Zdieľanie Chromu s ostatnými

Pomocou profilov si môžete uchovávať všetky informácie v Chrome samostatne (napríklad záložky, históriu, heslá a ďalšie nastavenia).

Profily sú ideálne riešenie v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak zdieľate počítač s viacerými ľuďmi.
 • Ak chcete oddeliť rôzne účty, napríklad pracovný a osobný.

Čo pri zdieľaní Chromu vidia ostatní

Zariadenie zdieľajte iba s osobami, ktorým dôverujete. Osoba, ktorá má vaše zariadenie, môže prepnúť na ľubovoľný profil Chromu pridaný v danom zariadení. Ak otvorí váš profil Chrome, uvidí informácie, ako napríklad weby, ktoré ste navštívili.

Pridanie osoby alebo profilu

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na položku Pofil Profil.
 3. Kliknite na možnosť Spravovať ľudí.
 4. Kliknite na možnosť Pridať osobu.
 5. Vyberte meno a fotku.
 6. Kliknite na možnosť Uložiť. Otvorí sa nové okno s výzvou, aby ste zapli synchronizáciu.
 7. (Voliteľné) Zapnite v Chrome synchronizáciu pomocou účtu Google súvisiaceho s novým profilom. Záložky, história, heslá a ďalšie nastavenia príslušného používateľa sa automaticky synchronizujú.

Používate Chromebook? Chromebook môžete zdieľať s ďalšími ľuďmi, stačí pridať používateľov do Chromebooku.

Ako prepnúť na inú osobu alebo profil

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na položku Profil Profil.
 3. Vyberte osobu alebo profil, na ktorý chcete prepnúť.

Používate Chromebook? V Chromebooku môžete používať niekoľko účtov súčasne.

Zmena mena alebo fotky

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Prepnite na profil, ktorý chcete upraviť:
  1. Vpravo hore kliknite na položku Profil Profil.
  2. Vyberte osobu alebo profil, na ktorý chcete prepnúť.
 3. Vpravo hore kliknite na položky Viac Viac a potom Nastavenia.
 4. V časti Ľudia kliknite na položku Meno a obrázok profilu Chromu.
 5. Zadajte nové meno alebo vyberte novú fotku. Zmena sa automaticky uloží.

Odstránenie osoby alebo profilu

Keď nejakú osobu z Chromu odstránite, vymažú sa z počítača všetky jej záložky, história, heslá a ďalšie nastavenia.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na položku Profil Profil.
 3. Kliknite na možnosť Spravovať ľudí.
 4. Umiestnite kurzor myši na osobu, ktorú chcete odstrániť.
 5. Vpravo hore od danej osoby kliknite na položky Viac Viac a potom Odstrániť túto osobu.
 6. Akciu potvrďte kliknutím na možnosť Odstrániť túto osobu.

Súvisiace odkazy