Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
true

Skapa en kontrollerad Chrome-profil

Begränsa åtkomst till vissa webbplatser och se vilka webbplatser användare besöker genom att skapa en kontrollerad profil till dem. Med kontrollerade profiler kan du

 • se vilka webbplatser personen har besökt
 • blockera webbplatser
 • förhindra att personen installerar appar och tillägg
 • aktivera SafeSearch (aktiverat som standard)
 • ändra inställningar.

Du kan till exempel skapa en kontrollerad profil till familjemedlemmar och begränsa vad de kan göra i Chrome. Användare med en kontrollerad Chrome-profil får inte åtkomst till andra produkter från Google, till exempel Gmail, Google+ och Drive.

Lägga till en kontrollerad profil

På en dator
 1. Öppna Chrome.
 2. Logga in i Chrome.
 3. Klicka på knappen med ditt namn eller Personer Personer uppe till höger.
 4. Klicka på Hantera personer.
 5. Klicka på Lägg till person.
 6. Välj ett foto och ett namn.
 7. Markera kryssrutan bredvid Kontrollera den här personen för att styra och se webbplatserna de besöker via [Google-kontot].
 8. Klicka på nedåtpilen Nedåtpil.
 9. Välj konto.
 10. Valfritt: Klicka på Importera en befintlig kontrollerad användare om du vill återanvända inställningar från en annan kontrollerad profil.
 11. Klicka på Spara.
  • Klicka på Växla till [kontrollerad användare] för att öppna den nya kontrollerade profilen.
  • Klicka på Okej, jag fattar om du vill öppna din profil igen.
På en Chromebook

Steg 1: Aktivera kontrollerade profiler

 1. Logga in på ägarkontot på en Chromebook.
 2. Klicka på kontobilden.
 3. Klicka på Inställningar Inställningar.
 4. Klicka på Hantera andra personer under Personer.
 5. Aktivera Aktivera kontrollerade användare.

Obs! Om du använder jobbets eller skolans Chromebook kan du inte aktivera kontrollerade profiler

Steg 2: Lägg till en kontrollerad profil

 1. Klicka på kontobilden och sedan på Logga ut.
 2. Klicka på Mer Mer och sedan Lägg till en kontrollerad användare.
 3. Klicka på Skapa en kontrollerad användare.
 4. Välj kontot som du ska hantera den kontrollerade användaren med.
 5. Ange lösenordet för kontot och klicka på Nästa.
 6. Välj namn, lösenord och bild.
 7. Valfritt: Klicka på Importera en befintlig kontrollerad användare om du vill återanvända inställningar från en annan kontrollerad profil.
 8. Klicka på Nästa.
 9. Ett bekräftelsemeddelande visas när profilen har skapats. Klicka på OK.

Blockera webbplatser

Som standard kan kontrollerade användare besöka vilka webbplatser som helst, men du kan förhindra att de besöka vissa webbplatser.

 1. Öppna chrome.com/manage.
 2. Välj en kontrollerad användare.
 3. Klicka på Hantera i avsnittet Behörigheter.
 4. Om du vill blockera en webbplats för den personen väljer du en kategori nedan.
Blockera specifika webbplatser
 1. Välj Hela webben under Tillåt.
 2. Ange en webbplats som ska blockeras under Blockerade webbplatser. Till exempel: www.google.com.
 3. Välj ett av följande alternativ under Beteende:
  • Blockera hela domänen: Den kontrollerade användaren kan inte besöka webbplatser med domänen google, till exempel mail.google.com eller www.google.de.
  • Tillåt vissa underdomäner: Den kontrollerade användaren kan besöka vissa webbadresser som du har godkänt under www.google.com. Om du till exempel godkänner images.google.com kan användaren besöka images.google.com men inte google.com/images.
  • Blockera endast den här adressen: Den kontrollerade användaren kan inte besöka www.google.com men kan besöka www.google.co.uk.
 4. Klicka på OK.

Tips! Med hjälp av en asterisk går det att inkludera alla versioner av en webbadress. Om du till exempel vill blockera landsspecifika versioner av www.google.com (som www.google.co.uk) skriver du www.google.*.

Blockera alla webbplatser med vissa undantag
 1. Välj Endast godkända webbplatser under Tillåt.
 2. Ange webbadressen under Godkända webbplatser, till exempel www.google.com.
 3. Välj ett av följande alternativ under Beteende:
  • Tillåt hela domänen: Den kontrollerade användaren kan besöka alla webbplatser med domänen google, till exempel mail.google.com och www.google.de.
  • Blockera vissa underdomäner: Den kontrollerade användaren kan besöka alla webbadresser under www.google.com utom de som du blockerar. Om du till exempel blockerar images.google.com kan användaren fortfarande besöka news.google.com.
  • Tillåt endast den här adressen: Den kontrollerade användaren kan besöka www.google.com men inte www.google.co.uk.
 4. Klicka på OK.

Tips! Med hjälp av en asterisk går det att inkludera alla versioner av en webbadress. Om du till exempel vill blockera landsspecifika versioner av www.google.com (som www.google.co.uk) skriver du www.google.*.

Förhindra att kontrollerade profiler byts till okontrollerade profiler

Du kan låsa profilen så att andra användare inte har tillgång till dina uppgifter, lösenord och bokmärken.

 1. Öppna Chrome.
 2. Högerklicka på knappen med ditt namn uppe till höger.
 3. Klicka på Stäng och aktivera barnspärr.

Om du vill byta till din profil måste du logga in med lösenordet för Google-kontot.

Skydda din sekretess genom att endast dela din dator med personer du litar på. Med alternativet Stäng och aktivera barnspärr får du ett visst skydd av dina uppgifter, men det ger inget starkt skydd mot obehöriga.

Åtgärda ett problem

Kontrollera att du är inloggad med ditt Google-konto i Chrome om det inte går att skapa en kontrollerad användare. Läs mer om hur du loggar in i Chrome.