De Chrome-browser beheren in Workspace ONE (Windows en Mac)

Je kunt VMware® Workspace ONE® Unified Endpoint Management (UEM) gebruiken op Microsoft® Windows®- en Apple® Mac®- apparaten om de Chrome-browser te distribueren voor je gebruikers en bepaalde beleidsregels in te stellen.

Belangrijk: Google biedt geen support voor problemen met VMware. Neem voor hulp contact op met VMware.

Workspace ONE gebruiken in Windows

 1. Download het Chrome-pakket voor de 64-bits of 32-bits versie van Windows
 2. Open de Workspace ONE UEM.
 3. Klik links op Apps & Books (Apps en boeken) en dan Native (Systeemeigen) en dan Add Application (App toevoegen).
 4. Upload GoogleChromeStandaloneEnterprise.msi en klik op Save (Opslaan).
 5. Klik op Continue (Doorgaan).
 6. Zorg dat de markering Supported Processor Architecture overeenkomt met de architectuur van de MSI die je hebt gedownload.
 7. (Optioneel) Als je de Chrome-browser wilt installeren op gebruikers- of apparaatniveau, klik je op Deployment Options (Implementatieopties) en voer je de benodigde rechten, het aantal retry's, installatieopdrachten en afsluitcodes in. Je kunt ook een script toevoegen dat samen met de installatie wordt uitgevoerd om wijzigingen aan te brengen met het register. Het script ondersteunt Jscript®, VBscript en Powershell®. Met Powershell kun je instellingen voor registersleutels instellen voor het gewenste beleid.
 8. Klik op Save & Assign (Opslaan en toewijzen).

Na de installatie kun je registerinstellingen configureren met Workspace ONE. Je kunt beleidsregels configureren met de Editor voor groepsbeleidbeheer of Cloudbeheer voor de Chrome-browser.

Workspace ONE gebruiken op een Mac

Met Munki kun je scripts van Bash®, Shell® en Python® laten uitvoeren voor of na de installatie en eventueel beleid instellen. Zie GitHub voor meer informatie.

 1. Download Chrome DMG for Mac OS X.
 2. Download op de pagina VMware Docs (VMware-documenten), onder Note (Opmerking), de VMware Admin Assistant Tool.
 3. Installeer de Admin Assistant op de plek waar je de pakketten maakt.
 4. Open de Beheerdersconsole en sleep googlechrome.dmg naar de interface die moet worden geparseerd en genereer een voorbeeld van een property list-bestand (plist) en een DMG-bestand.
 5. Open de Workspace ONE UEM.
 6. Klik links op Apps & Books (Apps en boeken) en dan Native (Systeemeigen) en dan Add Application (App toevoegen).
 7. Upload googlechrome.dmg en klik op Save (Opslaan).
 8. Upload indien nodig een plist-bestand.
 9. Klik op Continue (Doorgaan).
 10. Klik op Save & Assign (Opslaan en toewijzen).

Na de installatie kun je beleid configureren met plists of Cloudbeheer voor de Chrome-browser.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?