Stažení souboru

Chcete-li uložit soubor nebo obrázek do počítače nebo zařízení, stáhněte jej. Soubor se uloží do výchozího umístění pro stažené soubory.

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Přejděte na webovou stránku, ze které chcete soubor stáhnout.
 3. Uložte soubor:
  • Většina souborů: Klikněte na odkaz ke stažení. Případně klikněte na soubor pravým tlačítkem a vyberte Uložit jako
  • Obrázky: Klikněte na obrázek pravým tlačítkem a vyberte Uložit obrázek jako.
  • Videa: Umístěte kurzor na video. Klikněte na Stáhnout Stáhnout. Pokud tuto akci nemůžete provést, vlastník videa nebo na hostující web stahování neumožňuje.
  • Soubory PDF: Klikněte na soubor pravým tlačítkem a vyberte Uložit odkaz jako.
  • Webové stránky: Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Možnosti a pak Další nástroje a pak Uložit stránku jako.
 4. Pokud k tomu budete vyzváni, vyberte cílové umístění a klikněte na Uložit.
  • Spustitelné soubory (EXE, DLL, BAT): Pokud souboru důvěřujete, potvrďte stažení kliknutím na Uložit. Pokud si obsahem stahovaného souboru nejste jisti, klikněte na Zahodit.
 5. Po dokončení stahování se soubor zobrazí ve spodní části okna Chromu. Kliknutím na název souboru jej otevřete.

Chcete-li stažený soubor vyhledat v počítači, vedle názvu souboru klikněte na šipku dolů Šipka dolů a pak Zobrazit ve složce nebo na ikonu možností Další a pak Zobrazit ve službě Finder. Dříve stažené soubory jsou uvedeny také na stránce Stažené soubory.

Pozastavení nebo zrušení stahování

 1. V dolní části najděte soubor, jehož stahování chcete pozastavit nebo zrušit.
 2. Vedle názvu souboru ve spodní části obrazovky klikněte na šipku dolů Šipka dolů nebo na ikonu možností Další.
 3. Klikněte na Pozastavit, Pokračovat nebo Zrušit.

Zobrazení seznamu souborů, které jste stáhli

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Možnosti a pak Stažené soubory.
  • Soubor otevřete tak, že kliknete na jeho název. Soubor se otevře ve výchozí aplikaci nastavené v počítači pro daný typ souboru.
  • Chcete-li stažený soubor odstranit z historie, napravo od souboru klikněte na Odstranit Odstranit. Soubor bude odstraněn ze stránky Stažené soubory v prohlížeči Chrome, nikoli z počítače.

Změna umístění stažených souborů

Můžete zvolit umístění, kam se budou ve výchozím nastavení v počítači ukládat stažené soubory, nebo můžete vybrat konkrétní umístění při každém stahování.

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Možnosti a pak Nastavení.
 3. Ve spodní části klikněte na Rozšířené.
 4. V sekci Stahování upravte nastavení stahování:
  • Chcete-li změnit výchozí nastavení, klikněte na Změnit a vyberte umístění, kam chcete soubory ukládat.
  • Chcete-li vybírat umístění při každém stahování, zaškrtněte políčko Před stažením se vždy zeptat na místo uložení každého souboru.

Výchozí umístění pro ukládání stažených souborů

Pokud jste výchozí umístění pro ukládání stažených souborů nezměnili, bude Google Chrome stahovat soubory do následujících umístění:

 • Windows 10, 8, 7 a Vista: \Users\<uživatelské_jméno>\Stažené soubory
 • Mac: /Users/<uživatelské_jméno>/Downloads
 • Linux: home/<uživatelské_jméno>/Downloads