Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
ứng dụng Google
Menu chính

Tải xuống và cài đặt Google Chrome

Google Chrome là trình duyệt web tốc độ nhanh, miễn phí.

Tải Google Chrome

Tải xuống Chrome dành cho máy tính Windows, Linux và máy Mac.

Cài đặt Chrome

Cài đặt Chrome để duyệt web. Bạn cũng có thể cài đặt lại Chrome để khắc phục sự cố với Flash, plugin, công cụ tìm kiếm, cửa sổ bật lên hoặc bản cập nhật Chrome. Nhấp vào bên dưới để tìm hiểu cách cài đặt Chrome cho từng loại máy tính:

 
Máy chạy Windows

Cách cài đặt Chrome cho tài khoản người dùng của bạn:

 1. Tải xuống tệp trình cài đặt.
 2. Nếu được nhắc, hãy nhấp vào Chạy hoặc Lưu.
 3. Nếu bạn chọn Lưu, hãy nhấp đúp vào tệp trình cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt. Chúng tôi sẽ tự động nhập cài đặt trang chủ và lịch sử trình duyệt cho bạn.
 4. Khởi động Chrome:
  • Windows 7: Cửa sổ Chrome sẽ mở ra sau khi hoàn tất mọi thiết lập.
  • Windows 8 và 8.1: Hộp thoại chào mừng xuất hiện, nhấp vào Tiếp theo để chọn trình duyệt mặc định của bạn.
  • Windows 10: Cửa sổ Chrome sẽ mở ra sau khi hoàn tất mọi thiết lập. Khi đó, bạn có thể đặt Chrome làm trình duyệt mặc định của bạn.
Máy Mac
 1. Tải xuống hình ảnh đĩa.
 2. Mở tệp "Google Chrome.dmg". 
 3. Trong cửa sổ mở ra, tìm biểu tượng Chrome Ứng dụng Chrome. Kéo biểu tượng này vào thư mục Ứng dụng. Nếu bạn không có quyền quản trị, bạn sẽ được yêu cầu xác thực. Nếu bạn không thể xác thực, hãy kéo biểu tượng vào một vị trí trên máy tính mà bạn có quyền, chẳng hạn như màn hình. 
 4. Mở Chrome. Chúng tôi sẽ tự động nhập cài đặt trang chủ và lịch sử trình duyệt cho bạn.
 5. Mở Trình tìm kiếm.
 6. Trong thanh bên của cửa sổ, ở bên phải Google Chrome, nhấp vào Đẩy ra .
Máy chạy Linux

Sử dụng chính phần mềm cài đặt các chương trình trên máy tính của bạn để cài đặt Chrome. Trước tiên hãy đảm bảo bạn có quyền truy cập quản trị.

 1. Tải xuống tệp trình cài đặt.
 2. Nhấp vào OK để mở gói.
 3. Nhấp vào Cài đặt gói.
 4. Google Chrome sẽ thêm thông tin chương trình vào trình quản lý phần mềm của bạn để trình quản lý này có thể luôn được cập nhật.

Xem yêu cầu hệ thống

Tìm hiểu về yêu cầu mà máy tính của bạn cần để cài đặt và sử dụng Chrome.

Máy chạy Windows

Để sử dụng Chrome trên Windows, bạn cần:

 • Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 trở lên
 • Bộ xử lý Intel Pentium 4 trở lên hỗ trợ SSE2

Mac 

Để sử dụng Chrome trên Mac, bạn cần:

 • OS X Mavericks 10.9 trở lên

Linux

Để sử dụng Chrome trên Linux, bạn cần:

 • Ubuntu 64 bit 14.04+, Debian 8+, openSUSE 13.3+ hoặc Fedora Linux 24+
 • Bộ xử lý Intel Pentium 4 trở lên hỗ trợ SSE2 

Khắc phục sự cố khi cài đặt Chrome

Tìm hiểu cách khắc phục sự cố cài đặt với Chrome. Hoặc khắc phục trang web không tải.

Megan là chuyên gia về Google Chrome đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy giúp cô ấy cải thiện bài viết này bằng cách để lại phản hồi bên dưới.

Bài viết này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?