Wtyczka Adobe Flash Player

Adobe Flash Player jest bezpośrednio zintegrowany z Google Chrome i domyślnie włączony. Dostępne aktualizacje Adobe Flash Player są automatycznie dołączane do aktualizacji systemu Chrome.

Jeśli chcesz korzystać z Adobe Flash Player w innych przeglądarkach, musisz osobno pobrać ten program w wersji do danej przeglądarki.

Włączanie i wyłączanie Adobe Flash Player

Te instrukcje dotyczą przeglądarki Google Chrome w systemach Windows, Mac OS X, Linux oraz w systemie operacyjnym Chrome.

 1. Wpisz chrome:plugins w pasku adresu, by otworzyć stronę Wtyczki.
 2. Na stronie Wtyczki znajdź pozycję „Flash”.
  • Aby włączyć Adobe Flash Player, kliknij link Włącz pod jego nazwą.
  • Aby całkowicie wyłączyć Adobe Flash Player, kliknij link Wyłącz pod jego nazwą.

Uwaga: jeśli Adobe Flash Player został zainstalowany osobno, będą wymienione dwa pliki wtyczki. Jeśli oba są oznaczone jako włączone, używasz wersji dostarczonej z Chrome. Aby włączyć konkretną wersję Adobe Flash Player, kliknij Szczegóły w prawym górnym rogu strony. Następnie kliknij link Włącz obok wersji Adobe Flash Player, którą chcesz włączyć. W poniższej tabeli podano nazwę pliku wersji zintegrowanej z Google Chrome.

Platforma Wtyczka Adobe Flash Player zintegrowana z Chrome Wtyczka systemowa
Windows pepflashplayer.dll NPSWF32.dll
Mac PepperFlashPlayer.plugin Flash Player.plugin
Linux libpepflashplayer.so libflashplayer.so
System operacyjny Chrome libpepflashplayer.so libpepflashplayer.so

System Linuks: aby uruchomić swoją wtyczkę w Chrome, Adobe Flash Player używa interfejsu API niezależnego od platformy – Pepper API (PPAPI).

W Chrome na Linuksa mogą wystąpić niektóre z tych problemów:

 • Może nie działać blokowanie kursora myszy.
 • Wyświetlanie materiałów chronionych za pomocą Flash Access (DRM) jest niemożliwe, bo Adobe nie obsługuje tej technologii w Linuksie.
 • Materiały Stage3D są zawsze renderowane programowo.
 • Adobe Connect w trybie prezentacji nie działa z tą wersją Flash Playera.
 • W środowisku Adobe AIR nie można instalować aplikacji pulpitu pobranych z internetu. Dotyczy to takich aplikacji jak odtwarzacz muzyczny na pulpit firmy Pandora, Tweetdeck, Flickr Desktop Search, Twhirl i program firmy Amazon do pobierania muzyki.
 • Nie można zainstalować rozszerzenia Octoshape Grid Delivery.

Instalowanie Flash Playera w Chromium

Jeśli w Chromium (tylko w języku angielskim) chcesz widzieć treści Flash, musisz osobno zainstalować Adobe Flash Player.

Instrukcje do Windowsa

 1. Pobierz instalatora Flash Playera ze strony Adobe.
 2. Po zakończeniu pobierania kliknij go na pasku pobranych plików u dołu Chrome. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, by zainstalować Adobe Flash Player.

  Może pojawić się monit kontroli konta użytkownika systemu Windows z pytaniem o pozwolenie na instalację. Jeśli nie masz uprawnień administratora komputera, skontaktuj się z administratorem systemu, aby ukończyć instalację.

 3. Ponownie uruchom Chrome.

Instrukcje do Maca

 1. Pobierz instalatora Flash Player ze strony Adobe.
 2. Po zakończeniu pobierania kliknij go na pasku pobranych plików u dołu Chrome.
 3. Kliknij dwukrotnie install_flash_player_osx.pkg, by uruchomić instalatora.
 4. Postępuj zgodnie z instrukcjami wyświetlanymi na ekranie, aby ukończyć instalację.
 5. Uruchom ponownie Chrome.

 

Laura jest specjalistką od Google Chrome i autorką tej strony Centrum pomocy. Chętnie pozna Twoją opinię na jej temat.

Czy ten artykuł był pomocny?