Překlad stránky do vlastního jazyka

Parlez-vous français? Překladač v Chromu vám pomůže porozumět většímu množství stránek na webu v různých jazycích.

Je-li prohlížená stránka v jazyce, který nepatří mezi vaše preferované jazyky webových stránek, zobrazí se v adresním řádku ikona překladu. Chcete-li stránku přeložit, klikněte v okně, které se zobrazí pod adresním řádkem, na možnost Přeložit. Pokud stránku přeložit nechcete, klikněte na Ne.

Na počítačích Mac se namísto ikony překladu v adresním řádku zobrazí lišta překladu.

Zapnutí a vypnutí překladače

  1. Klikněte na nabídku Chrome Chrome menu na liště prohlížeče.
  2. Vyberte Nastavení.
  3. Klikněte na Zobrazit rozšířená nastavení.
  4. V sekci Jazyky zaškrtněte nebo zrušte zaškrtnutí políčka Nabízet překlad stránek v jazycích, kterým byste nemuseli rozumět.

Úprava nastavení překladače

Chcete-li u konkrétních stránek a jazyků nastavit, zda se u nich možnost překladu bude zobrazovat, klikněte v okně překladu na šipku dolů u tlačítka Ne.

  • Pokud lištu překladu nechcete zobrazovat pro aktuálně zobrazený jazyk, vyberte možnost Jazyk [jazyk] nikdy nepřekládat.
  • Pokud možnost překladu nechcete zobrazovat na aktuálních stránkách, vyberte možnost Tento web nikdy nepřekládat.

Chcete-li upravit, jak se funkce překladu bude chovat pro různé jazyky a stránky, které navštěvujete, klikněte v okně překladu, které se zobrazí pod ikonou, na Možnosti.

  • Chcete-li stránky v aktuálně vybraném jazyce překládat automaticky, zaškrtněte políčko Vždy překládat.

Tipy k překladači

  • Bez ohledu na to, zda je pro aktuální web nebo jazyk překladač vypnuli, můžete na stránku kliknout pravým tlačítkem a vybrat příkaz Přeložit do jazyka čeština. Poznámka: Pokud zvolíte tuto možnost, překladač se pro příslušný web a jazyk opět zapne.
  • Překladač se aktivuje vždy, když navštívíte stránku, která není napsána v jednom z vašich preferovaných jazyků webových stránek. Informace o změně nastavení jazyků webových stránek v systémech Windows, Mac a Linux a v Chromeboocích.