Varsel

Sideoversettelse støttes nå integrert i Chrome-nettleseren og støttes ikke lenger i Google Oversetter-utvidelsen.

Bytt språk og oversett nettsider i Chrome

Du kan bytte foretrukket språk i Chrome. Chrome kan også oversette sider for deg.

Oversett nettsider i Chrome

Du kan bruke Chrome til å oversette sider på språk du ikke forstår.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Gå til en nettside på et annet språk.
 3. Til høyre for adressefeltet velger du Oversett .
 4. Velg språket du vil bruke.

Tips:

 • Hvis Oversetter ikke fungerer, laster du inn nettsiden på nytt.
 • Hvis det fortsatt ikke fungerer, kan du høyreklikke hvor som helst på siden. Deretter velger du Oversett til [språk].
 • Hvis du vil oversette lydinnhold på en nettside, velger du Direkteoversetting. Finn ut hvordan du administrerer teksting og oversettelser i Chrome.
Oversett markert tekst

Du kan oversette en del av en side for å gjøre det lettere å forstå detaljene.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Gå til en nettside som er skrevet på et annet språk.
 3. Marker en del av teksten.
 4. Høyreklikk på den markerte teksten.
 5. Klikk på Oversett den markerte teksten til [språk].
Tips: Hvis du vil endre hvilket språk teksten blir oversatt til, klikker du på Mer Organiser og så Velg et annet språk og så nedoverpilen Pil ned.

Endre standardinnstillingene for oversetting av sider

Som standard tilbyr Chrome å oversette sider som er skrevet på språk du ikke forstår.

Viktig: For å slå oversettelsesforslag på eller av, finn ut hvordan du administrerer språk på Chromebook.

Slå oversettelse på eller av

Du kan kontrollere om Chrome skal tilby å oversette nettsider.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Klikk på Språk til venstre.
 4. Under «Google Oversetter» slår du Bruk Google Oversetter på eller av.

Bytt standardspråk

Du kan velge språket som Chrome oversetter siden til.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Klikk på Språk til venstre.
 4. Klikk på Oversett til dette språket under «Google Oversetter».
 5. Velg ønsket språk fra språklisten.

Legg til alle språkene du kan

Hvis siden er på mer enn ett språk, vises språket du foretrekker først.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Klikk på Språk til venstre.
 4. Klikk på Legg til språk under «Foretrukne språk».
 5. Velg språkene du vil legge til.
 6. Klikk på Legg til.
 7. Slik gjør du følgende:
  • Endre rekkefølgen på språkene: Ved siden av språket du vil flytte, klikker du på Mer Merog så Flytt ned.
  • Fjern et språk: Ved siden av språket du vil fjerne, klikker du på Mer Merog så Fjern.

Administrer listen over språk som alltid blir oversatt

Du kan kontrollere hvilket språk Chrome automatisk oversetter.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Klikk på Språk til venstre.
 4. Klikk på Oversett disse språkene automatisk under «Google Oversetter».
 5. Klikk på Legg til språk.
 6. Velg språkene du vil legge til.
 7. Klikk på Legg til.
 8. For å fjerne et språk, klikk på Fjern ved siden av språket du vil fjerne.

Administrer listen over språk som aldri er oversatt

Hvis siden er på mer enn ett språk, vises språket du foretrekker først.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Klikk på Språk til venstre.
 4. Under «Google Oversetter» klikker du på Ikke tilby å oversette disse språkene.
 5. Klikk på Legg til språk.
 6. Velg språkene du vil legge til.
 7. Klikk på Legg til.
 8. For å fjerne et språk, klikk på Fjern ved siden av språket du vil fjerne.

Endre språket i Chrome-nettleseren

I Windows kan du angi at Chrome skal vise alle innstillinger og menyer på det språket du vil ha. Dette alternativet er bare tilgjengelig på Windows-datamaskiner.

Viktig: For å legge til eller fjerne språk for nettinnhold på Chromebook, finn ut hvordan du administrerer språk.

Bruker du Mac eller Linux? Chrome vises automatisk på systemspråket som er satt som standard på datamaskinen din.

 1. Åpne Chrome på Windows-datamaskinen du bruker.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Klikk på Språk til venstre.
 4. Under «Foretrukne språk» klikker du på Mer Mer ved siden av språket du vil bruke.
  • Hvis det aktuelle språket ikke står på listen, kan du legge det til ved å klikke på Legg til språk.
 5. Klikk på Vis Google Chrome på dette språket.
  • Dette alternativet er bare tilgjengelig på Windows-datamaskiner.
 6. Start Chrome på nytt for å ta i bruk endringene.

Skriv på et språk som ikke støttes

Hvis du trenger å skrive på et språk datamaskinen din ikke støtter, kan du bruke Chrome-utvidelsen Google Inndataverktøy.

Hvis du bruker Windows, kan det hende at du må konfigurere språkinnstillingene i Windows for å legge til øst-asiatiske språk eller andre språk som bruker komplekse skrifttegn.

Relaterte ressurser

Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny