Stiahnutie a inštalácia prehliadača Google Chrome

Google Chrome je rýchly webový prehliadač, ktorý je k dispozícii bez peňažného poplatku. Pred stiahnutím môžete skontrolovať, či Chrome podporuje váš operačný systém a či spĺňate všetky ďalšie systémové požiadavky.

Ako nainštalovať Chrome

Windows
 1. Stiahnite si súbor inštalátora.
 2. Ak sa zobrazí výzva, kliknite na Spustiť alebo Uložiť.
  • Ak vyberiete Uložiť, spustite inštaláciu takto:
   • Dvakrát kliknite na stiahnutý súbor.
   • Kliknite na Otvoriť súbor.
 3. Ak sa zobrazí „Chcete tejto aplikácii povoliť vykonávať zmeny v zariadení?“, kliknite na Áno.
 4. Spustite Chrome:

Ak ste používali iný prehliadač, napríklad Internet Explorer alebo Safari, môžete importovať svoje nastavenia do Chromu.

Inštalácia Chromu offline

Ak máte problém stiahnuť Chrome v počítači so systémom Windows, môžete sa ho pokúsiť stiahnuť v inom počítači pomocou alternatívneho odkazu nižšie.

 1. V počítači pripojenom k internetu stiahnite alternatívny inštalátor Chromu.
 2. Preneste súbor do počítača, v ktorom chcete nainštalovať Chrome.
 3. Otvorte súbor a postupujte podľa zobrazených pokynov na inštaláciu.

Ak prejdete na štandardnú stránku sťahovania, ide o bežný postup. Aj keď inštalátory vyzerajú podobne, špeciálna značka nás informuje o tom, ktorý je pre vás najvhodnejší.

Po stiahnutí môžete súbor odoslať do iného počítača.

Mac

Ak chcete používať Chrome v Macu, musíte mať systém macOS Catalina 10.15 alebo novší.

 1. Stiahnite si súbor inštalátora.
 2. Otvorte súbor googlechrome.dmg.
 3. V okne, ktoré sa otvorí, nájdite Chrome Chrome.
 4. Presuňte Chrome myšou do priečinka Aplikácie.
  • Môže sa zobraziť výzva na zadanie hesla správcu.
  • Ak heslo správcu nepoznáte, presuňte Chrome myšou do umiestnenia, ktoré môžete upravovať, napríklad na pracovnú plochu.
 5. Spustite Chrome.
 6. Otvorte aplikáciu Finder.
 7. V bočnom paneli napravo od prehliadača Google Chrome kliknite na Vysunúť Vysunúť.
Linux

Nainštalujte Chrome pomocou rovnakého softvéru, ktorý používate na inštaláciu programov do počítača. Zobrazí sa výzva na zadanie hesla správcovského účtu.

 1. Stiahnite si súbor inštalátora.
 2. Kliknite na OK a otvorte balík.
 3. Kliknite na Inštalovať balík.

Google Chrome bude pridaný do správcu softvéru, aby ho bolo možné aktualizovať.

Chromebook
Vo všetkých nových Chromebookoch je Chrome predinštalovaný. Ako nastaviť Chromebook

Systémové požiadavky na používanie Chromu

Windows
 • Na používanie Chromu v systéme Windows s procesorom Intel potrebujete:
  • Windows 10 alebo novší
  • Procesor Intel Pentium 4 alebo novší s podporou funkcie SSE3
 • Na používanie Chromu v systéme Windows s procesorom ARM potrebujete:
  • Windows 11 alebo novší
Mac

Na používanie Chromu v Macu potrebujete:

 • macOS Catalina 10.15 a novšie
Linux

Na používanie Chromu v systéme Linux potrebujete:

 • 64-bitový operačný systém Ubuntu 18.04 alebo novší, Debian 10 alebo novší, openSUSE 15.2 alebo novší, prípadne Fedora Linux 32 alebo novší
 • Procesor Intel Pentium 4 alebo novší s podporou súpravy SSE3

Riešenie problémov s Chromom

Riešenie problémov s Chromom pomocou protokolu Wayland

Chrome v systéme Linux teraz podporuje okrem protokolu X11 aj Wayland. Keď sa Chrome otvorí v systéme Linux, automaticky sa vyberie jeden z týchto protokolov zobrazovacieho servera.

Ako Chrome interaguje s protokolom zobrazovacieho servera
 • Chrome interaguje s protokolom zobrazovacieho servera, aby vám pomohol vykonať určité typy akcií. Späť na protokol X11 môžete prejsť, keď máte prostredníctvom protokolu Wayland problémy s týmito typmi akcií:
  • presúvanie;
  • kopírovanie a prilepenie;
  • akcie s klávesnicou, myšou alebo dotykovým ovládaním.
 • Wayland obmedzuje schopnosť Chromu vykonávať určité akcie, napríklad:
  • presun kariet bude využívať zjednodušené miniatúry ukážky,
  • okná nebudete môcť umiestniť na nastavené miesto na obrazovke.
Ako prepísať automatický výber protokolu zobrazovacieho servera Chrome

V prehliadači:

 1. Prejdite na chrome://flags.
 2. Nastavte #ozone-platform-hint na X11 alebo Wayland.

V príkazovom riadku:

 1. Prejdite na príkazový riadok.
 2. Spustite Chrome:
  • X11: --ozone-platform=x11
  • Wayland: --ozone-platform=wayland

Inštalácii Chromu bráni režim S

Ak v počítači so systémom Windows nemôžete nainštalovať Chrome, počítač sa pravdepodobne nachádza v režime S. Ak si chcete stiahnuť a nainštalovať Chrome, prečítajte si viac o tom, ako ukončiť režim S. Okrem toho si môžete pozrieť, ako vyriešiť problémy s inštaláciou Chromu.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka
8439600682219150710
true
Vyhľadávanie v Centre pomoci
true
true
true
true
true
237