هم‌رسانی Chrome با دیگران

می‌توانید با نمایه‌ها، همه اطلاعات Chrome خود (مانند نشانک‌ها، سابقه، گذرواژه‌ها و سایر تنظیمات) را مجزا نگه‌دارید.

نمایه‌ها برای موارد زیر مطلوب هستند:

 • هم‌رسانی رایانه با چند نفر.
 • مجزا نگه‌داشتن حساب‌های متفاوت، مانند حساب محل کار و حساب شخصی.

هنگامی که Chrome را مشترکاً استفاده می‌کنیم، دیگران چه چیزی می‌توانند ببینند

از دستگاهتان فقط با افرادی که به آن‌ها اعتماد دارید، به‌طور مشترک استفاده کنید. اگر فردی دستگاهتان را در اختیار داشته باشد، می‌تواند به سایر نمایه‌های Chrome موجود در آن برود. اگر نمایه Chrome شما را باز کند، می‌تواند اطلاعاتی (از جمله وب‌سایت‌هایی که بازدید کرده‌اید) را ببیند.

افزودن فرد یا نمایه

 1. در رایانه، Chrome را باز کنید؛
 2. در سمت چپ بالا، روی «نمایه» نمایه کلیک کنید؛
 3. روی مدیریت افراد کلیک کنید؛
 4. روی افزودن شخص کلیک کنید؛
 5. نام یا عکسی را انتخاب کنید؛
 6. روی ذخیره کلیک کنید. پنجره جدیدی باز خواهد شد و از شما می‌خواهد همگام‌سازی را روشن کنید؛
 7. (اختیاری) با حساب Google، همگام‌سازی را در Chrome برای نمایه جدید روشن کنید. نشانک‌ها، سابقه، گذرواژه‌ها و سایر تنظیمات آن شخص به‌صورت خودکار همگام‌سازی خواهد شد.

از Chromebook استفاده می‌کنید؟ می‌توانید با افزودن افراد به‌ Chromebook خود، ‏از Chromebook به‌صورت مشترک با آن‌ها استفاده کنید.

رفتن به فرد یا نمایه دیگری

 1. در رایانه، Chrome را باز کنید؛
 2. در سمت چپ بالا، روی «نمایه» نمایه کلیک کنید؛
 3. فرد یا نمایه‌ای را که می‌خواهید به آن جابه‌جا شوید انتخاب کنید.

از Chromebook استفاده می‌کنید؟ می‌توانید در Chromebook‏، هم‌زمان از چند حساب استفاده کنید.

تغییر نام یا عکس

 1. در رایانه، Chrome را باز کنید؛
 2. به نمایه‌ای که می‌خواهید ویرایش کنید بروید:
  1. در سمت چپ بالا، روی «نمایه» نمایه کلیک کنید؛
  2. فرد یا نمایه‌ای را که می‌خواهید به آن جابه‌جا شوید انتخاب کنید.
 3. در سمت چپ بالا، روی «بیشتر» بیشتر و سپس تنظیمات کلیک کنید؛
 4. در بخش «افراد» روی نام و تصویر Chrome کلیک کنید؛
 5. نام جدیدی وارد کنید یا عکس جدیدی انتخاب کنید. تغییر به‌طور خودکار ذخیره خواهد شد.

حذف فرد یا نمایه

بعد از اینکه فردی را از Chrome حذف می‌کنید، نشانک‌ها، سابقه، گذرواژه‌ها و سایر تنظیمات او از رایانه پاک می‌شوند.

 1. در رایانه، Chrome را باز کنید؛
 2. در سمت چپ بالا، روی «نمایه» نمایه کلیک کنید؛
 3. روی مدیریت افراد کلیک کنید؛
 4. نشانگر را روی شخصی بگذارید که می‌خواهید بردارید؛
 5. در بالا سمت چپ فرد، روی «بیشتر» بیشتر و سپس برداشتن این شخص کلیک کنید؛
 6. با کلیک روی برداشتن این شخص، اقدام را تأیید کنید.

پیوندهای مرتبط