Tải xuống và cài đặt Google Chrome

Google Chrome là trình duyệt web miễn phí chỉ mất vài giây để cài đặt.

Tải xuống Google Chrome

Xem hướng dẫn từng bước

Windows

Để cài đặt Chrome cho tài khoản người dùng của bạn, hãy thực hiện theo các bước bên dưới. Bạn có thể nhìn thấy tùy chọn cài đặt trình duyệt này cho tất cả tài khoản người dùng trên máy tính của bạn trong quá trình này. Nếu không thấy tùy chọn này, bạn có thể tìm hiểu cách cài đặt Chrome cho nhiều tài khoản người dùng.

 1. Tải xuống tệp trình cài đặt
 2. Nếu được nhắc, hãy nhấp vào "Chạy" hoặc "Lưu".
 3. Nếu bạn đã lưu trình cài đặt, nhấp đúp vào tệp trình cài đặt để bắt đầu quá trình cài đặt. Cài đặt trang chủ và lịch sử trình duyệt của bạn sẽ được tự động nhập từ trình duyệt mặc định của bạn.
 4. Windows 7/Vista/XP
  Cửa sổ Chrome mở ra sau khi mọi thứ được thiết lập. Khi Chrome mở ra lần đầu tiên, bạn sẽ nhìn thấy một thông báo cho biết bạn có thể tìm kiếm bằng Google ngay từ thanh địa chỉ. Nếu bạn muốn thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định của mình, nhấp Thay đổi.

  Chọn công cụ tìm kiếm

  Windows 8
  Một hộp thoại chào mừng xuất hiện, nhấp Tiếp theo để chọn trình duyệt mặc định của bạn. Nếu bạn chọn Google Chrome, Google Chrome sẽ khởi chạy như là một ứng dụng của Windows 8 từ màn hình khởi động.

Bạn gặp sự cố khi cài đặt hoặc mở Chrome? Xem thông tin gỡ rối

Mac

 1. Tải xuống tệp trình cài đặt
 2. Mở tệp có tên "Google Chrome.dmg" sau khi tải xuống.
 3. Trong cửa sổ mở ra, kéo biểu tượng Chrome vào thư mục Ứng dụng. Thao tác này sẽ cài đặt Chrome cho tất cả tài khoản người dùng trên máy tính của bạn. Cài đặt trang chủ và lịch sử trình duyệt của bạn sẽ được tự động nhập từ trình duyệt mặc định của bạn.

  Nếu bạn không có quyền quản trị, hãy kéo biểu tượng vào một vị trí trên máy tính mà bạn có quyền, chẳng hạn như Màn hình. Chrome sẽ chỉ được cài đặt cho tài khoản người dùng của bạn.

 4. Lần đầu tiên bạn mở trình duyệt, Trình tìm kiếm sẽ đề nghị bạn xác nhận rằng bạn muốn mở ứng dụng đã được tải xuống từ Internet. Nhấp vào Mở để tiếp tục.
 5. Bạn sẽ nhìn thấy một thông báo cho biết rằng bạn có thể tìm kiếm bằng Google ngay từ thanh địa chỉ. Nếu bạn muốn thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định của mình, nhấp Thay đổi.

  Chọn công cụ tìm kiếm

 6. Gỡ hình ảnh đĩa Google Chrome trên Màn hình của bạn bằng cách kéo hình ảnh này đến biểu tượng Từ chối trong Thanh công cụ. (Đảm bảo rằng bạn đang kéo hình ảnh đĩa chứ không phải biểu tượng ứng dụng Google Chrome.)

Linux

Chúng tôi khuyên bạn nên cài đặt Chrome qua hệ thống quản lý gói gốc của bạn mặc dù bạn cũng có thể sao chép chương trình vào thư mục người dùng cục bộ và chạy mà không cần đặc quyền quản trị. Để thực hiện việc này, bạn cần có quyền truy cập quản trị trong quá trình cài đặt.

 1. Tải xuống tệp trình cài đặt
 2. Nhấp vào OK để mở gói.
 3. Nhấp vào Cài đặt gói để bắt đầu cài đặt Chrome.
 4. Cửa sổ Chrome mở ra khi mọi thứ được thiết lập. Khi Chrome mở ra lần đầu tiên, bạn sẽ nhìn thấy một thông báo cho biết bạn có thể tìm kiếm bằng Google ngay từ thanh địa chỉ. Nếu bạn muốn thay đổi công cụ tìm kiếm mặc định của mình, nhấp Thay đổi.

  Chọn công cụ tìm kiếm

Để mở trình duyệt, đi đến Ứng dụng > Internet > Google Chrome. Google Chrome sẽ thêm hệ thống lưu trữ vào trình quản lý gói của bạn để nó có thể được cập nhật.

Hãy nhớ xem Hướng dẫn bắt đầu để tìm hiểu thêm về cách sử dụng Google Chrome.