Ändra språk i Chrome och översätta webbsidor

Du kan ändra föredraget språk i Chrome. Chrome kan även översätta sidor åt dig.

Översätta webbsidor i Chrome

Du kan använda Chrome för att översätta en sida som är på ett språk du inte förstår.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Öppna en webbsida som är på ett annat språk.
 3. Välj Översätt till höger om adressfältet.
 4. Välj önskat språk.

Tips!

Översätta markerad text

Du kan översätta en del av en sida så att du lättare förstår informationen.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Öppna en webbsida som är skriven på ett annat språk.
 3. Markera ett textavsnitt.
 4. Högerklicka på den markerade texten.
 5. Klicka på Översätt markering till [språk].
Tips! Om du vill ändra språket du översätter till kan du klicka på Mer Ordna följt av Välj ett annat språk följt av nedåtpil Nedåtpil.

Ändra standardinställningarna för översättning av sidor

Möjligheten att översätta sidor som är skrivna på ett språk du inte förstår erbjuds som standard i Chrome.

Obs! Om du vill aktivera eller inaktivera översättningsförslag läser du mer om hur du hanterar språk på Chromebook.

Aktivera och inaktivera översättning

Du kan styra om du vill bli erbjuden att översätta sidor i Chrome.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Språk till vänster.
 4. Aktivera eller inaktivera Använd Google Översätt under Google Översätt.

Ändra standardspråket

Du kan välja vilket språk Chrome ska översätta sidan till.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Språk till vänster.
 4. Klicka på Översätt till detta språk under Google Översätt.
 5. Välj önskat språk i språklistan.

Lägga till alla språk du förstår

Om sidan är på fler än ett språk visas önskat språk först.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Språk till vänster.
 4. Klicka på Lägg till språk under Önskade språk.
 5. Markera de språk som du vill lägga till.
 6. Klicka på Lägg till.
 7. Om du vill kan du göra följande:
  • Ändra ordning på språken: Klicka på Mer Mer bredvid språket du vill flytta följt av Flytta ned.
  • Ta bort ett språk: Klicka på Mer Mer bredvid språket du vill ta bort följt av Ta bort.

Hantera listan över språk som alltid ska översatta

Du kan styra vilket språk som ska översättas automatiskt i Chrome.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Språk till vänster.
 4. Klicka på Översätt dessa språk automatiskt under Google Översätt.
 5. Klicka på Lägg till språk.
 6. Markera de språk som du vill lägga till.
 7. Klicka på Lägg till.
 8. Om du vill ta bort ett språk klickar du på Ta bort bredvid språket du vill ta bort.

Hantera listan över språk som aldrig ska översättas

Om sidan är på fler än ett språk visas önskat språk först.

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Språk till vänster.
 4. Klicka på Erbjud inte att översätta dessa språk under Google Översätt.
 5. Klicka på Lägg till språk.
 6. Markera de språk som du vill lägga till.
 7. Klicka på Lägg till.
 8. Om du vill ta bort ett språk klickar du på Ta bort bredvid språket du vill ta bort.

Ändra språk i webbläsaren Chrome

I Windows kan du ställa in Chrome så att alla inställningar och menyer visas på det språk du vill. Det här alternativet är bara tillgängligt på Windows-datorer.

Obs! Om du vill lägga till eller ta bort webbspråk på Chromebook läser du mer om hur du hanterar språk.

Använder du Mac eller Linux? Det systemspråk som har angetts som standard för datorn visas automatiskt i Chrome.

 1. Öppna Chrome på en Windows-dator.
 2. Klicka på Mer Mer uppe till höger följt av Inställningar.
 3. Klicka på Språk till vänster.
 4. Klicka på Mer Mer bredvid språket du vill använda under Föredragna språk.
  • Om språket inte finns i listan lägger du till det genom att klicka på Lägg till språk.
 5. Klicka på Visa Google Chrome på det här språket.
  • Det här alternativet är bara tillgängligt på Windows-datorer.
 6. Starta om Chrome så att ändringarna börjar gälla.

Skriva på ett språk som inte stöds

Om du behöver skriva på ett språk som datorn inte har stöd för kan du använda Chrome-tillägget Google Inmatningsverktyg.

Om du använder Windows kan du behöva konfigurera språkinställningarna i Windows och lägga till östasiatiska språk eller andra språk där komplicerade skriftsystem används.

Relaterade resurser

Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny