Thay đổi ngôn ngữ của Chrome và dịch trang web

Bạn có thể thay đổi ngôn ngữ mà Chrome sử dụng và yêu cầu Chrome dịch các trang web.

Dịch trang web trong Chrome

Khi gặp một trang viết bằng ngôn ngữ mà bạn không hiểu, bạn có thể sử dụng Chrome để dịch trang đó.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Truy cập trang web được viết bằng một ngôn ngữ khác.
 3. Ở trên cùng, hãy nhấp vào Dịch.
 4. Chrome sẽ dịch trang web này một lần.

Cách này vẫn không hiệu quả? Hãy thử làm mới trang web. Nếu thử lại vẫn không được, hãy nhấp chuột phải vào bất kỳ đâu trên trang. Sau đó, nhấp vào Dịch sang [Ngôn ngữ].

Thay đổi các tùy chọn cài đặt dịch mặc định

Theo mặc định, Chrome sẽ đề xuất dịch các trang viết bằng ngôn ngữ mà bạn không hiểu.

Lưu ý quan trọng: Để bật hoặc tắt bản dịch đề xuất, hãy tìm hiểu cách quản lý ngôn ngữ trên Chromebook.

Yêu cầu dịch hoặc tắt tính năng dịch

Bạn có thể kiểm soát xem Chrome có đề xuất dịch các trang web hay không.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Ngôn ngữ", nhấp vào Ngôn ngữ.
 5. Chọn hoặc bỏ chọn "Đề xuất dịch các trang không phải bằng ngôn ngữ bạn đã đọc".

Bật hoặc tắt tính năng dịch cho một ngôn ngữ cụ thể

Bạn có thể kiểm soát xem Chrome có đề xuất dịch các trang web viết bằng một ngôn ngữ cụ thể hay không.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, hãy nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Ngôn ngữ", nhấp vào Ngôn ngữ.
 5. Bên cạnh ngôn ngữ mà bạn muốn sử dụng, hãy nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
  • Nếu ngôn ngữ không được liệt kê, hãy thêm ngôn ngữ đó bằng cách nhấp vào Thêm ngôn ngữ.
 6. Bật hoặc tắt tùy chọn Đề xuất dịch trang bằng ngôn ngữ này.

Thay đổi ngôn ngữ của trình duyệt Chrome

Bạn có thể đặt Chrome ở chế độ hiển thị tất cả trình đơn và tùy chọn cài đặt bằng ngôn ngữ mà bạn muốn. Tùy chọn này chỉ có trên máy tính Windows.

Lưu ý quan trọng: Để thêm hoặc xóa ngôn ngữ dùng cho nội dung web trên Chromebook, hãy tìm hiểu cách quản lý ngôn ngữ.

Trên Mac hay Linux? Chrome sẽ tự động hiển thị bằng ngôn ngữ hệ thống mặc định cho máy tính của bạn.

 1. Trên máy tính, hãy mở Chrome.
 2. Ở trên cùng bên phải, nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm sau đó Cài đặt.
 3. Ở dưới cùng, nhấp vào Nâng cao.
 4. Trong phần "Ngôn ngữ", nhấp vào Ngôn ngữ.
 5. Bên cạnh ngôn ngữ bạn muốn dùng, nhấp vào biểu tượng Thêm Thêm.
  • Nếu ngôn ngữ bạn cần tìm không có trong danh sách, hãy thêm ngôn ngữ đó bằng cách nhấp vào Thêm ngôn ngữ.
 6. Nhấp vào Hiển thị Google Chrome bằng ngôn ngữ này
  • Tùy chọn này chỉ có trên máy tính Windows.
 7. Khởi động lại Chrome để áp dụng các thay đổi.

Viết bằng một ngôn ngữ không được hỗ trợ

Nếu bạn cần viết bằng ngôn ngữ mà máy tính không hỗ trợ, hãy sử dụng tiện ích của Chrome có tên Công cụ nhập liệu của Google.

Nếu đang sử dụng Windows, bạn có thể cần phải định cấu hình các tùy chọn cài đặt ngôn ngữ của Windows để thêm ngôn ngữ Đông Á hoặc các ngôn ngữ khác sử dụng hệ thống chữ viết phức tạp.

Đường dẫn liên kết có liên quan

Thông tin này có hữu ích không?
Chúng tôi có thể cải thiện trang này bằng cách nào?
false
Tìm kiếm
Xóa tìm kiếm
Đóng tìm kiếm
Các ứng dụng của Google
Menu chính
Tìm kiếm trong Trung tâm trợ giúp
true
237
false