Αλλαγή των γλωσσών του Chrome και μετάφραση ιστοσελίδων

Μπορείτε να αλλάξετε την προτιμώμενη γλώσσα στο Chrome. Το Chrome μπορεί επίσης να μεταφράζει σελίδες για εσάς.

Μετάφραση ιστοσελίδων στο Chrome

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το Chrome για να μεταφράσετε μια σελίδα που είναι σε γλώσσα που δεν καταλαβαίνετε.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Μεταβείτε σε μια ιστοσελίδα το περιεχόμενο της οποίας είναι γραμμένο σε άλλη γλώσσα.
 3. Στα δεξιά της γραμμής διευθύνσεων, επιλέξτε Μετάφραση .
 4. Επιλέξτε τη γλώσσα που προτιμάτε.

Συμβουλές:

Μετάφραση επιλεγμένου κειμένου

Μπορείτε να μεταφράσετε μια ενότητα κάποιας σελίδας για να μπορέσετε να κατανοήσετε πιο εύκολα τις λεπτομέρειες.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Μεταβείτε σε μια ιστοσελίδα που είναι γραμμένη σε άλλη γλώσσα.
 3. Επισημάνετε μια ενότητα του κειμένου.
 4. Κάντε δεξί κλικ στο επισημασμένο κείμενο.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση επιλογής στα [Γλώσσα].
Συμβουλή: Αν θέλετε να αλλάξετε τη γλώσσα στην οποία θα γίνει η μετάφραση, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Οργάνωση και μετά Επιλογή άλλης γλώσσας και μετά Κάτω βέλος Κάτω βέλος.

Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων μετάφρασης σελίδων

Από προεπιλογή, το Chrome προσφέρει την επιλογή μετάφρασης σελίδων που είναι γραμμένες σε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνετε.

Σημαντικό: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις προτάσεις μετάφρασης, μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις γλώσσες στο Chromebook σας.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μετάφρασης

Μπορείτε να επιλέξετε εάν το Chrome θα προσφέρει ή όχι την επιλογή μετάφρασης ιστοσελίδων.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Γλώσσες.
 4. Στην ενότητα Μετάφραση Google, ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε την επιλογή Χρήση Μετάφρασης Google.

Αλλαγή προεπιλεγμένης γλώσσας

Μπορείτε να επιλέξετε τη γλώσσα στην οποία το Chrome θα μεταφράζει τη σελίδα.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Γλώσσες.
 4. Στην ενότητα Μετάφραση Google, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση σε αυτήν τη γλώσσα.
 5. Επιλέξτε την επιθυμητή γλώσσα από τη λίστα γλωσσών.

Προσθήκη όλων των γλωσσών που γνωρίζετε

Εάν η σελίδα προορίζεται για περισσότερες από μία γλώσσες, θα εμφανίζεται πρώτα η γλώσσα που προτιμάτε.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Γλώσσες.
 4. Στην ενότητα Προτιμώμενες γλώσσες, κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη γλωσσών.
 5. Επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε να προσθέσετε.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.
 7. Αν θέλετε:
  • Να αλλάξετε τη διάταξη των γλωσσών: Δίπλα στη γλώσσα που θέλετε να μετακινήσετε, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Μετακίνηση κάτω.
  • Να καταργήσετε μια γλώσσα: Δίπλα στη γλώσσα που θέλετε να καταργήσετε, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Κατάργηση.

Διαχείριση λίστας γλωσσών που μεταφράζονται πάντα

Μπορείτε να ελέγξετε τη γλώσσα που θα μεταφράζεται αυτόματα από το Chrome.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Γλώσσες.
 4. Στην ενότητα Μετάφραση Google, κάντε κλικ στην επιλογή Αυτόματη μετάφραση αυτών των γλωσσών.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη γλωσσών.
 6. Επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε να προσθέσετε.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.
 8. Για να καταργήσετε μια γλώσσα, κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση που βρίσκεται δίπλα στη γλώσσα που θέλετε να καταργήσετε.

Διαχείριση λίστας γλωσσών που δεν μεταφράζονται ποτέ

Εάν η σελίδα προορίζεται για περισσότερες από μία γλώσσες, θα εμφανίζεται πρώτα η γλώσσα που προτιμάτε.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Γλώσσες.
 4. Στην ενότητα Μετάφραση Google, κάντε κλικ στην επιλογή Να μην παρέχεται δυνατότητα μετάφρασης αυτών των γλωσσών.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη γλωσσών.
 6. Επιλέξτε τις γλώσσες που θέλετε να προσθέσετε.
 7. Κάντε κλικ στην επιλογή Προσθήκη.
 8. Για να καταργήσετε μια γλώσσα, κάντε κλικ στο στοιχείο Κατάργηση που βρίσκεται δίπλα στη γλώσσα που θέλετε να καταργήσετε.

Αλλαγή της γλώσσας του προγράμματος περιήγησης Chrome

Στα Windows, μπορείτε να ρυθμίσετε το Chrome ώστε να εμφανίζει όλες τις ρυθμίσεις και τα μενού στην επιθυμητή γλώσσα. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε υπολογιστές με Windows.

Σημαντικό: Για να προσθέσετε ή να καταργήσετε γλώσσες περιεχομένου ιστού στο Chromebook, μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις γλώσσες.

Σε Mac ή Linux; Το Chrome θα χρησιμοποιεί αυτόματα την προεπιλεγμένη γλώσσα συστήματος για τον υπολογιστή σας.

 1. Σε υπολογιστή με Windows, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Στα αριστερά, κάντε κλικ στην επιλογή Γλώσσες.
 4. Στην ενότητα Προτιμώμενες γλώσσες, δίπλα στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα.
  • Εάν η γλώσσα δεν εμφανίζεται, προσθέστε την κάνοντας κλικ στην επιλογή Προσθήκη γλωσσών.
 5. Κάντε κλικ στην επιλογή Εμφάνιση του Google Chrome σε αυτήν τη γλώσσα.
  • Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε υπολογιστές με Windows.
 6. Επανεκκινήστε το Chrome για να εφαρμόσετε τις αλλαγές.

Γραφή σε γλώσσα που δεν υποστηρίζεται

Εάν θέλετε να γράψετε σε μια γλώσσα που δεν υποστηρίζει ο υπολογιστής σας, χρησιμοποιήστε την επέκταση Εργαλεία εισαγωγής Google του Chrome.

Εάν χρησιμοποιείτε Windows, μπορεί να χρειαστεί να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις γλώσσας των Windows, για να προσθέσετε γλώσσες της Ανατολικής Ασίας ή γλώσσες που χρησιμοποιούν πολύπλοκα σενάρια.

Σχετικοί πόροι

Αναζήτηση
Διαγραφή αναζητήσεων
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού