Översätta en sida till ditt språk

Parlez-vous français ? Med Översätt i Chrome kan du läsa mer på webben oavsett vilket språk en viss webbsida är skriven på.

Håll utkik efter översättningsikonen i adressfältet när du besöker sidor som är skrivna på andra språk än de som har angetts för webbsidor. Om du vill översätta sidan klickar du på Översätt i rutan som visas under adressfältet. Om du inte vill översätta sidan klickar du på Nej.

Om du använder Mac visas översättningsfältet i stället för översättningsikonen i adressfältet.

Aktivera och inaktivera översättningsfunktionen

  1. Klicka på Chrome-menyn Chrome menu i webbläsarens verktygsfält.
  2. Välj Inställningar.
  3. Klicka på Visa avancerade inställningar.
  4. I avsnittet Språk markerar eller avmarkerar du kryssrutan Erbjud att översätta sidor som inte är på ett språk jag kan läsa.

Redigera inställningarna för översättning

Du kan ange om översättningsalternativet ska visas för vissa webbplatser och språk genom att klicka på nedåtpilen eller på knappen Nej i översättningsrutan.

  • Om du inte vill visa översättningsalternativet för det aktuella språket väljer du Översätt aldrig [språk].
  • Om du inte vill visa översättningsalternativet för sidor på den aktuella webbplatsen väljer du Översätt aldrig den här webbplatsen.

Om du vill ange hur översättningsfunktionen ska användas för olika språk och på olika sidor du besöker klickar du på Alternativ i översättningsrutan som visas under ikonen.

  • Välj Översätt alltid om du vill att sidor på det aktuella språket ska översättas automatiskt.

Översättningstips

  • Högerklicka på valfri sida och välj Översätt till engelska, även om du har inaktiverat översättningsalternativet för en webbplats eller ett språk. Obs! Om du väljer det här alternativet aktiveras översättningsfunktionen på nytt för webbplatsen eller språket.
  • Översättningsfunktionen aktiveras när du besöker en sida som inte är skriven på något av de språk som du har angett för webbsidor. Läs om hur du ändrar språkinställningar för webbsidor i Windows, Mac, Linux och på Chromebooks.