Stiahnutie súboru

Ak chcete uložiť súbor alebo obrázok v počítači či zariadení, stiahnite ho. Súbor sa uloží v predvolenom umiestnení stiahnutých súborov.

 1. Otvorte Chrome v počítači.
 2. Prejdite na web, z ktorého chcete súbor stiahnuť.
 3. Uložte súbor:
  • Väčšina súborov: Kliknite na odkaz na stiahnutie. Prípadne môžete na súbor kliknúť pravým tlačidlom a vybrať Uložiť ako.
  • Obrázky: Kliknite pravým tlačidlom na obrázok a vyberte Uložiť obrázok ako.
  • Videá: Umiestnite kurzor na video. Kliknite na Stiahnuť . Ak túto akciu nemôžete vykonať, vlastník videa alebo hostiteľský web sťahovanie zakázali.
  • Súbory PDF: Kliknite pravým tlačidlom na príslušný súbor a vyberte Uložiť odkaz ako.
  • Webové stránky: Kliknite vpravo hore na Viac Viac a potom Ďalšie nástroje a potom Uložiť stránku ako.
 4. Ak sa zobrazí výzva, vyberte, kam chcete súbor uložiť, a kliknite na Uložiť.
  • Spustiteľné súbory (.exe, .dll, .bat):Ak považujete súbor za dôveryhodný, kliknite na Uložiť. Ak máte pochybnosti o obsahu stiahnutého súboru, kliknite na Zahodiť.
 5. Keď začnete sťahovať, vpravo hore vedľa panela s adresou sa zobrazí ikona Prebieha sťahovanie . Po dokončení sťahovania sa otvorí panel sťahovania .
 6. Ak chcete otvoriť súbor, kliknite na Otvoriť nové .
  • Súbor môžete tiež otvoriť kliknutím.
Tipy:
 • Ak chcete zobraziť ďalšie akcie, napríklad Zobraziť v priečinku , umiestnite kurzor na názov súboru.
 • Ak sťahujete súbor alebo ak ste ho stiahli nedávno, zobrazí sa panel sťahovania . Naposledy stiahnuté súbory sa zobrazia napravo od panela s adresou.
 • Ak chcete zobraziť všetky stiahnuté súbory v prípade, že sa vpravo od panela s adresou nenachádza panel sťahovania , kliknite na Viac a potom Stiahnuté.
 • Stiahnutý súbor môžete presunúť do iného priečinka, programu alebo webu. Ak chcete presunúť stiahnutý súbor, na paneli sťahovania kliknite na príslušný súbor a presuňte ho na cieľové umiestnenie.

Ako odstrániť chyby pri sťahovaní súborov

Zmena predvolených povolení sťahovania
Webom, ktoré navštevujete, môžete povoliť sťahovať súvisiace súbory spolu.
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Kliknite na položky Ochrana súkromia a zabezpečenie a potom Nastavenia webov.
 4. Kliknite na Ďalšie povolenia a potom Automatické sťahovanie.
 5. Vyberte nastavenie, ktoré chcete používať ako predvolené.
Pozastavenie alebo zrušenie sťahovania
 1. Vpravo hore nájdite stiahnutie súboru, ktoré chcete pozastaviť alebo zrušiť.
 2. Umiestnite kurzor na názov súboru.
 3. Kliknite na možnosť Pozastaviť , Obnoviť alebo Zrušiť.
Zobrazenie zoznamu stiahnutých súborov
 1. Otvorte Chrome v počítači.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Stiahnuté.
  • Súbor otvorte kliknutím na jeho názov. Otvorí sa v predvolenej aplikácii pre daný typ súboru, ktorú ste si nastavili v počítači.
  • Ak chcete odstrániť stiahnutý súbor z histórie, napravo od neho kliknite na Odstrániť Odstrániť. Súbor bude odstránený zo stránky Stiahnuté v Chrome, nie z počítača.
Zmena predvolených povolení týkajúcich sa sťahovania súborov PDF
Môžete vybrať, či sa majú po prejdení na určitý web súbory PDF sťahovať alebo otvárať v Chrome.
 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Kliknite na položky Ochrana súkromia a zabezpečenie a potom Nastavenia webov.
 4. Kliknite na Ďalšie nastavenia obsahu a potom Dokumenty PDF.
 5. Vyberte nastavenie, ktoré chcete používať ako predvolené.
Stiahnutie upraveného súboru PDF

Súbor PDF môžete upraviť online a potom túto upravenú verziu uložiť do počítača.

 1. Prejdite do online formulára PDF.
 2. Formulár PDF vyplňte.
 3. Vyberte Stiahnuť a potom Upravené.

Tip: Upravený súbor PDF, ktorý ste si uložili, môžete otvoriť a pokračovať v úpravách.

Zmena umiestnenia stiahnutých súborov

Môžete si vybrať umiestnenie v počítači, kam sa budú predvolene ukladať stiahnuté súbory, alebo môžete pri každom sťahovaní zvoliť konkrétne umiestnenie.

 1. Otvorte Chrome v počítači.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia a potom Stiahnuté.
 3. Ak chcete zmeniť nastavenia sťahovania:
  • Ak chcete zmeniť, kam sa majú súbory predvolene sťahovať, kliknite na Zmeniť a vyberte, kam chcete súbory ukladať.
  • Ak chcete radšej vybrať konkrétne umiestnenie pri každom sťahovaní, zapnite možnosť Pred každým sťahovaním sa spýtať, kam súbor uložiť.
Predvolené umiestnenia stiahnutých súborov

Ak ste nezmenili predvolené umiestnenie stiahnutých súborov, Google Chrome bude sťahovať súbory do týchto umiestnení:

 • Systém Windows 10 alebo novší: \Používatelia\<používateľské meno>\Stiahnuté súbory
 • Mac: /Users/<username>/Downloads
 • Linux: /home/<username>/Downloads

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka