แชร์ Chrome กับผู้อื่น

เมื่อใช้โปรไฟล์ คุณจะเก็บข้อมูลใน Chrome ทั้งหมดไว้แยกจากกันได้ เช่น บุ๊กมาร์ก ประวัติการเข้าชม รหัสผ่าน และการตั้งค่าอื่นๆ

โปรไฟล์เหมาะสำหรับ

 • การแชร์คอมพิวเตอร์กับผู้ใช้หลายคน
 • การเก็บบัญชีไว้แยกจากกัน เช่น บัญชีสำหรับงานและบัญชีส่วนตัว

คนอื่นจะเห็นอะไรเมื่อคุณแชร์ Chrome

แชร์อุปกรณ์กับผู้ที่คุณไว้ใจเท่านั้น เพราะผู้ที่ใช้อุปกรณ์เครื่องนั้นจะเปลี่ยนไปใช้โปรไฟล์ Chrome อื่นในเครื่องได้ และหากบุคคลนั้นเปิดโปรไฟล์ Chrome ของคุณ บุคคลนั้นก็จะเห็นข้อมูลอย่างเช่นเว็บไซต์ที่คุณเข้าชม

เพิ่มบุคคลหรือโปรไฟล์

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิก "โปรไฟล์" โปรไฟล์ ที่ด้านขวาบน
 3. คลิกจัดการผู้คน
 4. คลิกเพิ่มบุคคล
 5. เลือกชื่อและรูปภาพ
 6. คลิกบันทึก หน้าต่างใหม่จะเปิดขึ้นและขอให้คุณเปิดการซิงค์
 7. (ไม่บังคับ) เปิดการซิงค์ใน Chrome ด้วยบัญชี Google สำหรับโปรไฟล์ใหม่ บุ๊กมาร์ก ประวัติการเข้าชม รหัสผ่าน และการตั้งค่าอื่นๆ จะซิงค์โดยอัตโนมัติ

หากคุณใช้ Chromebook คุณจะแชร์ Chromebook กับผู้อื่นได้โดยการเพิ่มผู้ใช้ลงใน Chromebook

สลับเป็นบุคคลหรือโปรไฟล์อื่น

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิก "โปรไฟล์" โปรไฟล์ ที่ด้านขวาบน
 3. เลือกบุคคลหรือโปรไฟล์ที่ต้องการสลับไปใช้

หากคุณใช้ Chromebook คุณจะใช้หลายบัญชีในเวลาเดียวกันบน Chromebook ได้

เปลี่ยนชื่อหรือรูปภาพ

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. สลับเป็นโปรไฟล์ที่ต้องการแก้ไขดังนี้
  1. คลิก "โปรไฟล์" โปรไฟล์ ที่ด้านขวาบน
  2. เลือกบุคคลหรือโปรไฟล์ที่ต้องการสลับไปใช้
 3. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 4. ในส่วน "ผู้คน" คลิกชื่อและภาพโปรไฟล์ Chrome
 5. ป้อนชื่อใหม่หรือเลือกรูปภาพใหม่ ระบบจะบันทึกการเปลี่ยนแปลงโดยอัตโนมัติ

นำบุคคลหรือโปรไฟล์ออก

หลังจากที่คุณนำบุคคลออกจาก Chrome ระบบจะลบบุ๊กมาร์ก ประวัติการเข้าชม รหัสผ่าน และการตั้งค่าอื่นๆ ของบุคคลนั้นออก

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. คลิก "โปรไฟล์" โปรไฟล์ ที่ด้านขวาบน
 3. คลิกจัดการผู้คน
 4. ชี้ไปที่บุคคลที่ต้องการนำออก
 5. ที่ด้านขวาบนของบุคคลนั้น ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น นำบุคคลนี้ออก
 6. ยืนยันโดยคลิกนำบุคคลนี้ออก

ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม
เราจะปรับปรุงได้อย่างไร