Pobieranie pliku

Aby zapisać plik lub obraz na komputerze lub urządzeniu, pobierz go. Plik zostanie zapisany w domyślnej lokalizacji pobierania.

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. Wejdź na stronę, z której chcesz pobrać plik.
 3. Zapisz plik:
  • Większość plików: kliknij link pobierania lub kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz jako.
  • Obrazy: kliknij obraz prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz obraz jako.
  • Filmy: najedź kursorem na film. Kliknij Pobierz Pobierz. Jeśli ta czynność jest niedostępna, pobieranie zostało zablokowane przez właściciela filmu lub witrynę, w której znajduje się film.
  • Pliki PDF: kliknij plik prawym przyciskiem myszy i wybierz Zapisz link jako.
  • Strony internetowe: w prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Więcej narzędzi a potem Zapisz stronę jako.
 4. Gdy pojawi się pytanie, wybierz miejsce, w którym chcesz zapisać plik, a następnie kliknij Zapisz.
  • Pliki wykonywalne (.exe, .dll, .bat): jeśli plik pochodzi z zaufanego źródła, potwierdź, klikając Zapisz. Jeśli nie znasz zawartości pobieranego pliku, kliknij Odrzuć. 
 5. Po zakończeniu pobierania zobaczysz plik w dolnej części okna Chrome. Kliknij nazwę pliku, by go otworzyć.

Aby znaleźć plik na komputerze, obok jego nazwy kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół a potem Pokaż w folderze lub Więcej 더보기 a potem Pokaż w Finderze. Pobrane pliki znajdziesz też na stronie Pobrane pliki.

Wstrzymywanie i anulowanie pobierania

 1. Na dole znajdź plik, którego pobieranie chcesz wstrzymać lub anulować.
 2. Obok nazwy pliku u dołu ekranu kliknij strzałkę w dół Strzałka w dół lub Więcej 더보기.
 3. Kliknij Wstrzymaj, Wznów lub Anuluj.

Wyświetlanie listy pobranych plików

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Pobrane pliki.
  • Aby otworzyć plik, kliknij jego nazwę. Plik otworzy się w domyślnej aplikacji ustawionej dla tego typu plików na komputerze.
  • Aby usunąć pobrany plik z historii, kliknij Usuń Usuń na prawo od niego. Plik zostanie usunięty ze strony Pobrane pliki w Chrome, ale nie z dysku twardego komputera.

Zmiana lokalizacji pobierania

Na komputerze możesz wskazać domyślną lokalizację, w której będą zapisywane pobrane pliki, lub wybierać konkretne miejsce przy każdym pobieraniu.

 1. Otwórz Chrome na komputerze.
 2. W prawym górnym rogu kliknij Więcej Więcej a potem Ustawienia.
 3. Na dole kliknij Zaawansowane.
 4. W sekcji „Pobrane pliki” dostosuj ustawienia pobierania:
  • Aby zmienić domyślną lokalizację pobierania, kliknij Zmień i wybierz miejsce, w którym chcesz zapisywać pliki.
  • Jeśli wolisz wybierać konkretną lokalizację przy każdym pobieraniu, zaznacz pole „Pytaj przed pobraniem, gdzie zapisać każdy plik”.

Domyślne lokalizacje pobierania

Jeśli nie zmienisz domyślnej lokalizacji pobierania, Google Chrome będzie pobierać pliki do tych lokalizacji:

 • Windows 10, 8, 7 i Vista: \Users\<nazwa_użytkownika>\Downloads
 • Mac: /Users/<nazwa_użytkownika>/Downloads
 • Linux: /home/<nazwa_użytkownika>/Downloads
Czy to było pomocne?
Jak możemy ją poprawić?