Zmena jazykov a preklad webových stránok v Chrome

Preferovaný jazyk si môžete zmeniť v Chrome. Chrome vám môže aj prekladať stránky.

Preklad webových stránok v Chrome

Pomocou Chromu môžete preložiť stránku v jazyku, ktorému nerozumiete.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Prejdite na webovú stránku napísanú v inom jazyku.
 3. Vpravo od panela s adresou vyberte Preložiť .
 4. Vyberte preferovaný jazyk.

Tipy:

 • Ak Prekladač nefunguje, obnovte webovú stránku.
 • Ak stále nefunguje, kliknite pravým tlačidlom myši kdekoľvek na stránke. Potom vyberte Preložiť do jazyka [Jazyk].
 • Ak chcete preložiť zvukový obsah na webovej stránke, vyberte Okamžitý preklad. Ako spravovať titulky a preklady v Chrome
Preklad vybraného textu

Môžete si preložiť ľubovoľnú sekciu stránky, aby ste lepšie pochopili podrobnosti.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Prejdite na webovú stránku napísanú v cudzom jazyku.
 3. Zvýraznite čast textu.
 4. Kliknite na zvýraznený text pravým tlačidlom.
 5. Kliknite na Preložiť výber do jazyka [Jazyk].
Tip: Ak chcete zmeniť jazyk, do ktorého chcete prekladať, kliknite na Viac Usporiadať a potom Vybrať iný jazyk a potom šípka nadol Šípka nadol.

Zmena predvolených nastavení prekladu stránok

Chrome predvolene poskytuje možnosť prekladu stránok napísaných v jazyku, ktorému nerozumiete.

Dôležité: Ak chcete zapnúť alebo vypnúť návrhy prekladov, prečítajte si, ako v Chromebooku spravovať jazyky.

Zapnutie a vypnutie prekladu

Môžete ovládať, či Chrome bude ponúkať možnosť prekladu webových stránok.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Vľavo kliknite na Jazyky.
 4. V sekcii Prekladač Google zapnite alebo vypnite Používať Prekladač Google.

Zmena predvoleného jazyka

Môžete vybrať jazyk, do ktorého má Chrome preložiť stránku.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Vľavo kliknite na Jazyky.
 4. V sekcii Prekladač Google kliknite na Preložiť do tohto jazyka.
 5. V zozname jazykov vyberte požadovaný jazyk.

Pridanie všetkých jazykov, ktorým rozumiete

Ak je stránka vo viacerých jazykoch, najprv sa zobrazí v preferovanom jazyku.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Vľavo kliknite na Jazyky.
 4. V sekcii Preferované jazyky kliknite na Pridať jazyky.
 5. Vyberte jazyky, ktoré chcete pridať.
 6. Kliknite na Pridať.
 7. Ak chcete:
  • Zmeniť poradie jazykov: vedľa jazyka, ktorý chcete presunúť, kliknite na Viac Viac a potom Posunúť nadol.
  • Odstrániť jazyk: vedľa jazyka, ktorý chcete odstrániť, kliknite na Viac Viac a potom Odstrániť.

Správa zoznamu jazykov, ktoré sa majú vždy prekladať

Môžete ovládať, ktorý jazyk má Chrome automaticky prekladať.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Vľavo kliknite na Jazyky.
 4. V sekcii Prekladač Google kliknite na Automaticky prekladať tieto jazyky.
 5. Kliknite na Pridať jazyky.
 6. Vyberte jazyky, ktoré chcete pridať.
 7. Kliknite na Pridať.
 8. Ak chcete určitý jazyk odstrániť, kliknite vedľa neho na Odstrániť .

Správa zoznamu jazykov, ktoré sa nikdy nemajú prekladať

Ak je stránka vo viacerých jazykoch, najprv sa zobrazí v preferovanom jazyku.

 1. Otvorte v počítači Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Vľavo kliknite na Jazyky.
 4. V sekcii Prekladač Google kliknite na Neponúkať preklad týchto jazykov.
 5. Kliknite na Pridať jazyky.
 6. Vyberte jazyky, ktoré chcete pridať.
 7. Kliknite na Pridať.
 8. Ak chcete určitý jazyk odstrániť, kliknite vedľa neho na Odstrániť .

Zmena jazyka prehliadača Chrome

V systéme Windows môžete nastaviť, aby Chrome zobrazoval všetky nastavenia a ponuky v jazyku, ktorý preferujete. Táto možnosť je k dispozícii iba v počítačoch so systémom Windows.

Dôležité: Ak chcete v Chromebooku pridať alebo odstrániť jazyky internetového obsahu, prečítajte si, ako spravovať jazyky.

Používate Mac alebo zariadenie so systémom Linux? Chrome sa bude automaticky zobrazovať v predvolenom jazyku, ktorý ste nastavili pre systém počítača.

 1. V počítači so systémom Windows otvorte Chrome.
 2. Vpravo hore kliknite na Viac Viac a potom Nastavenia.
 3. Vľavo kliknite na Jazyky.
 4. V sekcii Preferované jazyky kliknite vedľa jazyka, ktorý chcete používať, na Viac Viac.
  • Ak požadovaný jazyk nie je uvedený, pridajte ho kliknutím na Pridať jazyky.
 5. Kliknite na Zobrazovať Google Chrome v tomto jazyku.
  • Táto možnosť je k dispozícii iba v počítačoch so systémom Windows.
 6. Reštartujte Chrome, aby sa zmeny prejavili.

Písanie v nepodporovanom jazyku

Ak potrebujete zadať text v jazyku, ktorý váš počítač nepodporuje, použite rozšírenie pre Chrome Nástroje Google na zadávanie textu.

Ak používate Windows, pravdepodobne budete musieť nakonfigurovať jazykové nastavenia systému Windows a pridať východoázijské jazyky či jazyky využívajúce komplexné skripty.

Súvisiace zdroje

Vyhľadávanie
Vymazať vyhľadávanie
Zavrieť vyhľadávanie
Aplikácie Googlu
Hlavná ponuka