Preuzimanje datoteke

Preuzete datoteke pojavljuju se na traci preuzimanja

Kada preuzimate s weba pomoću preglednika Google Chrome, možete pratiti napredak preuzimanja u traci preuzimanja na dnu kartice. Kada preuzimanje datoteke završi, kliknite njezin gumb da biste ju otvorili. Sve datoteke koje ste ikada preuzeli nalaze se na stranici Preuzimanja.

Ako preuzimate izvršnu datoteku (poput datoteka s proširenjima .exe, .dll ili .bat), prvo prihvatite preuzimanje klikom na stavku Spremi na traci preuzimanja. Taj korak pomaže spriječiti automatsko preuzimanje zlonamjernog softvera na vaše računalo. Ako se preuzeti URL podudara s najnovijim popisom zlonamjernih web-lokacija koji objavljuje API za Sigurno pregledavanje, prikazat će se upozorenje. Ako niste sigurni što sadrži datoteka za preuzimanje, radije kliknite gumb Odbaci.

Pauziranje ili odustajanje od preuzimanja

  • Kako biste pauzirali preuzimanje, idite na stranicu Preuzimanja i kliknite Pauziraj preuzimanje. KlikniteNastavi kada želite nastaviti preuzimanje.
  • Kako biste potpuno odustali od preuzimanja, kliknite strelicu pored gumba datoteke na traci preuzimanja i odaberite Odustani.

Pronalaženje datoteke na računalu

Da biste vidjeli gdje se datoteka nalazi na računalu, kliknite strelicu pored gumba datoteke u traci preuzimanja i odaberite Prikaži u mapi. Saznajte kako promijeniti zadanu lokaciju preuzimanja

Automatsko otvaranje određenih vrsta datoteka

Ako želite da se neke vrste datoteka otvaraju odmah po preuzimanju, kliknite strelicu pored gumba datoteke u traci preuzimanja i odaberite Uvijek otvori ovu vrstu datoteka.