Tải xuống và cài đặt Google Chrome

Google Chrome là trình duyệt web miễn phí dành cho máy tính chạy Windows, Linux và máy Mac. Bạn cũng có thể cài đặt Google Chrome trên thiết bị Android hoặc iOS của mình.

Tải xuống Chrome

Cài đặt Chrome trên máy tính của bạn


Máy chạy Windows

Cách cài đặt Chrome cho tài khoản người dùng của bạn:

 1. Tải xuống tệp trình cài đặt.
 2. Nếu được nhắc, hãy nhấp vào Chạy hoặc Lưu.
 3. Nếu bạn chọn Lưu, hãy nhấp đúp vào tệp trình cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt. Chúng tôi sẽ tự động nhập cài đặt trang chủ và lịch sử trình duyệt cho bạn.
 4. Khởi động Chrome:
  • Windows 7/Vista: Cửa sổ Chrome sẽ mở ra sau khi hoàn tất mọi thiết lập.
  • Windows 8: Hộp thoại chào mừng xuất hiện, nhấp vào Tiếp theo để chọn trình duyệt mặc định của bạn. Nếu bạn chọn Google Chrome, trình duyệt này sẽ khởi chạy như ứng dụng Windows 8 từ màn hình Bắt đầu.

Yêu cầu hệ thống

Để sử dụng Google Chrome, máy tính của bạn cần:

 • Windows Vista, Windows 7, Windows 8 hoặc Windows 10
  Lưu ý: Hỗ trợ dành cho Windows XP và Vista sắp kết thúc. Tìm hiểu thêm
 • Bộ xử lý Intel Pentium 4 trở lên hỗ trợ SSE2
 • Dung lượng đĩa trống 350 MB
 • Dung lượng RAM 512 MB
Máy Mac
 1. Tải xuống tệp trình cài đặt.
 2. Mở tệp có tên "Google Chrome.dmg". 
 3. Trong cửa sổ mở ra, hãy tìm biểu tượng Chrome . Kéo biểu tượng vào thư mục Ứng dụng. Chúng tôi sẽ tự động nhập cài đặt trang chủ và lịch sử trình duyệt cho bạn.
  Lưu ý: Nếu bạn không có quyền quản trị, hãy kéo biểu tượng vào một vị trí trên máy tính mà bạn có quyền, chẳng hạn như màn hình. 
 4. Tìm thanh dock, sau đó kéo hình ảnh đĩa Google Chrome vào biểu tượng Đẩy ra .

Yêu cầu hệ thống

Để sử dụng Google Chrome, máy tính của bạn cần:

 • Mac OS X 10.6 trở lên
  Lưu ý: Hỗ trợ dành cho Mac OS X 10.6, 10.7 và 10.8 sắp kết thúc. Tìm hiểu thêm
 • Bộ xử lý Intel 64 bit
 • Dung lượng đĩa trống 350 MB
 • Dung lượng RAM 512 MB
Máy tính chạy Linux

Sử dụng chính phần mềm cài đặt các chương trình trên máy tính của bạn để cài đặt Chrome. Trước tiên hãy đảm bảo bạn có quyền truy cập quản trị.

 1. Tải xuống tệp trình cài đặt.
 2. Nhấp vào OK để mở gói.
 3. Nhấp vào Cài đặt gói.
 4. Cửa sổ Chrome mở ra sau khi hoàn tất mọi thiết lập. Google Chrome sẽ thêm thông tin chương trình của mình vào trình quản lý phần mềm của bạn để trình quản lý này có thể luôn được cập nhật.

Yêu cầu hệ thống

Để sử dụng Google Chrome, máy tính của bạn cần:

 • Ubuntu 12.04 trở lên, Debian 7 trở lên, OpenSuSE 13.1 trở lên hoặc Fedora Linux 21
 • Bộ xử lý Intel Pentium 4 trở lên
 • Dung lượng đĩa trống 350 MB
 • Dung lượng RAM 512 MB

Bạn gặp sự cố với Chrome?

Tìm hiểu cách khắc phục sự cố cài đặt với Chrome. Hoặc khắc phục trang web không tải.

Laura là chuyên gia về Google Chrome, đồng thời là tác giả của trang trợ giúp này. Hãy gửi phản hồi về trang này cho cô ấy.

Bài viết này có hữu ích không?