לא ניתן ליצור או לערוך משתמשים בפיקוח

לא ניתן יותר ליצור פרופיל בפיקוח כדי לפקח על אדם מסוים ולהציג את האתרים שבהם הוא מבקר.

אם הגדרתם כבר פרופיל בפיקוח, אפשר להמשיך להשתמש בו. לא יחול שינוי בהגדרות הקיימות.

לא ניתן לבצע את הפעולות הבאות:

 • להוסיף פרופיל חדש בפיקוח
 • לערוך הגדרות של פרופיל בפיקוח
 • לאשר או לדחות בקשות גלישה
 • להציג פעילות של פרופילים בפיקוח בכתובת chrome.com/manage

כדי לנהל את השימוש של ילדים ב-Chrome, יש ליצור עבורם חשבון באמצעות Family Link.

העברה של משתמש בפיקוח לפרופיל רגיל

שלב 1: שמירת סימניות (אופציונלי)

 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. נכנסים לפרופיל של המשתמש בפיקוח.
 3. בפינה השמאלית העליונה, לוחצים על הסמל 'עוד' עוד.
 4. בוחרים באפשרות סימניות ואז מנהל הסימניות.
 5. בחלק העליון, לוחצים על ארגון ואז יצוא סימניות לקובץ HTML.

שלב 2: מחיקת הפרופיל בפיקוח

 1. נכנסים לפרופיל המפקח.
 2. בצד שמאל למעלה, לוחצים על הלחצן שעליו מופיע השם.
 3. לוחצים על ניהול אנשים.
 4. מצביעים עם העכבר על הפרופיל של המשתמש בפיקוח.
 5. לוחצים על הסמל 'עוד' עוד ואז הסרת משתמש זה.
 6. לאישור הפעולה, לוחצים על הסרת משתמש זה.

שלב 3: יצירת פרופיל רגיל

 1. לוחצים על הוספת אדם.
 2. בוחרים תמונה ומזינים שם.
 3. לוחצים על שמירה.

שלב 4: הוספת סימניות (אופציונלי)

 1. בפרופיל החדש, לוחצים על הסמל 'עוד' עוד בפינה השמאלית העליונה.
 2. בוחרים באפשרות סימניות ואז יבוא סימניות והגדרות.
 3. בתפריט הנפתח בוחרים באפשרות קובץ HTML של סימניות.
 4. בוחרים באפשרות בחירת קובץ.
 5. מוצאים את הקובץ משלב 1 ומסמנים אותו.
 6. לוחצים על סיום. הסימניות יופיעו בסרגל הסימניות.

בחירת המשתמש הנוכחי שבפיקוח

איך לבדוק מהם הפרופילים בפיקוח
 1. בפינה השמאלית העליונה במחשב, לוחצים על הלחצן שעליו מופיע שמכם או סמל האנשים אנשים.
 2. לוחצים על ניהול אנשים.
 3. בפרופילים בפיקוח יופיע סמל האנשים אנשים.
איך למנוע ממשתמשים שהפרופיל שלהם בפיקוח לעבור לפרופיל שאינו בפיקוח

אפשר לנעול את הפרופיל כדי למנוע ממשתמשים אחרים לגשת למידע, לסיסמאות ולסימניות שלכם.

 1. פותחים את Chrome.
 2. בצד שמאל למעלה, לוחצים על הלחצן שעליו מופיע השם.
 3. לוחצים על יציאה והגדרת נעילת ילדים.

כדי לעבור לפרופיל שלכם, עליכם להיכנס לחשבון באמצעות הסיסמה שלכם ב-Google.

כדי להגן על פרטיותכם, אל תאפשרו לאנשים שאינכם סומכים עליהם להשתמש במחשב שלכם. האפשרות 'יציאה והגדרת נעילת ילדים' עוזרת להגן על הפרטיות שלכם, אך נעילת ילדים אינה אמצעי אבטחה חזק במיוחד נגד זרים.