تغییر زبان‌های Chrome و ترجمه صفحه‌های وب

می‌توانید زبان برگزیده‌تان را در Chrome تغییر دهید. Chrome نیز می‌تواند صفحات را برای شما ترجمه کند.

ترجمه صفحات وب در Chrome

وقتی به صفحه‌ای برخورد می‌کنید که به زبانی که نمی‌دانید نوشته شده، می‌توانید از Chrome برای ترجمه آن صفحه استفاده کنید:

 1. در رایانه، Chrome را باز کنید؛
 2. به صفحه‌ای که به زبان دیگری نوشته شده بروید؛
 3. در سمت چپ نوار نشانی، روی «ترجمه» کلیک کنید؛
 4. روی زبان ترجیحی‌تان کلیک کنید؛
 5. Chrome صفحه وب فعلی را ترجمه خواهد کرد.

کار نمی‌کند؟ بازخوانی صفحه وب را امتحان کنید. اگر همچنان کار نمی‌کند، در جایی از صفحه کلیک راست کنید. سپس روی ترجمه به [زبان موردنظر] کلیک کنید.

ترجمه کردن نوشتار انتخاب‌شده

می‌توانید بخشی از یک صفحه را ترجمه کنید تا جزئیات را راحت‌تر متوجه شوید.

 1. در رایانه، Chrome را باز کنید.
 2. به صفحه وبی که به زبان دیگری نوشته شده بروید.
 3. بخشی از نوشتار را برجسته کنید.
 4. روی نوشتار برجسته‌شده کلیک راست کنید.
 5. روی ترجمه بخش انتخاب‌شده به [زبان] کلیک کنید.
نکته: اگر می‌خواهید زبان مقصد را برای ترجمه تغییر دهید، روی «بیشتر» سازماندهی و سپس انتخاب زبانی دیگر و سپس جهت‌نمای پایین پیکان روبه‌پایین کلیک کنید.

تغییر دادن تنظیمات پیش‌فرض ترجمه صفحه

به‌طور پیش‌فرض، Chrome پیشنهاد می‌کند صفحات نوشته‌شده به زبانی را که نمی‌دانید ترجمه کند.

مهم: برای روشن یا خاموش کردن پیشنهادهای ترجمه، با نحوه مدیریت زبان‌ها در Chromebook آشنا شوید.

روشن یا خاموش کردن ترجمه

می‌توانید انتخاب کنید Chrome ترجمه کردن صفحه‌های وب را پیشنهاد دهد یا نه.

 1. در رایانه، Chrome را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس تنظیمات کلیک کنید؛
 3. در سمت راست، روی زبان‌ها کلیک کنید؛
 4. در بخش «ترجمه Google»، استفاده از ترجمه Google را روشن یا خاموش کنید.

تغییر دادن زبان پیش‌فرض

می‌توانید زبانی را که می‌خواهید Chrome صفحه را به آن زبان ترجمه کند انتخاب کنید.

 1. در رایانه، Chrome را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس تنظیمات کلیک کنید؛
 3. در سمت راست، روی زبان‌ها کلیک کنید؛
 4. در بخش «ترجمه Google»، روی به این زبان ترجمه شود کلیک کنید؛
 5. زبان موردنظرتان را از فهرست زبان‌ها انتخاب کنید.

افزودن همه زبان‌هایی که با آن‌ها آشنا هستید

اگر صفحه به بیش‌از یک زبان باشد، ابتدا زبان موردنظرتان را نمایش می‌دهد.

 1. در رایانه، Chrome را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس تنظیمات کلیک کنید؛
 3. در سمت راست، روی زبان‌ها کلیک کنید؛
 4. در بخش «زبان‌های ترجیحی»، روی افزودن زبان‌ها کلیک کنید؛
 5. زبان‌هایی را که می‌خواهید اضافه شود انتخاب کنید؛
 6. روی افزودن کلیک کنید؛
 7. برای:
  • تغییر ترتیب زبان‌ها: در کنار زبانی که می‌خواهید جابه‌جا شود، روی «بیشتر» بیشتر و سپس انتقال به‌پایین کلیک کنید؛
  • برداشتن زبان: در کنار زبانی که می‌خواهید بردارید، روی «بیشتر» بیشتر و سپس برداشتن کلیک کنید.

مدیریت فهرست زبان‌هایی که همیشه ترجمه می‌شود

می‌توانید کنترل کنید Chrome به‌طور خودکار چه زبانی را ترجمه کند.

 1. در رایانه، Chrome را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس تنظیمات کلیک کنید؛
 3. در سمت راست، روی زبان‌ها کلیک کنید؛
 4. در بخش «ترجمه Google»، روی این زبان‌ها به‌طور خودکار ترجمه شوند کلیک کنید؛
 5. روی افزودن زبان‌ها کلیک کنید؛
 6. زبان‌هایی را که می‌خواهید اضافه شود انتخاب کنید؛
 7. روی افزودن کلیک کنید؛
 8. برای برداشتن زبان، در کنار زبانی که می‌خواهید برداشته شود، روی «برداشتن» کلیک کنید.

مدیریت فهرست زبان‌هایی که هرگز ترجمه نمی‌شود

اگر صفحه به بیش‌از یک زبان باشد، ابتدا زبان موردنظرتان را نمایش می‌دهد.

 1. در رایانه، Chrome را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس تنظیمات کلیک کنید؛
 3. در سمت راست، روی زبان‌ها کلیک کنید؛
 4. در بخش «ترجمه Google»، روی ترجمه این زبان‌ها پیشنهاد نشود کلیک کنید؛
 5. روی افزودن زبان‌ها کلیک کنید؛
 6. زبان‌هایی را که می‌خواهید اضافه شود انتخاب کنید؛
 7. روی افزودن کلیک کنید؛
 8. برای برداشتن زبان، در کنار زبانی که می‌خواهید برداشته شود، روی «برداشتن» کلیک کنید.

تغییر زبان مرورگر Chrome

در Windows، می‌توانید Chrome را طوری تنظیم کنید که همه تنظیمات و منوها را به زبان موردنظر شما نمایش دهد. این گزینه فقط در رایانه‌های Windows دردسترس است.

مهم: برای افزودن یا برداشتن زبان‌های محتوای وب در Chromebook، با نحوه مدیریت زبان‌ها آشنا شوید.

در Mac یا Linux؟ Chrome به‌طور خودکار به زبان پیش‌فرض سیستم رایانه شما نمایش داده می‌شود.

 1. در رایانه Windows، مرورگر Chrome را باز کنید؛
 2. در بالا سمت چپ، روی «بیشتر» بیشتر و سپس تنظیمات کلیک کنید؛
 3. در سمت راست، روی زبان‌ها کلیک کنید؛
 4. در بخش «زبان‌های ترجیحی»، در کنار زبانی که می‌خواهید استفاده کنید، روی «بیشتر» بیشتر کلیک کنید؛
  • اگر زبان موردنظر در فهرست نیست، با کلیک کردن روی افزودن زبان آن را اضافه کنید؛
 5. روی نمایش Google Chrome به این زبان کلیک کنید؛
  • این گزینه فقط در رایانه‌های Windows دردسترس است.
 6. برای اعمال تغییرات، Chrome را بازراه‌اندازی کنید.

نوشتن به زبانی که پشتیبانی نمی‌شود

اگر می‌خواهید به زبانی بنویسید که رایانه‌تان پشتیبانی نمی‌کند، افزونه Chrome به نام ابزار ورودی Google ممکن است مفید باشد.

اگر از Windows استفاده می‌کنید، شاید نیاز باشد برای اضافه کردن زبان‌های آسیای شرقی یا زبان‌هایی که از خط‌های پیچیده استفاده می‌کنند، تنظیمات زبان Windows را پیکربندی کنید.

منابع مربوط

جستجو
پاک کردن جستجو
بستن جستجو
برنامه‌های Google
منوی اصلی