Dijeljenje Chromea s drugim korisnicima

Profili vam omogućuju da zasebno čuvate sve svoje podatke u Chromeu kao što su oznake, povijest, zaporke i ostale postavke.

Profili su idealni za sljedeće situacije:

 • dijeljenje računala s više osoba
 • odvajanje različitih računa, na primjer poslovnog i privatnog.

Što drugi mogu vidjeti kada dijelite Chrome

Uređaj dijelite samo s pouzdanim osobama. Osoba koja ima vaš uređaj može prijeći na bilo koji Chrome profil koji se na njemu nalazi. Ako otvori vaš Chrome profil, moći će vidjeti informacije kao što su web-lokacije koje ste posjetili.

Dodavanje osobe ili profila

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil.
 3. Kliknite Dodaj.
 4. Odaberite ime i fotografiju.
 5. Kliknite Dodaj. Otvorit će se novi prozor s porukom da uključite sinkronizaciju.
 6. (Nije obavezno) Uključite sinkronizaciju u Chromeu s Google računom za novi profil. Oznake, povijest, zaporke i druge postavke te osobe automatski će se sinkronizirati.

Upotrebljavate li Chromebook? Chromebook možete dijeliti s drugima tako da ih dodate na Chromebook.

Prebacivanje na drugu osobu ili profil

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil.
 3. Odaberite osobu ili profil na koji se želite prebaciti.

Upotrebljavate li Chromebook? Na Chromebooku možete upotrebljavati više računa istovremeno.

Promjena imena ili fotografije

 1. Na računalu otvorite Chrome.
 2. Prijeđite na profil koji želite urediti:
  1. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil.
  2. Odaberite osobu ili profil na koji se želite prebaciti.
 3. U gornjem desnom kutu kliknite Više Više a zatim Postavke.
 4. U odjeljku "Osobe" kliknite Ime i slika Chrome profila.
 5. Unesite novo ime ili odaberite novu fotografiju. Promjena će se automatski spremiti.

Uklanjanje osobe ili profila

Nakon što uklonite osobu s Chromea, njezine će se oznake, povijest, zaporke i druge postavke izbrisati s računala.

 1. Otvorite Chrome na računalu.
 2. U gornjem desnom kutu kliknite Profil Profil.
 3. Kliknite Upravljaj korisnicima Upravljaj korisnicima.
 4. Postavite pokazivač na osobu koju želite ukloniti.
 5. U gornjem desnom kutu osobe kliknite Više Više a zatim Ukloni ovu osobu.
 6. Potvrdite klikom na Ukloni ovu osobu.

Povezani članci