ดาวน์โหลดไฟล์

ไฟล์ที่ดาวน์โหลดจะปรากฏบนแถบดาวน์โหลด

เมื่อดาวน์โหลดบางสิ่งบางอย่างจากเว็บใน Google Chrome คุณสามารถดูความคืบหน้าได้ในแถบการดาวน์โหลดที่อยู่ด้านล่างของแท็บ เมื่อการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น เพียงคลิกปุ่มนั้นเพื่อเปิด ไฟล์ทั้งหมดที่เคยดาวน์โหลดไว้จะปรากฏเป็นรายการในหน้าดาวน์โหลด

หากคุณกำลังดาวน์โหลดไฟล์แบบเรียกใช้งานได้ (เช่น ไฟล์ที่มีนามสกุล .exe, .dll หรือ .bat) ให้คุณยืนยันการดาวน์โหลดโดยคลิก บันทึก บนแถบดาวน์โหลดเสียก่อน ขั้นตอนนี้จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดการดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่เป็นอันตรายมายังคอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ หาก URL ของการดาวน์โหลดตรงกับรายการเว็บไซต์ที่เป็นอันตรายล่าสุดที่เผยแพร่โดย Safe Browsing API,จะมีคำเตือนปรากฏขึ้นมา หากคุณไม่มั่นใจเกี่ยวกับเนื้อหาที่กำลังจะดาวน์โหลด ให้คลิกปุ่ม ยกเลิก แทน

หยุดชั่วคราวหรือยกเลิกการดาวน์โหลด

  • หากต้องการหยุดไฟล์ที่ดาวน์โหลดชั่วคราวโดยไม่ยกเลิกการดาวน์โหลด ให้ไปที่หน้าดาวน์โหลดแล้วคลิกลิงก์ หยุดชั่วคราว ที่ด้านล่างของไฟล์ที่ดาวน์โหลด คลิก ดำเนินการต่อ เมื่อพร้อมที่จะดาวน์โหลดต่อไป
  • หากต้องการยกเลิกการดาวน์โหลดโดยสมบูรณ์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ถัดจากปุ่มของไฟล์นั้นในแถบดาวน์โหลด แล้วเลือก ยกเลิก

ค้นหาไฟล์ในคอมพิวเตอร์ของคุณ

หากต้องการดูตำแหน่งของไฟล์ที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ ให้คลิกลูกศรที่อยู่ติดกับปุ่มแล้วเลือก แสดงโฟลเดอร์เข้า เรียนรู้วิธีเปลี่ยนแปลงค่าเริ่มต้นของตำแหน่งในการดาวน์โหลด

เปิดไฟล์บางประเภทโดยอัตโนมัติ

หากต้องการให้ไฟล์บางประเภทเปิดขึ้นโดยอัตโนมัติหลังการดาวน์โหลดเสร็จสิ้น คลิกลูกศรซึ่งอยู่ติดกับปุ่มไฟล์ในแถบดาวน์โหลด แล้วเลือก เปิดไฟล์ประเภทนี้ทุกครั้ง เพื่อป้องกันการดาวน์โหลดไฟล์ที่อาจเป็นอันตรายเข้าสู่คอมพิวเตอร์ของคุณโดยอัตโนมัติ ตัวเลือกนี้ไม่สามารถใช้ได้กับไฟล์สั่งการประเภทต่างๆ เช่น ไฟล์ .exe, .dll หรือ .bat (สำหรับ Windows) และไฟล์ .dmg (สำหรับ Mac)