ดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะปรากฏบนแถบดาวน์โหลด

เมื่อดาวน์โหลดบางสิ่งบางอย่างจากเว็บใน Google Chrome คุณสามารถดูความคืบหน้าได้ในแถบการดาวน์โหลดที่อยู่ด้านล่างของแท็บ เมื่อดาวน์โหลดไฟล์เสร็จแล้ว เพียงคลิกปุ่มของไฟล์นั้นเพื่อเปิด ไฟล์ทั้งหมดที่เคยดาวน์โหลดไว้จะปรากฏเป็นรายการในหน้าดาวน์โหลด

ถ้าคุณกำลังดาวน์โหลดไฟล์สั่งการ (เช่น ไฟล์ที่มีนามสกุล .exe, .dll หรือ .bat) ก่อนอื่น ให้ยอมรับการดาวน์โหลดโดยคลิกบันทึกบนแถบดาวน์โหลด ขั้นตอนนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายมายังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ หาก URL ของการดาวน์โหลดตรงกับรายการเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายล่าสุดที่เผยแพร่โดย Safe Browsing API,จะมีคำเตือนปรากฏขึ้นมา หากคุณไม่มั่นใจเกี่ยวกับเนื้อหาของการดาวน์โหลด ให้คลิกปุ่มยกเลิกแทน

หยุดชั่วคราวหรือยกเลิกการดาวน์โหลด

  • หากต้องการหยุดไฟล์ที่ดาวน์โหลดชั่วคราว ให้ไปที่หน้า "ดาวน์โหลด" แล้วคลิกลิงก์หยุดชั่วคราวของไฟล์ที่ดาวน์โหลด คลิกทำต่อเมื่อพร้อมที่จะดาวน์โหลดต่อ
  • หากต้องการยกเลิกการดาวน์โหลดโดยสมบูรณ์ ให้คลิกลูกศรข้างปุ่มของไฟล์นั้นในแถบดาวน์โหลด แล้วเลือกยกเลิก

ค้นหาไฟล์ในคอมพิวเตอร์

หากต้องการดูตำแหน่งของไฟล์ในคอมพิวเตอร์ ให้คลิกลูกศรข้างปุ่มของไฟล์ในแถบดาวน์โหลด แล้วเลือกแสดงในโฟลเดอร์ เรียนรู้วิธีเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นของตำแหน่งในการดาวน์โหลด

เปิดไฟล์บางประเภทโดยอัตโนมัติ

หากต้องการให้ไฟล์บางประเภทเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลังการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น ให้คลิกลูกศรข้างปุ่มของไฟล์นั้นในแถบดาวน์โหลด แล้วเลือกเปิดไฟล์ประเภทนี้เสมอ

ลอร่าเป็นผู้เชี่ยวชาญของ Google Chrome และเป็นผู้เขียนหน้าความช่วยเหลือนี้ โปรดให้ความคิดเห็นเกี่ยวกับหน้านี้แก่เธอ

บทความนี้มีประโยชน์ไหม