Prevoditelj

Informacije u nastavku odnose se samo na Chrome za Android.

Parlez-vous français? Pomoću ugrađene prijevodne trake preglednika Google Chrome na vašem mobilnom uređaju možete pročitati više sadržaja na webu bez obzira na jezik web-stranice.

Potražite prijevodnu traku pri vrhu ili dnu stranice svaki put kada naiđete na stranicu koja je napisana jezikom koji nije vaš jezik sustava. Da biste preveli stranicu, dodirnite Prevedi. Da biste odbacili prijevodnu traku bez prevođenja stranice, dodirnite X ili Ne. Ako odbacite prijevodnu traku dvaput za redom, prikazat će vam se opcija "Nikad ne prevodi" taj jezik ili web-lokaciju.

Omogućavanje ili onemogućavanje prijevodne trake

  1. Dodirnite izbornik Chrome > Postavke > (Napredne) postavke sadržaja > Google prevoditelj.
  2. Pomaknite prekidač značajke Prevoditelj na Uključeno ili Isključeno.
  3. Dodirnite Vrati postavke Prevoditelja na zadano da biste vratili zadano ponašanje prijevodne trake. Vraćanjem zadanih postavki prijevodna će se traka ponovo prikazivati za jezike za koje ste prethodno odabrali da ih nećete prevoditi klikom na "Nikad ne prevodi".