Preuzimanje datoteke

Da biste neku datoteku ili sliku spremili na računalo ili uređaj, preuzmite ih. Datoteka će se spremiti na zadanu lokaciju za preuzimanje.

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. Otvorite web-lokaciju s koje želite preuzeti datoteku.
 3. Spremite datoteku:
  • Većina datoteka: kliknite vezu za preuzimanje. Također možete kliknuti datoteku desnom tipkom i odabrati Spremi kao.
  • Slike: desnom tipkom kliknite sliku i odaberite Spremi sliku kao.
  • Videozapisi: postavite pokazivač na videozapis. Kliknite Preuzmi . Ako ne možete izvršiti tu radnju, vlasnik videozapisa ili web-lokacija za hosting spriječili su preuzimanja.
  • PDF-ovi: desnom tipkom kliknite datoteku i odaberite Spremi vezu kao.
  • Web-stranice: u gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Više alata a zatim Spremi stranicu kao.
 4. Ako se prikaže uputa da to učinite, odaberite gdje želite spremiti datoteku, a zatim kliknite Spremi.
  • Izvršne datoteke (.exe, .dll, .bat): ako smatrate da je datoteka pouzdana, kliknite Spremi. Ako niste sigurni što sadrži datoteka za preuzimanje, kliknite Odbaci.
 5. Kad pokrenete preuzimanje, pored adresne trake u gornjem desnom kutu prikazuje se ikona Preuzimanje u tijeku . Kad preuzimanje završi, otvorit će se traka za preuzimanje .
 6. Da biste otvorili datoteku, kliknite Otvori novo .
  • Možete i kliknuti datoteku da biste je otvorili.
Savjeti:
 • Da bi se prikazale dodatne radnje kao što je Prikaži u mapi , postavite pokazivač na naziv datoteke.
 • Ako preuzimate datoteku ili ako ste je nedavno preuzeli, pojavit će se ladica Preuzimanje . Nedavno preuzete datoteke prikazat će se desno od adresne trake.
 • Ako se ladica Preuzimanje ne nalazi se desno od adresne trake, kliknite Više a zatim Preuzimanja da biste pregledali sva preuzimanja.
 • Preuzetu datoteku možete povući u drugu mapu, program ili na web-lokaciju. Da biste premjestili preuzetu datoteku, u ladici Preuzimanje kliknite datoteku i povucite je na ciljanu lokaciju.

Saznajte kako ispraviti pogreške pri preuzimanju datoteka.

Promjena zadanih dopuštenja za preuzimanje
Web-lokacijama koje posjećujete možete dopustiti da povezane datoteke preuzimaju zajedno.
 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Postavke.
 3. Kliknite Privatnost i sigurnost a zatim Postavke web-lokacije.
 4. Kliknite Dodatna dopuštenja a zatim Automatska preuzimanja.
 5. Odaberite opciju koju želite kao zadanu postavku.
Pauziranje ili otkazivanje preuzimanja
 1. U gornjem desnom kutu pronađite preuzimanje datoteke da biste ga pauzirali ili otkazali.
 2. Postavite pokazivač na naziv datoteke.
 3. Kliknite Pauziraj , Nastavi ili Odustani.
Pronalaženje popisa datoteka koje ste preuzeli
 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Preuzimanja.
  • Da biste otvorili željenu datoteku, kliknite njezin naziv. Otvorit će se u zadanoj aplikaciji računala za tu vrstu datoteke.
  • Da biste uklonili preuzimanje iz povijesti, desno od datoteke kliknite Ukloni Ukloni. Datoteka će se ukloniti sa stranice Preuzimanja na Chromeu, no ne i s računala.
Promjena zadanih dopuštenja za preuzimanje PDF-ova
Možete odabrati hoće li se PDF-ovi preuzimati ili otvarati u Chromeu kad posjetite web-lokaciju.
 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Postavke.
 3. Kliknite Privatnost i sigurnost a zatim Postavke web-lokacije.
 4. Kliknite Dodatne postavke sadržaja a zatim PDF dokumenti.
 5. Odaberite opciju koju želite kao zadanu postavku.
Preuzimanje uređenog PDF-a

PDF možete urediti online, a zatim možete spremiti uređenu verziju na računalo.

 1. Otvorite online PDF obrazac.
 2. Unesite tekst u PDF obrazac.
 3. Odaberite Preuzmi a zatim Uređeno.

Savjet: uređeni PDF koji ste spremili možete otvoriti i nastaviti s uređivanjem.

Promjena lokacija preuzimanja

Možete odabrati lokaciju na računalu na koju će se preuzimanja spremati prema zadanim postavkama ili odabrati određenu lokaciju pri svakom preuzimanju.

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Postavke a zatim Preuzimanja.
 3. Prilagodite postavke preuzimanja:
  • Da biste promijenili zadanu lokaciju za preuzimanje, kliknite Promijeni i odaberite gdje će se vaše datoteke spremati.
  • Ako za svako preuzimanje želite odabrati određenu lokaciju, uključite Pitaj gdje spremiti svaku datoteku prije preuzimanja.
Zadane lokacije preuzimanja

Ako niste promijenili zadanu lokaciju preuzimanja, Google Chrome preuzimat će datoteke na sljedeće lokacije:

 • Windows 10 i novije verzije: \Users\<username>\Downloads
 • Mac: /Users/<username>/Downloads
 • Linux: /home/<username>/Downloads.

Povezani izvori

Pretraživanje
Izbriši pretraživanje
Zatvaranje pretraživanja
Googleove aplikacije
Glavni izbornik
4005717369297060544
true
Pretraži Centar za pomoć
true
true
true
true
true
237