สร้างหรือแก้ไขผู้ใช้ภายใต้การดูแลไม่ได้

คุณไม่สามารถสร้างโปรไฟล์ภายใต้การดูแลเพื่อควบคุมและดูเว็บไซต์ที่ผู้ใช้ภายใต้การดูแลของคุณเข้าชมได้อีกต่อไป

หากคุณตั้งค่าโปรไฟล์ภายใต้การดูแลไว้อยู่แล้ว คุณจะใช้โปรไฟล์ดังกล่าวต่อไปได้ การตั้งค่าปัจจุบันจะยังคงใช้ได้อยู่

แต่คุณจะทำสิ่งต่อไปนี้ไม่ได้

 • เพิ่มโปรไฟล์ภายใต้การดูแลใหม่
 • ย้ายผู้ใช้ภายใต้การดูแลไปยังโปรไฟล์ปกติ
 • แก้ไขการตั้งค่าสำหรับโปรไฟล์ภายใต้การดูแล
 • อนุมัติหรือปฏิเสธคำขอท่องเว็บ
 • ดูกิจกรรมของโปรไฟล์ภายใต้การดูแล

หากต้องการจัดการประสบการณ์การใช้งาน Chrome สำหรับบุตรหลานของคุณ โปรดสร้างบัญชีให้พวกเขาโดยใช้ Family Link

ส่งออกบุ๊กมาร์ก

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่โปรไฟล์ของผู้ใช้ภายใต้การดูแล
 3. คลิก "เพิ่มเติม" เพิ่มเติม ที่ด้านขวาบน
 4. เลือกบุ๊กมาร์ก แล้ว การจัดการบุ๊กมาร์ก
 5. ที่ด้านบน ให้คลิกจัดระเบียบ เพิ่มเติม แล้ว ส่งออกบุ๊กมาร์ก

ใช้ผู้ใช้ภายใต้การควบคุมดูแลในปัจจุบัน

ในอุปกรณ์ Chrome OS เช่น Chromebook หรือ Pixelbook คุณใช้ได้เฉพาะโปรไฟล์ผู้ใช้ภายใต้การควบคุมดูแลในปัจจุบัน

ดูว่าโปรไฟล์ใดอยู่ภายใต้การดูแล
 1. ในคอมพิวเตอร์ ที่ด้านขวาบน ให้คลิกปุ่มที่มีชื่อของคุณหรือไอคอนรูปคน บุคคล
 2. คลิกจัดการผู้คน
 3. ในโปรไฟล์ภายใต้การควบคุมดูแล คุณจะเห็นไอคอนรูปคน บุคคล
ป้องกันไม่ให้โปรไฟล์ภายใต้การดูแลเปลี่ยนไปเป็นโปรไฟล์ที่ไม่ได้อยู่ภายใต้การดูแล

คุณล็อกโปรไฟล์เพื่อรักษาความเป็นส่วนตัวของข้อมูล รหัสผ่าน และบุ๊กมาร์กจากผู้ใช้คนอื่นๆ ได้

 1. เปิด Chrome
 2. ที่ด้านขวาบน คลิกปุ่มที่มีชื่อของคุณ
 3. คลิกออกและล็อกป้องกันเด็ก

หากต้องการสลับไปใช้โปรไฟล์ของคุณ คุณจะต้องลงชื่อเข้าใช้ด้วยรหัสผ่าน Google

โปรดแชร์คอมพิวเตอร์กับผู้ที่คุณไว้ใจเท่านั้นเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัว "ออกและล็อกป้องกันเด็ก" ช่วยปกป้องความเป็นส่วนตัว แต่การล็อกป้องกันเด็กไม่ใช่การรักษาความปลอดภัยจากบุคคลอื่นที่รัดกุมพอ

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร