Αλλαγή των γλωσσών του Chrome και μετάφραση ιστοσελίδων

Μπορείτε να αλλάξετε τη γλώσσα που χρησιμοποιεί το Chrome και να ζητήσετε από το Chrome να μεταφράζει ιστοσελίδες για εσάς.

Μετάφραση ιστοσελίδων στο Chrome

Κάθε φορά που συναντάτε κάποια σελίδα που είναι γραμμένη σε γλώσσα που δεν καταλαβαίνετε, μπορείτε να χρησιμοποιείτε το Chrome για να τη μεταφράσετε.

 1. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το Chrome.
 2. Μεταβείτε σε μια ιστοσελίδα που είναι γραμμένη σε άλλη γλώσσα.
 3. Στο επάνω μέρος, κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση.
 4. Το Chrome θα μεταφράσει αυτήν την ιστοσελίδα μία φορά.

Δεν λειτουργεί; Δοκιμάστε να ανανεώσετε την ιστοσελίδα. Εάν εξακολουθεί να μην λειτουργεί, κάντε δεξί κλικ οπουδήποτε στη σελίδα. Έπειτα κάντε κλικ στην επιλογή Μετάφραση στα [Γλώσσα]. 

Αλλαγή των προεπιλεγμένων ρυθμίσεων μετάφρασης

Από προεπιλογή, το Chrome προσφέρει την επιλογή μετάφρασης σελίδων που είναι γραμμένες σε μια γλώσσα που δεν καταλαβαίνετε.

Σημαντικό: Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε τις προτάσεις μετάφρασης, μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις γλώσσες στο Chromebook σας.

Κάντε αίτημα μετάφρασης ή απενεργοποιήστε τη μετάφραση

Μπορείτε να επιλέξετε εάν το Chrome θα προσφέρει ή όχι την επιλογή μετάφρασης ιστοσελίδων.

 1. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το Chrome.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω μέρος, πατήστε Σύνθετες.
 4. Στην ενότητα "Γλώσσες", κάντε κλικ στο στοιχείο Γλώσσα.
 5. Επιλέξτε ή καταργήστε την επιλογή Να προτείνεται η μετάφραση σελίδων που δεν είναι σε κάποια γλώσσα που διαβάζετε.

Ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση μετάφρασης για μια συγκεκριμένη γλώσσα

Μπορείτε να επιλέξετε εάν το Chrome θα προσφέρει ή όχι την επιλογή μετάφρασης ιστοσελίδων σε μια συγκεκριμένη γλώσσα.

 1. Στον υπολογιστή, ανοίξτε το Chrome.
 2. Στην επάνω δεξιά γωνία, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω μέρος, πατήστε Σύνθετες.
 4. Στην ενότητα "Γλώσσες", κάντε κλικ στο στοιχείο Γλώσσα.
 5. Δίπλα στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στο εικονίδιο Περισσότερα Περισσότερα.
  • Εάν η γλώσσα δεν εμφανίζεται, προσθέστε την κάνοντας κλικ στο στοιχείο Προσθήκη γλωσσών.
 6. Ενεργοποιήστε ή απενεργοποιήστε τη ρύθμιση Ερώτηση για τη μετάφραση σελίδων σε αυτήν τη γλώσσα.

Αλλαγή της γλώσσας του προγράμματος περιήγησης Chrome

Μπορείτε να ρυθμίσετε το Chrome ώστε να δείχνει όλες τις ρυθμίσεις και τα μενού στη γλώσσα που θέλετε. Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε υπολογιστές με Windows.

Σημαντικό: Για να προσθέσετε ή να καταργήσετε γλώσσες περιεχομένου ιστού στο Chromebook, μάθετε πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τις γλώσσες.

Σε Mac ή Linux; Το Chrome θα χρησιμοποιεί αυτόματα την προεπιλεγμένη γλώσσα συστήματος για τον υπολογιστή σας.

 1. Στον υπολογιστή σας, ανοίξτε το Chrome.
 2. Επάνω δεξιά, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα και μετά Ρυθμίσεις.
 3. Στο κάτω μέρος, κάντε κλικ στην επιλογή Σύνθετες.
 4. Στην ενότητα Γλώσσες, κάντε κλικ στην επιλογή Γλώσσα.
 5. Δίπλα στη γλώσσα που θέλετε να χρησιμοποιήσετε, κάντε κλικ στην επιλογή Περισσότερα Περισσότερα.
  • Εάν η γλώσσα δεν εμφανίζεται, προσθέστε την κάνοντας κλικ στην επιλογή Προσθήκη γλωσσών.
 6. Κάντε κλικ στην επιλογή Να εμφανίζεται το Google Chrome σε αυτήν τη γλώσσα
  • Αυτή η επιλογή είναι διαθέσιμη μόνο σε υπολογιστές με Windows.
 7. Επανεκκινήστε το Chrome, για να εφαρμόσετε τις αλλαγές.

Γραφή σε γλώσσα που δεν υποστηρίζεται

Εάν θέλετε να γράψετε σε μια γλώσσα που δεν υποστηρίζει ο υπολογιστής σας, χρησιμοποιήστε την επέκταση Εργαλεία εισαγωγής Google του Chrome.

Εάν χρησιμοποιείτε Windows, μπορεί να χρειαστεί να διαμορφώσετε τις ρυθμίσεις γλώσσας των Windows, για να προσθέσετε γλώσσες της Ανατολικής Ασίας ή γλώσσες που χρησιμοποιούν πολύπλοκα σενάρια.

Σχετικοί σύνδεσμοι

false
Αναζήτηση
Διαγραφή αναζήτησης
Κλείσιμο αναζήτησης
Εφαρμογές google
Κύριο μενού
Αναζήτηση στο Κέντρο Βοήθειας
true
237
false