Last ned filer

Du kan lagre filer eller bilder på datamaskinen eller enheten din ved å laste dem ned. Filene blir lagret på standardplasseringen for nedlastinger.

 1. Åpne Chrome på en datamaskin.
 2. Gå til nettstedet der du vil laste ned filen.
 3. Lagre filen:
  • De fleste filer: Klikk på nedlastingslinken. Du kan også høyreklikke på filen og velge Lagre som.
  • Bilder: Høyreklikk på bildet, og velg Lagre bildet som.
  • Videoer: Hold markøren over videoen. Klikk på Last ned . Hvis du ikke kan gjøre denne handlingen, har videoens eier eller vertsnettsted blokkert nedlastinger.
  • PDF-er: Høyreklikk på filen, og velg Lagre linken som.
  • Nettsider: Klikk på Mer Mer og så Flere verktøy og så Lagre siden som øverst til høyre.
 4. Hvis du blir spurt om hvor du vil lagre filen, velger du lagringssted og klikker på Lagre.
  • Kjørbare filer (.exe, .dll, .bat): Hvis du stoler på filen, kan du klikke på Lagre. Hvis du ikke er sikker på innholdet i nedlastingen, bør du klikke på Forkast.
 5. Når du starter en nedlasting, vises et ikon for Pågående nedlasting øverst til høyre ved siden av adressefeltet. Når nedlastingen er fullført, åpnes nedlastingspanelet .
 6. For å åpne filen klikker du på Åpne ny .
  • Du kan også klikke på filen for å åpne den.
Tips:
 • For å vise flere handlinger, for eksempel Vis i mappen , holder du markøren over filnavnet.
 • Hvis du laster ned en fil, eller hvis du nylig har lastet ned en fil, vises nedlastingspanelet . Nylig nedlastede filer vises til høyre for adressefeltet.
 • For å vise alle nedlastingene hvis nedlastingspanelet ikke vises til høyre for adressefeltet klikker du på Mer og så Nedlastinger.
 • Du kan dra nedlastede filer til andre mapper, programmer eller nettsteder. For å flytte en nedlastet fil klikker du på filen i nedlastingsfeltet og drar den til målplasseringen.

Finn ut hvordan du løser filnedlastingsfeil.

Endre standardtillatelsene for nedlasting
Du kan velge å la nettsteder du besøker, laste ned relaterte filer sammen.
 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Klikk på Personvern og sikkerhet og så Nettstedsinnstillinger.
 4. Klikk på Flere tillatelser og så Automatiske nedlastinger.
 5. Velg alternativet du vil bruke som standardinnstilling.
Avbryt en nedlasting eller sett den på pause
 1. Øverst til høyre finner du filnedlastingen du vil sette på pause eller avbryte.
 2. Hold markøren over filnavnet.
 3. Klikk på Sett på pause, , Fortsett eller Avbryt.
Finn en liste over filer du har lastet ned
 1. Åpne Chrome på en datamaskin.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Nedlastinger.
  • For å åpne en fil klikker du på navnet. Den åpnes i datamaskinens standardprogram for filtypen.
  • For å fjerne en nedlasting fra loggen klikker du på Fjern Fjern til høyre for filen. Filen blir fjernet fra Nedlastinger-siden i Chrome, men ikke fra datamaskinen.
Endre standardtillatelser for PDF-nedlasting
Du kan velge om PDF-filer skal lastes ned eller åpnes i Chrome når du går til nettsteder.
 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Klikk på Personvern og sikkerhet og så Nettstedsinnstillinger.
 4. Klikk på Flere innholdsinnstillinger og så PDF-dokumenter.
 5. Velg alternativet du vil bruke som standardinnstilling.
Last ned en redigert PDF-fil

Du kan redigere en PDF-fil på nettet og deretter lagre den redigerte versjonen på datamaskinen.

 1. Gå til et PDF-skjema på nettet.
 2. Fyll ut PDF-skjemaet.
 3. Velg Last ned og så Redigert.

Tips: Du kan åpne den redigerte PDF-filen du lagret, og fortsette redigeringen.

Endre nedlastingsplassering

Du kan angi en standardplassering for alle nedlastinger eller velge en plassering hver gang du laster ned en fil.

 1. Åpne Chrome på en datamaskin.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger og så Nedlastinger.
 3. Juster nedlastingsinnstillingene:
  • For å endre standardplasseringen for nedlastinger klikker du på Endre og velger hvor du vil lagre filer du laster ned.
  • Hvis du heller vil velge en plassering for hver enkelt nedlasting, kan du slå på Spør før nedlasting hvor hver fil skal lagres.
Standardplasseringer for nedlastinger

Hvis du ikke har endret standardplasseringen for nedlastinger, blir filer du laster ned i Google Chrome, lagret her:

 • Windows 10 og nyere: \Brukere\<brukernavn>\Nedlastinger
 • Mac: /Users/<username>/Downloads
 • Linux /home/<username>/Downloads

Relaterte ressurser

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
1270189209031658222
true
Søk i brukerstøtte
true
true
true
true
true
237