Last ned filer

Du kan lagre filer eller bilder på datamaskinen eller enheten din ved å laste dem ned. Filene blir lagret på standardplasseringen for nedlastinger.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Gå til nettsiden der du vil laste ned filen.
 3. Lagre filen:
  • De fleste filer: Klikk på nedlastingslinken. Høyreklikk eventuelt på filen, og velg Lagre som.
  • Bilder: Høyreklikk på bildet, og velg Lagre bildet som.
  • Videoer: Pek på videoen. Klikk på Last ned Last ned. Hvis du ikke kan gjøre denne handlingen, har videoens eier eller vertnettsted blokkert nedlastinger.
  • PDF-er: Høyreklikk på filen, og velg Lagre linken som.
  • Nettsider: Trykk på Mer Mer etterfulgt av Flere verktøy etterfulgt av Lagre side som øverst til høyre.
 4. Hvis du blir spurt om hvor du vil lagre filen, velger du lagringssted og klikker på Lagre.
  • Kjørbare filer (.exe, .dll, .bat): Hvis du stoler på filen, kan du bekrefte ved å klikke på Lagre. Hvis du ikke er sikker på innholdet i nedlastingen, bør du klikke på Forkast.
 5. Når nedlastingen er ferdig, ser du den nederst i Chrome-vinduet. Klikk på filnavnet for å åpne den.

For å finne en fil på datamaskinen din, klikk på nedoverpilen Nedoverpil etterfulgt av Vis i mappe eller Mer 더보기 etterfulgt av Vis i Finder ved siden av filnavnet. Filene du har lastet ned, listes også opp på Nedlastinger-siden.

Avbryt en nedlasting eller sett den på pause

 1. Finn filen som lastes ned og du vil sette på pause eller avbryte, nederst.
 2. Klikk på nedoverpilen Nedoverpil eller Mer 더보기 ved siden av filnavnet nederst på skjermen.
 3. Klikk på Sett på pause, Fortsett eller Avbryt.

Se en liste over filer du har lastet ned

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Klikk på Mer Mer etterfulgt av Nedlastinger øverst til høyre.
  • For å åpne en fil, klikk på navnet. Den åpnes i datamaskinens standardprogram for filtypen.
  • For å fjerne en nedlasting fra loggen, klikk på Fjern Fjern til høyre for filen. Filen blir fjernet fra Nedlastinger-siden i Chrome, men ikke fra datamaskinen.

Endre nedlastingsplasseringen

Du kan angi en standardplassering for alle nedlastinger eller velge en plassering hver gang du laster ned en fil.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Klikk på Mer Mer etterfulgt av Innstillinger øverst til høyre.
 3. Klikk på Avansert nederst.
 4. Juster nedlastingsinnstillingene i «Nedlastinger»-delen:
  • Du kan endre standardplasseringen for nedlastinger ved å klikke på Endre og velge hvor du vil at nedlastede filer skal lagres.
  • Hvis du heller vil velge en plassering for hver enkelt nedlasting, kan du merke av i boksen ved side av «Spør før nedlasting hvor hver fil skal lagres».

Standardplasseringer for nedlastinger

Hvis du ikke har endret standardplasseringen for nedlastinger, blir filer du laster ned i Google Chrome, lagret her:

 • Windows 10, 8, 7 og Vista: \Brukere\<brukernavn>\Nedlastinger
 • Mac: /Brukere/<brukernavn>/Nedlastinger
 • Linux: /home/<brukernavn>/Nedlastinger