Preuzimanje datoteke na Chromeu

Način preuzimanja, pronalaženja i prikazivanja datoteka ovisi o tome upotrebljavate li Chrome na telefonu, tabletu ili računalu.

Na računalu

Preuzimanje datoteke

 1. Otvorite Chrome i idite na web-stranicu na kojoj želite preuzeti datoteku.
 2. Kliknite datoteku desnom tipkom i odaberite Spremi kao….
 3. Odaberite lokaciju na koju ćete spremiti datoteku, a zatim kliknite Spremi.
 4. Kada se datoteka preuzme, vidjet ćete je pri dnu Chromeova prozora. Kliknite naziv datoteke da biste je otvorili.
 5. Pored naziva datoteke kliknite Preuzmi Download arrow for computers (nije obvezno). Zatim kliknite Prikaži u mapi da biste pronašli datoteku na računalu.

Na stranici Preuzimanja navedene su i datoteke koje ste preuzeli prije toga. Saznajte kako promijeniti zadanu lokaciju preuzimanja.

Pauziranje ili otkazivanje preuzimanja

 1. Pri dnu zaslona pronađite datoteku koja se preuzima i koju želite pauzirati ili otkazati.
 2. Pored naziva te datoteke pri dnu zaslona kliknite Preuzmi Download arrow for computers .
 3. Kliknite Pauziraj, Nastavi ili Odustani.

Preuzimanje ili brisanje izvršnih (.exe) datoteka

Određene vrste datoteka morate potvrditi da biste ih mogli pokrenuti na računalu. Time se računalo štiti od zlonamjernog softvera.

 1. Počnite preuzimati izvršnu datoteku, na primjer, .exe, .dll ili .bat
 2. Prikazat će se upit želite li preuzeti datoteku. 
 3. Ako je želite preuzeti, kliknite Spremi pri dnu Chromeova prozora.
 4. Ako niste sigurni što sadrži datoteka za preuzimanje, kliknite Odbaci.
   

Ako se veza za preuzimanje podudara s popisom zlonamjernih web-lokacija koji objavljuje Googleova usluga Sigurno pregledavanje, prikazat će se upozorenje.

Na Android telefonu ili tabletu

Preuzeti sadržaj možete pronaći putem aplikacije Preuzimanja.

 1. Idite na web-stranicu na kojoj želite preuzeti datoteku.
 2. Dodirnite i zadržite stavku koju želite preuzeti.
 3. Na izborniku koji će se prikazati dodirnite opciju Spremi vezu.

Prikaz preuzetih datoteka

 • Na početnom zaslonu ili zaslonu Sve aplikacije dodirnite Preuzimanja Download arrow for computers .
 • Dodirnite stavku da biste je otvorili.
 • Da biste prikazali ranija preuzimanja, dodirnite naslove.
 • Da biste dijelili preuzimanja, dodirnite Dijeli . Na popisu odaberite način dijeljenja.
 • Da biste izbrisali preuzimanja, dodirnite Otpad Remove an extension from Chrome.
 • Pri dnu zaslona dodirnite opciju Poredaj po veličini ili Poredaj po datumu da biste se prebacivali s jednog na drugi način.

Brisanje preuzete datoteke na telefonu (Android 5.0+)

 1. Otvorite aplikaciju Preuzimanja.
 2. Dodirnite Internetska preuzimanja ili Ostala preuzimanja.
 3. Pritisnite i zadržite datoteku koju želite izbrisati.
 4. Da biste je uklonili, dodirnite Otpad Remove an extension from Chrome.
Na iPhoneu ili iPadu

Ako preuzimate format datoteke koji funkcionira uz Chrome, na primjer, sliku ili PDF, datoteka će se automatski otvoriti kada preuzimanje završi.

Što se događa kada preuzimate vrste datoteka koje ne funkcioniraju uz Chrome

 • Otvorit će se zaslon na kojem možete pokrenuti preuzimanje.
 • Preuzimanja koja su u tijeku mogu se otkazati, iako trenutačno nema opcije Pauziraj.
 • Kada preuzimanje završi, prikazat će se opcija "Otvori u".
 • Datoteke možete otvoriti na Google disku ili možete odabrati neku drugu aplikaciju instaliranu na iPhoneu da biste otvorili datoteku.

Napomena: na iPhoneu i iPadu ne možete dobiti popis datoteka koje ste već preuzeli.