แปลหน้าเว็บเป็นภาษาของคุณ

Parlez-vous français? การแปลใน Chrome ช่วยให้คุณอ่านข้อมูลในเว็บได้มากขึ้นไม่ว่าหน้าเว็บนั้นจะเป็นภาษาใดก็ตาม

มองหาไอคอน "แปลภาษา" ในแถบที่อยู่เว็บเมื่อใดก็ตามที่คุณพบหน้าเว็บที่ใช้ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาหน้าเว็บที่คุณต้องการ หากต้องการแปลหน้าเว็บ ให้คลิกแปลในช่องที่ปรากฏใต้แถบที่อยู่เว็บ หากคุณไม่ต้องการแปลหน้าเว็บ ให้คลิกไม่

หากคุณใช้ Mac คุณจะเห็นแถบการแปลแทนที่จะเป็นไอคอน "แปลภาษา" ในแถบที่อยู่เว็บ

เปิดหรือปิดการแปลภาษา

  1. คลิกเมนู Chrome Chrome menu บนแถบเครื่องมือของเบราว์เซอร์
  2. เลือก การตั้งค่า
  3. คลิกแสดงการตั้งค่าขั้นสูง
  4. ในส่วน "ภาษา" ให้เลือกหรือยกเลิกการเลือกช่องทำเครื่องหมาย "เสนอให้แปลหน้าที่ไม่ได้อยู่ในภาษาที่คุณอ่านได้"

แก้ไขการตั้งค่าการแปลภาษา

หากต้องการควบคุมว่าจะให้ตัวเลือกการแปลภาษาปรากฏในไซต์และภาษาที่เฉพาะเจาะจงไหม ให้คลิก "ลูกศรลง" บนปุ่ม "ไม่" ในช่องแปลภาษา

  • เลือกไม่ต้องแปลภาษา [ภาษา] หากคุณไม่ต้องการให้แสดงตัวเลือกการแปลภาษาสำหรับภาษาที่คุณกำลังดูอยู่
  • เลือกไม่ต้องแปลไซต์นี้ หากคุณไม่ต้องการให้แสดงตัวเลือกการแปลภาษาในหน้าเว็บต่างๆ ของไซต์ที่คุณกำลังเข้าชม

หากต้องการกำหนดค่าลักษณะการแปลโดยพิจารณาจากภาษาที่แตกต่างกันและหน้าเว็บที่คุณเข้าชม ให้คลิกตัวเลือกในช่องแปลภาษาที่ปรากฏอยู่ใต้ไอคอน

  • เลือกแปลหน้าเว็บเสมอ เพื่อแปลหน้าเว็บที่อยู่ในภาษาที่เลือกไว้โดยอัตโนมัติ

เคล็ดลับการแปล

  • คลิกขวาที่หน้าเว็บใดๆ และเลือกแปลเป็นภาษาอังกฤษ แม้ว่าคุณจะปิดตัวเลือกการแปลภาษาสำหรับไซต์หรือภาษาหนึ่งๆ แล้วก็ตาม หมายเหตุ: หากคุณเลือกตัวเลือกนี้ ระบบจะเปิดการแปลภาษาสำหรับไซต์และภาษานั้นๆ
  • การแปลภาษาจะทำงานเมื่อใดก็ตามที่คุณเข้าชมหน้าเว็บที่ใช้ภาษาอื่นนอกเหนือจากภาษาหน้าเว็บที่คุณต้องการ เรียนรู้วิธีการปรับค่ากำหนดภาษาหน้าเว็บของคุณใน Windows, Mac, Linux และบน Chromebook