Rješavanje problema sa spremljenim informacijama o plaćanjima i zaporkama

U Chromeu možete spremiti svoje podatke za kontakt i prijavu te podatke o plaćanju. Ako nešto ne funkcionira kako treba kada omogućite da Chrome pamti vaše podatke, poteškoću pokušajte riješiti na sljedeće načine.

Promijeni probleme sa zaporkama

U Chromeu možete spremiti ili izbrisati svoje zaporke. Saznajte više o upravljanju spremljenim zaporkama.

Chrome ne nudi spremanje zaporki

Zaporku možete spremiti u Chrome čak i ako se to od vas ne traži automatski pri popunjavanju obrasca.
 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. Unesite svoje podatke na web-lokaciji za koju želite spremiti zaporku.
 3. Desno od adresne trake kliknite Spremite zaporku a zatim Spremi.

Ako ne vidite ikonu ključa, izbrišite svoju zaporku i pokušajte se ponovno prijaviti.

Brisanje spremljenih zaporki

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil a zatim Zaporke Zaporke.
 3. Desno od netočne stavke kliknite Više Više a zatim Ukloni.

Zaustavite Chromeovu ponudu spremanja zaporki

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil a zatim Zaporke Zaporke.
 3. Isključite opciju Ponudi spremanje zaporki.

Chrome ne predlaže vaše spremljene zaporke

Kliknite tekstno polje za zaporku. Prikazat će se popis prijedloga na temelju vaših spremljenih podataka.

Ako i dalje ne vidite prijedloge, Chrome možda ne može prepoznati prava polja na web-lokaciji.

Spremljene podatke možete provjeriti na sljedeći način:

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil a zatim Zaporke Zaporke.
 3. Desno od web-lokacije kliknite Pregled Pregled.

Rješavanje problema s plaćanjem i podacima za kontakt

U Chromeu možete spremiti, urediti ili izbrisati podatke o svojim plaćanjima.

Chrome ne nudi spremanje podataka o plaćanju

Ako ste prijavljeni u Chrome, svoju karticu možete upotrebljavati tako da je dodate na Google Pay:
 1. Otvorite pay.google.com.
 2. Dodajte svoje podatke:
  • Način plaćanja: odaberite Načini plaćanja a zatim Dodaj načine plaćanja.
  • Adresa: odaberite Adresa a zatim Dodaj adrese.
Saznajte što podrazumijeva spremanje načina plaćanja na Google Payu.
Također možete dodati svoje podatke o plaćanju kako bi se oni spremili samo na vašem uređaju, a vi nećete vidjeti svoje podatke o plaćanju spremljene na drugim uređajima. Saznajte više o tome kako dodati, urediti i brisati kartice u Chromeu.

Dodavanje ili promjena podataka o plaćanju koje ste spremili u Chromeu

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil a zatim Načini plaćanja Načini plaćanja ili Adrese i više Adrese i više.
 3. Dodavanje, uređivanje ili brisanje podataka: 
  • Dodavanje: pored stavke "Načini plaćanja" ili "Adrese" kliknite Dodaj. 
  • Brisanje: desno od kartice ili adrese kliknite Više Organiziraj a zatim Ukloni. 
Ako dodate, uredite ili izbrišete adresu, a uključili ste sinkronizaciju, promjene će se pojaviti na vašim ostalim uređajima.

Uredite svoje spremljene podatke o plaćanju

Ako vaši spremljeni podaci za plaćanje nisu točni, u Chromeu možete urediti svoje podatke.

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil a zatim Načini plaćanja Načini plaćanja ili Adrese i više Adrese i više.
 3. Desno od netočne stavke kliknite Više Više a zatim Uredi.

Ako je vaš način plaćanja spremljen u Google Payu, možda ćete se morati povezati na Google Pay ili promijeniti svoje podate na vezi pay.google.com.

Zaustavite Chromeovu ponudu spremanja podataka o plaćanju

Ako uopće ne želite spremati svoje podatke u Chrome, možete isključiti prikazivanje upita:

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil a zatim Načini plaćanja Načini plaćanja.
 3. Isključite opciju Spremi i popuni načine plaćanja.

Chrome ne predlaže vaše spremljene načine plaćanja

Kliknite tekstno polje za način plaćanja. Prikazat će se popis prijedloga na temelju vaših spremljenih podataka.

Ako i dalje ne vidite prijedloge, Chrome možda ne može prepoznati prava polja na web-lokaciji.

Spremljene podatke možete provjeriti na sljedeći način:

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu dodirnite Profil Profil a zatim Načini plaćanja Načini plaćanja.

Ispravljanje pogreški plaćanja

Ako nailazite na probleme prilikom online kupnje, možda postoji problem s karticom ili web-lokacijom.

Nepoznata terećenja od 0 ili 1 USD na kreditnoj kartici

Google Pay potvrđuje valjanost vaše kreditne kartice privremenim terećenjem u iznosu od 0 ili 1 USD. Ono će nestati u roku od 1 do 7 radnih dana, ovisno o vašoj banci.

Poruka pogreške "Prijava nije sigurna" ili "Plaćanje nije sigurno"

Ako vidite poruke "Prijava nije sigurna" ili "Plaćanje nije sigurno", pogledajte sigurnosni status: