שיתוף Chrome עם אחרים

אפשר להשתמש בפרופילים כדי לשמור בנפרד את כל המידע ב-Chrome, כמו סימניות, היסטוריה, סיסמאות והגדרות אחרות.

מומלץ להשתמש בפרופילים כאשר:

 • מספר אנשים משתמשים באותו מחשב.
 • רוצים לשמור על הפרדה בין חשבונות - למשל, חשבון עסקי וחשבון פרטי.

מה אחרים יכולים לראות כשמשתפים את Chrome

כדאי תמיד לשתף את המכשיר רק עם אנשים שסומכים עליהם. אם מישהו משתמש במכשיר שלכם, הוא יכול להיכנס לכל אחד מהפרופילים שמוגדרים ב-Chrome. אם הוא פותח את הפרופיל שלכם ב-Chrome, תהיה לו גישה למידע כמו האתרים שבהם ביקרתם.

הוספת אדם או פרופיל

 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. בצד שמאל למעלה, לוחצים על הלחצן עם השם או על הסמל אנשים.
 3. לוחצים על ניהול אנשים.
 4. לוחצים על הוספת אדם.
 5. בוחרים שם ותמונה.
 6. לוחצים על שמור. חלון חדש ייפתח ותוצג בו בקשה להיכנס לחשבון.
 7. (אופציונלי) נכנסים אל Chrome דרך חשבון Google של הפרופיל החדש. הסימניות, ההיסטוריה, הסיסמאות והגדרות נוספות של הפרופיל יסונכרנו באופן אוטומטי.

משתמשים ב-Chromebook? כדי לשתף את ה-Chromebook עם אנשים אחרים, מוסיפים אותם ל-Chromebook.

מעבר לאדם או לפרופיל אחר

 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. בצד שמאל למעלה, לוחצים על הלחצן שעליו מופיע השם.
 3. בוחרים באדם או בפרופיל שאליו רוצים לעבור.

משתמשים ב-Chromebook? ב-Chromebook תוכלו להשתמש במספר חשבונות בו זמנית.

שינוי של שם או תמונה

 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. עוברים לפרופיל שרוצים לערוך:
  1. בצד שמאל למעלה, לוחצים על הלחצן שעליו מופיע שמכם.
  2. בוחרים באדם או בפרופיל שאליו רוצים לעבור.
 3. בצד שמאל למעלה, לוחצים על הלחצן שעליו מופיע שמכם.
 4. בחלק העליון של החלונית לוחצים על השם.
 5. מזינים שם חדש או בוחרים תמונה חדשה. תתבצע שמירה אוטומטית של השינוי.

הסרה של אדם או פרופיל

אחרי שמסירים אדם מ-Chrome, הסימניות, ההיסטוריה, הסיסמאות ושאר ההגדרות שלו נמחקות מהמחשב.

 1. פותחים את Chrome במחשב.
 2. בצד שמאל למעלה, לוחצים על הלחצן עם השם או על הסמל אנשים.
 3. לוחצים על ניהול אנשים.
 4. מצביעים עם העכבר על האדם שרוצים להסיר.
 5. בפינה השמאלית העליונה של הכרטיס של אותו אדם, לוחצים על הסמל 'עוד' עוד ואז הסרת משתמש זה.
 6. לאישור הפעולה, לוחצים על הסרת משתמש זה.

קישורים רלוונטיים