Installera webbappar automatiskt

Gäller för hanterade Chrome-webbläsare och enheter som kör Chrome OS.

Som administratör kan du automatiskt installera webbappar för Chrome för användare i organisationen. Användarna kan sedan snabbt öppna appar från översikten på Chrome-enheter eller i Chrome på andra enheter.

Steg 1: Granska policyer

Policy Beskrivning och inställningar

WebAppInstallForceList

Installera automatiskt specifika webbappar utan användarinteraktion. Användarna kan inte inaktivera eller ta bort dem.

Avinstallerad: Inga webbappar installeras automatiskt.

Steg 2: Ställ in policyerna

Klicka nedan för steg för steg-anvisningar, baserat på hur du vill hantera dessa policyer.

Windows
Gäller för Windows-användare som loggar in på ett hanterat konto i webbläsaren Chrome.

Med Gruppolicy

I redigeraren för hantering av gruppolicy (mappen Dator eller Användarkonfiguration):

 1. Öppna Policyer följt av Administrativa mallar följt av Google följt av Google Chrome.
 2. Öppna Konfigurera listan över tvångsinstallerade webbappar.
  Tips! Om du inte ser policyn laddar du ned den senaste policymallen.
 3. Aktivera policyn och ange dess kompakta JSON-data (JavaScript® Object Notation) i textrutan.
  Obs! Ange JSON-data som en enda rad utan radbrytningar. Du kan använda ett externt JSON-komprimeringsverktyg för att validera policyer och samla dem på en rad.
 4. Ange önskade policyer för webbappar:
  1. Lägg till webbadresserna till de webbappar som du vill installera automatiskt på användarnas datorer. Använd webbadresser som inte omdirigerar, förutom för att eventuellt ändra frågeparametrar. För Google Maps använder du exempelvis https://www.google.com/maps inte https://maps.google.com.
  2. (Valfritt) Om du vill öppna webbadresser i en ny flik eller ett nytt fönster ställer du in default_launch_containerflik eller fönster. Som standard öppnas webbappar i en ny flik.
  3. (Valfritt) Om du vill skapa en skrivbordsgenväg ställer du in create_desktop_shortcuttrue.
 5. Implementera uppdateringen för användarna.

Exemplet visar hur du

 • Installera Google Maps och Google Dokument automatiskt.
 • Lägg till en skrivbordsgenväg för Google Maps.
 • Öppna Google Maps i ett nytt fönster.
 • Öppna dokument på en ny flik.

Exempel på JSON-data

[
{
    "create_desktop_shortcut": true, 
    "default_launch_container": "window", 
    "url": "https://www.google.com/maps"
  }, 
  {
    "default_launch_container": "tab", 
    "url": "https://www.docs.google.com"
  }
]

Kompakt JSON-data

[{"create_desktop_shortcut":true,"default_launch_container":"window","url":"https://www.google.com/maps"},{"default_launch_container":"tab","url":"https://www.docs.google.com"}]

Mac
Gäller för AppleMac-användare som är inloggade på ett hanterat konto i Chrome-webbläsaren.
I konfigurationsprofilen för Chrome-policy (.plistfil):
 1. Lägg till eller uppdatera följande nycklar i <WebAppInstallForceList>:
  1. Lägg till webbadresserna till de webbappar som du vill installera automatiskt på användarnas datorer. Använd webbadresser som inte omdirigerar, förutom för att eventuellt ändra frågeparametrar. För Google Maps använder du exempelvis https://www.google.com/maps inte https://maps.google.com.
  2. (Valfritt) Om du vill öppna webbadresser i en ny flik eller ett nytt fönster ställer du in <default_launch_container> på <string>value</string>, där value är flik eller fönster. Som standard öppnas webbappar på en ny flik och knappen <create_desktop_shortcut> påverkar inte användarnas Mac-datorer.
 2. Implementera ändringen hos användarna.

Exemplet visar hur du

 • Installera Google Maps och Google Dokument automatiskt.
 • Öppna Google Maps i ett nytt fönster.
 • Öppna dokument på en ny flik.

<key>WebAppInstallForceList</key>
<array>
  <dict>
    <key>default_launch_container</key>
    <string>window</string>
    <key>url</key>
    <string>https://www.google.com/maps</string>
  </dict>
  <dict>
    <key>default_launch_container</key>
    <string>tab</string>
    <key>url</key>
    <string>https://www.docs.google.com</string>
  </dict>
</array>

Linux

Använd önskad JSON-filredigerare:

 1. Öppna mappen /etc/opt/chrome/policies/managed.
 2. Skapa eller uppdatera en JSON-fil.
 3. För WebAppInstallForceList:
  1. I webbadress lägger du till webbadresserna till de webbappar som du vill installera automatiskt på användarnas datorer. Använd webbadresser som inte omdirigerar, förutom för att eventuellt ändra frågeparametrar. För Google Maps använder du exempelvis https://www.google.com/maps, inte https://maps.google.com.
  2. (Valfritt) Om du vill öppna webbadresser i en ny flik eller ett nytt fönster ställer du in default_launch_containerflik eller fönster. Som standard öppnas webbappar i en ny flik.
  3. (Valfritt) Om du vill skapa en skrivbordsgenväg ställer du in create_desktop_shortcuttrue.
 4. Implementera uppdateringen för användarna. 

Exemplet visar hur du

 • Installera Google Maps och Google Dokument automatiskt.
 • Lägg till en skrivbordsgenväg för Google Maps.
 • Öppna Google Maps i ett nytt fönster.
 • Öppna dokument på en ny flik.

WebAppInstallForceList: [
  {
    "create_desktop_shortcut": true, 
    "default_launch_container": "window", 
    "url": "https://www.google.com/maps"
  }, 
  {
    "default_launch_container": "tab", 
    "url": "https://www.docs.google.com"
  }
]

Steg 3: Verifiera policyer på användarenheter

När du har tillämpat Chrome-policyer måste användarna starta om Chrome-webbläsaren för att inställningarna ska träda i kraft. Kontrollera sedan användarnas enheter för att säkerställa att policyn är korrekt.

 1. På en hanterad enhet öppnar du chrome://policy.
 2. Klicka på Läs in policy på nytt.
 3. Markera rutan Visa policyer utan inställt värde.
 4. För WebAppInstallForceList kontrollerar du att Status är inställd på OK och att policyvärdena matchar det du anger i policyn.

Felsök

Om en angiven webbadress inte kan läsas in visas en platshållarapp istället för den faktiska appen och applogotypen. Hur du löser problemet beror på vad som gjorde att platshållarappen visades. Om

 • webbadressen omdirigerar till ett annat ursprung – måste du redigera webbadressen för att använda webbappens slutliga webbadress efter omdirigering. Vi rekommenderar att du kopierar och klistrar in webbadressen direkt från webbläsarens adressfält. Exempel:
  • Om du har angett exempel.com och det omdirigerar till www.exempel.com måste du ändra till www.exempel.com.
  • Om du har angett http://exempel.com och det omdirigerar till https://exempel.com måste du ändra till https://exempel.com.
 • Webbadressen omdirigerar till en inloggningssida – användarna måste öppna appen, logga in från den omdirigerade sidan och stänga appen igen.
 • Det går bara att få åtkomst till webbadressen i organisationens nätverk – användarna måste ansluta till nätverket och öppna och stänga appen eller starta om Chrome-webbläsaren eller en enhet som kör Chrome OS.
 • Webbadressen är tillfälligt otillgänglig på grund av uppdateringar eller underhåll – uppmana användarna att försöka att starta om Chrome-webbläsaren eller en enhet som kör Chrome OS. Om det inte fungerar uppmanar du dem att öppna och stänga appen när webbadressen är tillgänglig igen.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?