שיתוף Chrome עם אחרים

בעזרת פרופילים, כל משתמש יכול לשמור בנפרד את המידע שלו ב-Chrome – כמו סימניות, היסטוריה, סיסמאות והגדרות נוספות.

שימוש בפרופילים הוא פתרון אידיאלי כאשר:

 • מספר אנשים משתמשים באותו מחשב.
 • רוצים לשמור על הפרדה בין חשבונות - למשל, חשבון עסקי וחשבון פרטי.

מה אחרים יכולים לראות כשמשתפים את Chrome

יש לשתף את המכשיר רק עם אנשים שסומכים עליהם. אם מישהו משתמש במכשיר שלכם, הוא יכול להיכנס לכל אחד מהפרופילים שמוגדרים ב-Chrome. אם הוא פותח את הפרופיל שלכם ב-Chrome, תהיה לו גישה למידע כמו האתרים שבהם ביקרתם.

הוספה של אדם או פרופיל

 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. בפינה השמאלית העליונה לוחצים על סמל הפרופיל פרופיל.
 3. לוחצים על הוספה.
 4. בוחרים שם ותמונה.
 5. לוחצים על הוספה. חלון חדש ייפתח ותוצג בו בקשה להפעיל את הסנכרון.
 6. (אופציונלי) מפעילים את הסנכרון ב-Chrome דרך חשבון Google של הפרופיל החדש. הסימניות, ההיסטוריה, הסיסמאות והגדרות נוספות של הפרופיל יסונכרנו באופן אוטומטי.

משתמשים ב-Chromebook? כדי לשתף את ה-Chromebook עם אנשים אחרים, מוסיפים אותם ל-Chromebook.

מעבר לאדם או לפרופיל אחר

 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. בפינה השמאלית העליונה לוחצים על סמל הפרופיל פרופיל.
 3. בוחרים באדם או בפרופיל שאליו רוצים לעבור.

משתמשים ב-Chromebook? ב-Chromebook תוכלו להשתמש במספר חשבונות בו-זמנית.

שינוי של שם או תמונה

 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. עוברים לפרופיל שרוצים לערוך:
  1. בפינה השמאלית העליונה לוחצים על סמל הפרופיל פרופיל.
  2. בוחרים באדם או בפרופיל שאליו רוצים לעבור.
 3. בצד שמאל למעלה, לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות ואז הגדרות.
 4. בקטע "אנשים" לוחצים על שם ותמונה ב-Chrome.
 5. מזינים שם חדש או בוחרים תמונה חדשה. תתבצע שמירה אוטומטית של השינוי.

הסרה של אדם או פרופיל

אחרי שמסירים אדם מ-Chrome, הסימניות, ההיסטוריה, הסיסמאות ושאר ההגדרות שלו נמחקות מהמחשב.

 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. בפינה השמאלית העליונה לוחצים על סמל הפרופיל פרופיל.
 3. לוחצים על סמל ניהול האנשים ניהול משתמשים.
 4. מציבים את סמן העכבר על האדם שרוצים להסיר.
 5. בפינה השמאלית העליונה של תמונת אותו אדם לוחצים על סמל האפשרויות הנוספות אפשרויות נוספות ואז הסרת האדם הזה.
 6. לאישור הפעולה, לוחצים על הסרת האדם הזה.

קישורים רלוונטיים