Tłumaczenie strony na wybrany język

Parlez-vous français? Funkcja tłumaczenia w Chrome ułatwia zrozumienie informacji znajdowanych w internecie, niezależnie od języka używanego na danej stronie.

Jeśli natrafisz na stronę napisaną w innym języku niż Twoje preferowane języki stron internetowych, na pasku adresu pojawi się ikona tłumaczenia. Aby przetłumaczyć stronę, kliknij Tłumacz w polu, które wyświetli się pod paskiem adresu. Jeśli nie chcesz tłumaczyć strony, kliknij Nie.

Jeśli używasz Maca, na pasku adresu zamiast ikony tłumaczenia pojawi się pasek tłumaczenia.

Włączanie i wyłączanie funkcji tłumaczenia

  1. Kliknij menu Chrome Chrome menu na pasku narzędzi przeglądarki.
  2. Wybierz Ustawienia.
  3. Kliknij Pokaż ustawienia zaawansowane.
  4. W sekcji „Języki”, zaznacz lub odznacz pole „Proponuj tłumaczenie stron w obcych językach”.

Zmienianie ustawień tłumaczenia

Aby określić, czy opcja tłumaczenia ma pokazywać się w przypadku konkretnych witryn i języków, kliknij strzałkę w dół na przycisku Nie na pasku tłumaczenia.

  • Zaznacz Nigdy nie tłumacz z języka [język], jeśli nie chcesz widzieć opcji tłumaczenia w tym języku.
  • Zaznacz Nigdy nie tłumacz tej witryny, jeśli chcesz, by opcja tłumaczenia nie wyświetlała się w odwiedzanej witrynie.

Aby dostosować działanie funkcji tłumaczenia w zależności od różnych języków i odwiedzanych stron, kliknij Opcje na pasku tłumaczenia wyświetlanym pod ikoną.

  • Zaznacz Zawsze tłumacz, by automatycznie tłumaczyć strony napisane w danym języku.

Tłumaczenie – wskazówki

  • Kliknij dowolną stronę prawym przyciskiem myszy i wybierz Przetłumacz na język polski, nawet jeśli opcja tłumaczenia jest wyłączona dla witryny lub języka. Uwaga: jeśli tak zrobisz, funkcja tłumaczenia zostanie włączona w przypadku tej witryny i tego języka.
  • Opcja tłumaczenia wyświetla się za każdym razem, gdy otworzysz stronę napisaną w języku innym niż Twoje preferowane języki stron internetowych. Dowiedz się, jak zmienić preferowane języki stron internetowych w systemach Windows, Mac OS X, Linux i na Chromebookach.