การแจ้งเตือน

ตอนนี้เบราว์เซอร์ Chrome รองรับการแปลหน้าเว็บในตัวแล้ว และไม่รองรับส่วนขยาย Google แปลภาษาอีกต่อไป

เปลี่ยนภาษาของ Chrome และแปลหน้าเว็บ

คุณเปลี่ยนภาษาที่ต้องการใน Chrome ได้ Chrome ยังแปลหน้าเว็บให้คุณได้เช่นกัน

แปลหน้าเว็บใน Chrome

คุณสามารถใช้ Chrome เพื่อแปลหน้าเว็บในภาษาที่คุณไม่เข้าใจ

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่หน้าเว็บที่อยู่ในภาษาอื่น
 3. คลิกแปลภาษา ทางด้านขวาของแถบที่อยู่
 4. เลือกภาษาที่ต้องการ

เคล็ดลับ

แปลข้อความที่เลือก

ระบบสามารถแปลบางส่วนของหน้าเว็บเพื่อช่วยให้คุณเข้าใจรายละเอียดต่างๆ ได้ง่ายขึ้น

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ไปที่หน้าเว็บที่เขียนด้วยภาษาอื่น
 3. ไฮไลต์ข้อความบางส่วน
 4. คลิกขวาตรงข้อความที่ไฮไลต์
 5. คลิกแปลส่วนที่เลือกเป็น [ภาษา]
เคล็ดลับ: หากต้องการเปลี่ยนภาษาปลายทาง ให้คลิกเพิ่มเติม จัดระเบียบ จากนั้น เลือกภาษาอื่น จากนั้น ลูกศรลง ลูกศรลง

เปลี่ยนการตั้งค่าการแปลหน้าเริ่มต้น

โดยค่าเริ่มต้น Chrome จะเสนอการแปลหน้าเว็บที่เขียนด้วยภาษาที่คุณไม่เข้าใจ

สําคัญ: หากต้องการเปิดหรือปิดคำแนะนำในการแปล ให้ดูวิธีจัดการภาษาใน Chromebook

เปิดหรือปิดการแปล

คุณควบคุมได้ว่าจะให้ Chrome เสนอการแปลหน้าเว็บหรือไม่

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกภาษาทางด้านซ้าย
 4. ในส่วน "Google แปลภาษา" ให้เปิดหรือปิดใช้ Google แปลภาษา

เปลี่ยนภาษาเริ่มต้น

คุณเลือกภาษาปลายทางของหน้าเว็บที่จะให้ Chrome แปลได้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกภาษาทางด้านซ้าย
 4. ในส่วน "Google แปลภาษา" ให้คลิกแปลเป็นภาษานี้
 5. เลือกภาษาที่ต้องการจากรายการภาษา

เพิ่มภาษาทั้งหมดที่คุณเข้าใจ

หากหน้าเว็บมีมากกว่า 1 ภาษา ระบบจะแสดงภาษาที่คุณต้องการก่อน

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกภาษาทางด้านซ้าย
 4. ในส่วน "ภาษาที่ต้องการ" ให้คลิกเพิ่มภาษา
 5. เลือกภาษาที่ต้องการเพิ่ม
 6. คลิกเพิ่ม
 7. หากคุณต้องการทำสิ่งต่อไปนี้
  • เรียงลำดับภาษาใหม่: ข้างภาษาที่ต้องการย้าย ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น ย้ายลง
  • นำภาษาออก: ข้างภาษาที่ต้องการนำออก ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติมจากนั้น นำออก

จัดการรายการภาษาที่แปลเสมอ

คุณควบคุมภาษาที่จะให้ Chrome แปลโดยอัตโนมัติได้

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกภาษาทางด้านซ้าย
 4. ในส่วน "Google แปลภาษา" ให้คลิกแปลภาษาเหล่านี้โดยอัตโนมัติ
 5. คลิกเพิ่มภาษา
 6. เลือกภาษาที่ต้องการเพิ่ม
 7. คลิกเพิ่ม
 8. หากต้องการนำภาษาออก ข้างภาษาดังกล่าว ให้คลิก "นำออก"

จัดการรายการภาษาที่ไม่ต้องแปล

หากหน้าเว็บมีมากกว่า 1 ภาษา ระบบจะแสดงภาษาที่คุณต้องการก่อน

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกภาษาทางด้านซ้าย
 4. ในส่วน "Google แปลภาษา" ให้คลิกไม่ต้องเสนอการแปลภาษาเหล่านี้
 5. คลิกเพิ่มภาษา
 6. เลือกภาษาที่ต้องการเพิ่ม
 7. คลิกเพิ่ม
 8. หากต้องการนำภาษาออก ข้างภาษาดังกล่าว ให้คลิก "นำออก"

เปลี่ยนภาษาของเบราว์เซอร์ Chrome

ใน Windows คุณสามารถตั้งค่าให้ Chrome แสดงการตั้งค่าและเมนูทั้งหมดในภาษาที่ต้องการได้ ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะในคอมพิวเตอร์ Windows

สําคัญ: หากต้องการเพิ่มหรือนำภาษาของเนื้อหาเว็บออกใน Chromebook ให้ดูวิธีจัดการภาษา

สำหรับ Mac หรือ Linux นั้น Chrome จะแสดงโดยอัตโนมัติในภาษาเริ่มต้นของระบบสำหรับคอมพิวเตอร์

 1. เปิด Chrome ในคอมพิวเตอร์ที่ใช้ Windows
 2. ที่ด้านขวาบน ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม จากนั้น การตั้งค่า
 3. คลิกภาษาทางด้านซ้าย
 4. ในส่วน "ภาษาที่ต้องการ" ให้คลิกเพิ่มเติม เพิ่มเติม ข้างภาษาที่ต้องการใช้
  • หากภาษาไม่ได้อยู่ในรายการ ให้เพิ่มภาษาโดยคลิกเพิ่มภาษา
 5. คลิกแสดง Google Chrome ในภาษานี้
  • ตัวเลือกนี้ใช้ได้เฉพาะในคอมพิวเตอร์ Windows
 6. รีสตาร์ท Chrome เพื่อใช้การเปลี่ยนแปลง

เขียนในภาษาที่ไม่รองรับ

หากต้องการเขียนในภาษาที่คอมพิวเตอร์ไม่รองรับ ให้ใช้ส่วนขยาย Chrome นั่นคือ Google เครื่องมือป้อนข้อมูล

หากใช้ Windows คุณอาจต้องกำหนดการตั้งค่าภาษาของ Windows เพื่อเพิ่มภาษาต่างๆ ในเอเชียตะวันออกหรือภาษาอื่นๆ ที่ใช้ตัวเขียนที่ซับซ้อน

แหล่งข้อมูลที่เกี่ยวข้อง

ข้อมูลนี้มีประโยชน์ไหม

เราจะปรับปรุงได้อย่างไร
true
ค้นหา
ล้างการค้นหา
ปิดการค้นหา
แอป Google
เมนูหลัก