Zdieľanie Chromu s ďalšími osobami

Pomocou profilov si môžete uchovávať všetky informácie v Chrome samostatne (napríklad záložky, históriu, heslá a ďalšie nastavenia).

Profily sú ideálne riešenie v nasledujúcich prípadoch:

 • Ak zdieľate počítač s viacerými ľuďmi.
 • Ak chcete oddeliť rôzne účty, napríklad pracovný a osobný.

Čo pri zdieľaní Chromu vidia ostatní

Zariadenie zdieľajte iba s osobami, ktorým dôverujete. Osoba, ktorá má vaše zariadenie, môže prepnúť na ľubovoľný profil Chromu pridaný v danom zariadení. Ak otvorí váš profil Chromu, uvidí informácie, ako napríklad weby, ktoré ste navštívili.

Pridanie osoby alebo profilu

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Profil Profil.
 3. Kliknite na Pridať.
 4. Vyberte meno a fotku.
 5. Kliknite na Pridať. Otvorí sa nové okno s výzvou, aby ste zapli synchronizáciu.
 6. (Nepovinné) Zapnite v Chrome synchronizáciu pomocou účtu Google súvisiaceho s novým profilom. Záložky, história, heslá a ďalšie nastavenia príslušného používateľa sa automaticky synchronizujú.

Používate Chromebook? Chromebook môžete zdieľať s ďalšími ľuďmi, stačí doň pridať používateľov.

Ako prepnúť na inú osobu alebo profil

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Profil Profil.
 3. Vyberte osobu alebo profil, na ktorý chcete prepnúť.

Používate Chromebook? V Chromebooku môžete používať niekoľko účtov súčasne.

Zmena mena alebo fotky

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Prepnite na profil, ktorý chcete upraviť:
  1. Vpravo hore kliknite na Profil Profil.
  2. Vyberte osobu alebo profil, na ktorý chcete prepnúť.
 3. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 4. V časti Ľudia kliknite na Meno a obrázok profilu Chromu.
 5. Zadajte nové meno alebo vyberte novú fotku. Zmena sa automaticky uloží.

Odobratie osoby alebo profilu

Keď nejakú osobu z Chromu odoberiete, vymažú sa z počítača všetky jej záložky, história, heslá a ďalšie nastavenia.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Profil Profil.
 3. Kliknite na Spravovať ľudí Správa ľudí.
 4. Umiestnite kurzor myši na osobu, ktorú chcete odobrať.
 5. Vpravo hore od danej osoby kliknite na položky Viac Viac a potom Odobrať túto osobu.
 6. Akciu potvrďte kliknutím na Odobrať túto osobu.

Súvisiace odkazy