Bytt språk og oversett nettsider i Chrome

Du kan bytte foretrukket språk i Chrome. Chrome kan også oversette sider for deg.

Oversett nettsider i Chrome

Når du støter på sider på språk du ikke forstår, kan du bruke Chrome til å oversette dem.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Gå til en nettside som er skrevet på et annet språk.
 3. På høyre siden av adressefeltet klikker du på Oversett .
 4. Chrome oversetter nettsiden.

Virker det ikke? Prøv å laste inn nettsiden på nytt. Hvis det fortsatt ikke fungerer, kan du høyreklikke hvor som helst på siden og så klikke på Oversett til [språk].

Endre standardinnstillingene for oversetting av sider

Som standard tilbyr Chrome å oversette sider som er skrevet på språk du ikke forstår.

Viktig: For å slå oversettelsesforslag på eller av, finn ut hvordan du administrerer språk på Chromebook.

Spør om oversettelse eller slå av oversettelse

Du kan kontrollere om Chrome skal tilby å oversette nettsider.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Klikk på Avansert nederst.
 4. Klikk på Språk under «Språk».
 5. Merk av for eller fjern avmerkingen for «Tilby oversettelse av nettsider på språk du ikke kan lese».

Slå oversettelse på eller av for et bestemt språk

Du kan kontrollere om Chrome skal tilby å oversette nettsider som er skrevet på bestemte språk.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Klikk på Avansert nederst.
 4. Klikk på Språkog så Språk.
 5. Klikk på Mer Mer ved siden av språket du vil bruke.
  • Hvis det aktuelle språket ikke står på listen, kan du legge det til ved å klikke på Legg til språk.
 6. Slå Tilby å oversette nettsider på dette språket av eller på.

Endre språket i Chrome-nettleseren

Du kan konfigurere Chrome til å vise alle innstillinger og menyer på det språket du vil ha. Dette alternativet er bare tilgjengelig på Windows-datamaskiner.

Viktig: For å legge til eller fjerne språk for nettinnhold på Chromebook, finn ut hvordan du administrerer språk.

Bruker du Mac eller Linux? Chrome vises automatisk på systemspråket som er satt som standard på datamaskinen din.

 1. Åpne Chrome på datamaskinen.
 2. Øverst til høyre klikker du på Mer Mer og så Innstillinger.
 3. Klikk på Avansert nederst.
 4. Klikk på Språkog så Språk.
 5. Klikk på Mer Mer ved siden av språket du vil bruke.
  • Hvis det aktuelle språket ikke står på listen, kan du legge det til ved å klikke på Legg til språk.
 6. Klikk på Vis Google Chrome på dette språket
  • Dette alternativet er bare tilgjengelig på Windows-datamaskiner.
 7. Start Chrome på nytt for å ta i bruk endringene.

Skriv på et språk som ikke støttes

Hvis du trenger å skrive på et språk datamaskinen din ikke støtter, kan du bruke Chrome-utvidelsen Google Inndataverktøy.

Hvis du bruker Windows, kan det hende at du må konfigurere språkinnstillingene i Windows for å legge til øst-asiatiske språk eller andre språk som bruker komplekse skrifttegn.

false
Søk
Slett søket
Lukk søkefunksjonen
Google-apper
Hovedmeny
Søk i brukerstøtte
true
237
false
false