Stažení souboru

Chcete-li uložit soubor nebo obrázek do počítače nebo zařízení, stáhněte jej. Soubor se uloží do výchozího umístění pro stažené soubory.

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Přejděte na webovou stránku, ze které chcete soubor stáhnout.
 3. Uložte soubor:
  • Většina souborů: Klikněte na odkaz ke stažení. Případně klikněte na soubor pravým tlačítkem a vyberte Uložit jako
  • Obrázky: Klikněte na obrázek pravým tlačítkem a vyberte Uložit obrázek jako.
  • Videa: Umístěte kurzor na video. Klikněte na Stáhnout Stáhnout. Pokud tuto akci nemůžete provést, vlastník videa nebo na hostující web stahování neumožňuje.
  • Soubory PDF: Klikněte na soubor pravým tlačítkem a vyberte Uložit odkaz jako.
  • Webové stránky: V pravém horním rohu klikněte na Další Více a poté Další nástroje a poté Uložit stránku jako.
 4. Pokud k tomu budete vyzváni, vyberte cílové umístění a klikněte na Uložit.
  • Spustitelné soubory (EXE, DLL, BAT): Pokud souboru důvěřujete, potvrďte stažení kliknutím na Uložit. Pokud si nejste jisti obsahem stahovaného souboru, klikněte na Zahodit.
 5. Po dokončení stahování se soubor zobrazí ve spodní části okna Chromu. Kliknutím na název souboru jej otevřete.

Chcete-li stažený soubor vyhledat v počítači, vedle názvu souboru klikněte na šipku dolů Šipka dolů a poté Zobrazit ve složce nebo na ikonu možností 더보기 a poté Zobrazit ve službě Finder. Dříve stažené soubory jsou uvedeny také na stránce Stažené soubory.

Odstraňování problémů se stahováním souborů

Pozastavení nebo zrušení stahování

 1. V dolní části najděte soubor, jehož stahování chcete pozastavit nebo zrušit.
 2. Vedle názvu souboru ve spodní části obrazovky klikněte na šipku dolů Šipka dolů nebo na ikonu možností 더보기.
 3. Klikněte na Pozastavit, Pokračovat nebo Zrušit.

Zobrazení seznamu souborů, které jste stáhli

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Více a poté Stažené soubory.
  • Soubor otevřete tak, že kliknete na jeho název. Soubor se otevře ve výchozí aplikaci nastavené v počítači pro daný typ souboru.
  • Chcete-li stažený soubor odstranit z historie, napravo od souboru klikněte na Odstranit Odstranit. Soubor bude odstraněn ze stránky Stažené soubory v prohlížeči Chrome, nikoli z počítače.

Stažení upraveného souboru PDF

Soubor PDF můžete upravit online a pak si upravenou verzi uložit do počítače.

 1. Přejděte na online formulář PDF.
 2. Vyplňte formulář PDF.
 3. Vyberte Stáhnout Stáhnout a poté Upravené.

Tip: Upravený soubor PDF, který jste uložili, můžete otevřít a pokračovat v úpravách.

Změna umístění stažených souborů

Můžete zvolit umístění, kam se budou ve výchozím nastavení v počítači ukládat stažené soubory, nebo můžete vybrat konkrétní umístění při každém stahování.

 1. V počítači spusťte Chrome.
 2. Vpravo nahoře klikněte na ikonu možností Více a poté Nastavení.
 3. Dole klikněte na Rozšířené.
 4. V sekci Stažené soubory upravte nastavení stahování:
  • Chcete-li změnit výchozí nastavení, klikněte na Změnit a vyberte umístění, kam chcete soubory ukládat.
  • Chcete-li vybírat umístění při každém stahování, zaškrtněte políčko Před stažením se vždy zeptat na místo uložení každého souboru.

Výchozí umístění pro ukládání stažených souborů

Pokud jste výchozí umístění pro ukládání stažených souborů nezměnili, bude Google Chrome stahovat soubory do následujících umístění:

 • Windows 10, 8, 7 a Vista: \Users\<uživatelské_jméno>\Downloads
 • Mac: /Users/<username>/Downloads
 • Linux: /home/<username>/Downloads