Last ned filer

Du kan lagre filer eller bilder på datamaskinen eller enheten din ved å laste dem ned. Filene blir lagret på standardplasseringen for nedlastinger.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Gå til nettsiden der du vil laste ned filen.
 3. Lagre filen:
  • De fleste filer: Klikk på nedlastingslinken. Alternativt kan du høyreklikke på filen og velge Lagre som.
  • Bilder: Høyreklikk på bildet, og velg Lagre bildet som.
  • Videoer: Pek på videoen. Klikk på Last ned . Hvis du ikke kan gjøre denne handlingen, har videoens eier eller vertsnettsted blokkert nedlastinger.
  • PDF-er: Høyreklikk på filen, og velg Lagre linken som.
  • Nettsider: Klikk på Mer Mer og så Flere verktøy og så Lagre siden som øverst til høyre.
 4. Hvis du blir spurt om hvor du vil lagre filen, velger du lagringssted og klikker på Lagre.
  • Kjørbare filer (.exe, .dll, .bat): Hvis du stoler på filen, kan du bekrefte ved å klikke på Lagre. Hvis du ikke er sikker på innholdet i nedlastingen, bør du klikke på Forkast.
 5. Når nedlastingen er ferdig, ser du den nederst i Chrome-vinduet. Klikk på filnavnet for å åpne den.

For å finne filer på datamaskinen, klikk på nedoverpilen Nedoverpil og så Vis i mappe eller Mer 더보기 og så Vis i Finder ved siden av filnavnet.

Finn ut hvordan du løser filnedlastingsfeil.

Endre standardtillatelsene for nedlasting

Du kan velge å la nettsteder du besøker, laste ned relaterte filer sammen.
 1. Åpne Chrome "".
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Klikk på Personvern og sikkerhet og så Nettstedsinnstillinger.
 4. Klikk på Flere tillatelser og så Automatiske nedlastinger.
 5. Velg alternativet du vil bruke som standardinnstilling.

Avbryt en nedlasting eller sett den på pause

 1. Finn filen du laster ned som du vil sette på pause eller avbryte, nederst.
 2. Klikk på nedoverpilen Nedoverpil eller Mer 더보기 ved siden av filnavnet nederst på skjermen.
 3. Klikk på Sett på pause, Fortsett eller Avbryt.

Se en liste over filer du har lastet ned

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Nedlastinger.
  • For å åpne en fil, klikk på navnet. Den åpnes i datamaskinens standardprogram for filtypen.
  • For å fjerne en nedlasting fra loggen, klikk på Fjern Fjern til høyre for filen. Filen blir fjernet fra Nedlastinger-siden i Chrome, men ikke fra datamaskinen.

Endre standardtillatelser for PDF-nedlasting

Du kan velge om PDF-filer skal lastes ned eller åpnes i Chrome når du besøker nettsteder.
 1. Åpne Chrome "".
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Klikk på Personvern og sikkerhet og så Nettstedsinnstillinger.
 4. Klikk på Flere innholdsinnstillinger og så PDF-dokumenter.
 5. Velg alternativet du vil bruke som standardinnstilling.

Last ned en redigert PDF-fil

Du kan redigere en PDF-fil på nettet og deretter lagre den redigerte versjonen på datamaskinen.

 1. Gå til et PDF-skjema på nettet.
 2. Fyll ut PDF-skjemaet.
 3. Velg Last ned  og så Redigert.

Tips: Du kan åpne den redigerte PDF-filen du lagret, og fortsette redigeringen.

Endre nedlastingsplasseringen

Du kan angi en standardplassering for alle nedlastinger eller velge en plassering hver gang du laster ned en fil.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Nederst klikker du på Avansert og så Nedlastinger.
 4. Juster nedlastingsinnstillingene:
  • For å endre standardplasseringen for nedlastinger, klikk på Endre og velg hvor du vil at nedlastede filer skal lagres.
  • Hvis du heller vil velge en plassering for hver enkelt nedlasting, kan du merke av i boksen ved siden av «Spør før nedlasting hvor hver fil skal lagres».

Standardplasseringer for nedlastinger

Hvis du ikke har endret standardplasseringen for nedlastinger, blir filer du laster ned i Google Chrome, lagret her:

 • Windows 10, 8, 7 og Vista: \Brukere\<brukernavn>\Nedlastinger
 • Mac: /Brukere/<brukernavn>/Nedlastinger
 • Linux: /home/<brukernavn>/Downloads
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
false
false
true
true
237
false
false