Översätta en sida till ditt språk

Med Chrome kan du läsa webbsidor på ditt språk även om sidan skrevs på ett annat.

Översätta webbsidor i Chrome

Gör så här när du besöker sidor som är skrivna på ett främmande språk:

 1. Öppna webbsidan i Chrome.
 2. Översätt sidan:
  • På datorn: Klicka på Översätt högst upp på sidan.
  • På en mobil enhet: Klicka på Översätt längst ned på sidan.
 3. Webbsidan översätts tillfälligt i Chrome. 

Fungerar det inte? Du kan testa att uppdatera webbsidan. Om det inte går att klicka på Översätt kanske språket inte hanteras. Läs mer om och ställ in vilka språk som ska översättas i Chrome.

Hantera översättningar i Chrome

Redigera översättningsinställningarna

Det finns två ställen där du kan styra när översättningsalternativet ska visas för webbplatser och språk: i översättningsrutan och i Chrome-inställningarna.

Alternativ 1: Ändra inställningarna på en webbsida

 1. Öppna en sida på ett annat språk.
 2. Översätt sidan:
  • På datorn: Klicka på Alternativ i rutan som visas.
  • På en mobil enhet: Klicka på Nej längst ned på sidan.
 3. Välj önskade språkinställningar:
  • Välj Översätt aldrig [språk] om du inte vill att översättningsalternativet ska visas för det aktuella språket.
  • Välj Översätt aldrig den här webbplatsen om översättningsalternativet inte ska visas för sidor på den aktuella webbplatsen.
  • Välj Översätt alltid om sidor på det aktuella språket ska översättas automatiskt.

Alternativ 2: Ändra i Chrome-inställningarna på datorn

 1. Öppna Chrome på datorn.
 2. Klicka på Chrome-menyn Chrome menu högst upp till höger.
 3. Klicka på Inställningar > Visa avancerade inställningar.
 4. I avsnittet Språk markerar eller avmarkerar du kryssrutan Erbjud att översätta sidor som inte är på ett språk jag kan läsa.
 5. Valfritt: Klicka på Språk- och inmatningsinställningar om du vill ändra vilka språk som ska översättas.
Titta på en video om översättning i Chrome (1:06)