Ladda ned en fil

Spara en fil eller en bild på datorn eller enheten genom att ladda ned den. Filen sparas i standardplatsen för nedladdningar.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Öppna webbplatsen där filen du vill ladda ned finns.
 3. Spara filen:
  • De flesta filer: Klicka på nedladdningslänken. Du kan också högerklicka på filen och välja Spara som.
  • Bilder: Högerklicka på bilden och välj Spara bild som.
  • Videor: Håll muspekaren över videon. Klicka på Ladda ned Ladda ned. Om det inte går har videons ägare eller värdplatsen blockerat nedladdningar.
  • PDF-filer: Högerklicka på filen och välj Spara länk som.
  • Webbsidor: Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Fler verktyg följt av Spara sida som.
 4. Välj var du vill spara filen om du uppmanas till det och klicka på Spara.
  • Körbara filer (.exe, .dll, .bat): Om du litar på filen bekräftar du genom att klicka på Spara. Om du inte är säker på innehållet i den nedladdade filen klickar du i stället på Släng.
 5. När nedladdningen är klar visas filen längst ned i Chrome-fönstret. Klicka på filen om du vill öppna den.

Om du behöver hitta en fil på datorn klickar du på nedåtpilen Nedåtpil bredvid filnamnet följt av Visa i mapp eller Mer 더보기 följt av Visa i Finder. Nedladdade filer visas även på sidan Nedladdade filer.

Pausa eller avbryta en nedladdning

 1. Om du vill pausa eller avbryta nedladdningen av en fil hittar du den längst ned på skärmen.
 2. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil eller Mer 더보기 bredvid filnamnet längst ned på skärmen.
 3. Klicka på Pausa, Återuppta eller Avbryt.

Visa en lista över nedladdade filer

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Nedladdningar.
  • Öppna en fil genom att klicka på dess namn. Filen öppnas i datorns standardprogram för den filtypen.
  • Om du vill ta bort en nedladdning från historiken klickar du på Ta bort Ta bort till höger om filen. Filen tas bort från sidan Nedladdade filer i Chrome, men inte från datorn.

Ändra plats för nedladdningar

Du kan ange en plats på datorn där nedladdningar ska sparas som standard eller välja plats för varje fil du laddar ned.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Avancerat längst ned.
 4. Justera nedladdningsinställningarna under Nedladdningar:
  • Om du vill ändra standardplatsen för nedladdningar klickar du på Ändra och väljer var du vill att filerna ska sparas.
  • Om du hellre vill välja en plats varje gång du laddar ned en fil markerar du kryssrutan Fråga var filerna ska sparas före nedladdning.

Standardplats för nedladdningar

Om du inte har ändrat standardplatsen för nedladdningar hamnar filer som laddas ned med Google Chrome här:

 • Windows 10, 8, 7 och Vista: \Users\<användarnamn>\Downloads
 • Mac: /Users/<användarnamn>/Downloads
 • Linux: /home/<användarnamn>/Downloads