Konfigurera Chrome Browser Cloud Management

3. Ange policyer för registrerade Chrome-webbläsare

Gäller Chrome-webbläsare på Windows, Mac och Linux (hanteras via tokenregistrering).

När du har registrerat de Chrome-webbläsare du vill hantera använder du administratörskonsolen för att anpassa policyer.

Ange policyer för registrerade webbläsare.

De policyer du ställer in gäller för alla som använder Chrome, oavsett om de är inloggade eller inte.

Innan du börjar: Om du vill göra inställningar för en viss grupp registrerade Chrome-webbläsare placerar du dem i en organisationsenhet.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Gå till Enheter från startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser Enheter på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Klicka på Chrome-hantering till vänster.
 4. Klicka på Inställningar för användare och webbläsare
 5. Till vänster väljer du organisationen med de registrerade webbläsare som du vill göra inställningar för.

  Välj organisationen på toppnivå om inställningarna ska gälla alla webbläsare. Annars väljer du en underordnad organisation. Läs mer

 6. Gör de inställningar du vill ha. Läs om varje inställning | Se vanliga policyinställningar

  Tips! Hitta snabbt en inställning med hjälp av sökfältet högst upp.

  Vissa inställningar gäller inte alla enheter. Klicka på lightbulb bredvid en inställning för mer information.

  Inställningar som du gör för en organisationsenhet ärvs av webbläsare i underordnade organisationer, om detta inte åsidosätts på lägre nivå. Administratörskonsolen markerar om en inställning är ärvd eller åsidosatt (markerad som Tillämpas lokalt).

 7. Klicka på Spara längst ned.

Inställningarna tillämpas normalt inom några minuter, Men det kan ta upp till 24 timmar innan de tillämpas för alla.

Förekomst av motstridiga policyer

Om motstridiga policyer har ställts in på flera källor:

 • Policyer på datornivå som ställts in med din lokala plattform, exempelvis Windows-grupppolicy, gäller framför registrerade webbläsarpolicyer.
 • Registrerade webbläsarpolicyer gäller framför policyer som anges för användarkonton. Värdena slås inte samman om policyn är en lista.
 • Verifiera att policyer tillämpas genom att öppna Chrome://policy på användarens dator.

Mer information finns i Så här fungerar Chrome-policyhanteringen.

Flytta webbläsare till en annan organisationsenhet

När du registrerar Chrome-webbläsare på administratörskonsolen placeras enheterna automatiskt i den organisationsenhet som kopplats till respektive registreringstoken. Om du vill tillämpa olika inställningar på en uppsättning Chrome-webbläsare placerar du dem i en egen organisationsenhet. Du kan sedan tillämpa inställningarna på enbart denna organisationsenhet.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter följt av Chrome-hantering från startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser Enheter på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Klicka på Hanterade webbläsare.
 4. Markera rutan bredvid de webbläsare du vill flytta.
 5. Klicka på Överför data högst upp.
 6. Välj den organisationsenhet som du vill flytta Chrome-webbläsarna till.
 7. Klicka på Flytta.

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?