Konfigurera Chrome Browser Cloud Management

2. Registrera molnhanterade Chrome-webbläsare.

När du har öppnat Googles administratörskonsol registrerar du de enheter där du vill hantera Chrome-webbläsare enligt beskrivningen i den här artikeln. Du kan då tillämpa policyer för alla användare som öppnar Chrome på en registrerad enhet.

Steg 1: Generera registreringstoken

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Gå till Enheter från startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser Enheter på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. (Valfritt) Om du vill lägga till webbläsare i den överordnade organisationen på din domän låter du Inkludera alla organisationsenheter vara markerat. Du kan även skapa en token som registrerar webbläsare direkt till en viss organisationsenhet genom att markera den i vänstra navigeringen innan du går vidare till nästa steg. Mer information finns i Lägg till en organisationsenhet.
 4. Längst ned klickar du på Lägg till Lägg till för att skapa en registreringstoken.
 5. I rutan klickar du på Kopiera Kopiera för att kopiera registreringstoken.

Steg 2: Registrera webbläsare med registreringstoken

Registrera webbläsare på Windows

Alternativ 1: Använd redigeraren för hantering av gruppolicy

Under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome ställer du in CloudManagementEnrollmentToken på den genererade token som du kopierade ovan.

Om det redan finns en registrering rensar du den med:
-HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Enrollment

(Valfritt) Om registreringen misslyckas (till exempel om registreringstoken är ogiltig eller återkallas) startar Chrome som standard i ohanterat tillstånd. Om du istället vill förhindra att Chrome-webbläsaren startar om registreringen misslyckas, ställer du in CloudManagementEnrollmentMandatory under HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome till true

Obs!

 • Token måste ställas in på lokal datornivå. Den fungerar inte på användarnivå.
 • Om datorerna som du registrerar är avbildningar från samma Windows-källa kontrollerar du att du har använt Microsofts verktyg för systemförberedelse (Sysprep) så att alla registrerade datorer har ett unikt id.

Alternativ 2: Ladda ned reg-filen

Klicka på Ladda ned .reg-fil. Den nedladdade .reg-filen lägger automatiskt till token och rensar den aktuella registreringen när den körs.

När du använder regfilen, respekterar Chrome-webbläsaren fortfarande CloudManagementEnrollmentMandatory-policyn i alternativ 1 och blockerar lanseringen om registreringen misslyckas. Se informationen ovan om du registrerar datorer som avbildats från samma Windows-källa.

Registrera webbläsare på Mac

(Valfritt) När du använder regfilen, respekterar Chrome-webbläsaren fortfarande {0}CloudManagementEnrollmentManda tory{/0} policyen i Alternativ 1, blockerar lanseringen om inskrivningen misslyckas.{0}{/0}{0}Registrera webbläsare på Mac{/0}{0}Alternativ 1: Använda en policy{/0}

(Valfritt) När du använder regfilen, respekterar Chrome-webbläsaren fortfarande CloudManagementEnrollmentManda tory policyen i Alternativ 1, blockerar lanseringen om inskrivningen misslyckas.Registrera webbläsare på MacAlternativ 1: Använda en policyCloudManagementEnrollmentToken. Apple Profile Manager krävs om du ska konfigurera policyer på Mac-enheter.

Obs! Om du väljer att konfigurera policyer manuellt måste du tänka på att Mac OS tar bort policyfilerna vid varje inloggning. Läs mer om hur du konfigurerar policyer på Mac i snabbstartguiden och hjälpcentret.

(Valfritt) Om registreringen misslyckas (till exempel om registreringstoken är ogiltig eller återkallas) startar Chrome som standard i ohanterat tillstånd. Om du istället vill förhindra att Chrome-webbläsaren startar om inskrivningen misslyckas ställer du in CloudManagementEnrollmentManda tory till true

Alternativ 2: Använda en textfil

Publicera token i en textfil med namnet CloudManagementEnrollmentToken under /Library/Google/Chrome/. Den här filen får bara innehålla token och måste vara kodad som en .txt-fil, men får inte ha filnamnstillägget .txt.

(Valfritt) Om registreringen misslyckas (till exempel om registreringstoken är ogiltig eller återkallas) startar Chrome som standard i ohanterat tillstånd. Om du istället vill förhindra att Chrome-webbläsaren startar om registreringen misslyckas, ställer du in CloudManagementEnrollmentOptions under /Library/Google/Chrome/ med texten Mandatory (skiftlägeskänslig). Den här filen måste vara kodad som en .txt-fil, men får inte ha filnamnstillägget .txt.

Om en token drivs med båda metoderna ovan använder Chrome det värde som finns i policyn och ignorerar filen. Token lagras i en katalog under hemkatalogen på användarens Mac. Varje Mac OS-användare måste registreras separat.

Registrera webbläsare på Linux-datorer

Token kan distribueras genom att du skapar en textfil med namnet enrollment_token under /etc/opt/chrome/policies/enrollment. Den här filen får bara innehålla token och inget annat.

(Valfritt) Om registreringen misslyckas (till exempel om registreringstoken är ogiltig eller återkallas) startar Chrome som standard i ohanterat tillstånd. Om du istället vill förhindra att Chrome-webbläsaren startar om inskrivningen misslyckas, skapa en fil som heter CloudManagementEnrollmentOptions under /etc/opt/chrome/policies/enrollment/ med texten Mandatory (skiftlägeskänslig). Den här filen måste vara kodad som en .txt-fil, men får inte ha filnamnstillägget .txt.

Steg 3: Starta Chrome och bekräfta registreringen

 1. När du har ställt in registreringstoken med hjälp av en av metoderna i steg 2 stänger du Chrome (om den är öppen) och startar Chrome på den hanterade enheten.
 2. Logga in på Googles administratörskonsol (admin.google.com).
 3. Gå till Enhetshantering följt av Chrome-hantering följt av Hanterade webbläsare.  Alla webbläsare som har startats med din registreringstoken visas i webbläsarlistan.
 4. (Valfritt) Om du vill se ytterligare detaljer klickar du på datornamnet.

Obs! 

 • Om du har flera installationer av Chrome på en enhet visas de i webbläsarlistan som en enda hanterad webbläsare.
 • Registreringstoken används enbart vid registrering. Efter registrering kan de återkallas på administratörskonsolen. Webbläsare som är registrerade behåller denna status.
 • På Windows stöds enbart systeminstallationer eftersom Chrome kräver administratörsbehörighet för registrering.

Få fält är ifyllda direkt efter registreringen. Du måste aktivera webbläsarrapportering för att få åtkomst till detaljerad rapporteringsinformation. Mer information finns i Steg 4: Aktivera webbläsarrapportering i Chrome.

Avregistrera och registrera en enhet igen

Avregistrera en enhet

Om du har enheter som inte längre används i organisationen ska du avregistrera dem från Chrome Browser Cloud Management så att du inte längre hanterar webbläsaren Chrome på dem. Avregistrering av enheten tar bort registrerade molnpolicyer för webbläsare som fanns på enheten. Plattformspolicyer och molnbaserade användarpolicyer berörs inte.
På den hanterade enheten:
 1. Radera registreringstoken.
  • Windows – öppna HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Policies\Google\Chrome och radera CloudManagementEnrollmentToken.
  • Mac – radera /Library/Google/Chrome/CloudManagementEnrollmentToken. Om token implementerades med en konfigurationsprofil använder du valfritt verktyg för mobilhantering för att ta bort den.
  • Linux– öppna /etc/opt/chrome/policies/enrollment och radera CloudManagementEnrollmentToken.
 2. Radera enhetstoken.
  • Windows – öppna HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Enrollment och radera dmtoken.
  • Mac – öppna ~/Library/Application Support/Google/Chrome Cloud Enrollment. Filnamnet för enhetstoken är en hash för enhetens serienummer och kan ibland vara svårt att identifiera.
  • Linux – öppna $user_data_dir/policy. Filnamnet för enhetstoken är DeviceID som anges på chrome://policy.Obs! Om du vill se katalogen med användardata, som innehåller enhetstoken, öppnar du chrome://version och letar upp profilsökvägen
Avregistrering av enheter från Chrome Browser Cloud Management raderar inte data som redan har laddats upp till administratörskonsolen. Om du vill radera data som laddats upp måste du även radera motsvarande enhet från administratörskonsolen.

Registrera en enhet på nytt

Om du av misstag raderar en enhet i administratörskonsolen kan du registrera den på nytt.

På den hanterade enheten:

 1. Stäng Chrome.
 2. Radera enhetstoken.
  • Windows – öppna HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Google\Chrome\Enrollment och radera dmtoken.
  • Mac – öppna ~/Library/Application Support/Google/Chrome Cloud Enrollment. Filnamnet för enhetstoken är en hash för enhetens serienummer och kan ibland vara svårt att identifiera.
  • Linux – öppna $user_data_dir/policy. Filnamnet för enhetstoken är DeviceID som anges på chrome://policy.Obs! Om du vill se katalogen med användardata, som innehåller enhetstoken, öppnar du chrome://version och letar upp profilsökvägen
 3. Öppna Chrome.

Obs! Radera inte registreringstoken på den hanterade enheten.

 • Om du har raderat registreringstoken måste du registrera Chrome med den registreringstoken som du redan har skapat. Se steg 2.
 • Om du har återkallat registreringstoken i administratörskonsolen måste du skapa en ny. Se steg 1.

Frågor

När används registreringstoken?

Registreringstoken används enbart vid registrering. De kan återkallas efter registreringen och registrerade webbläsare behåller sin status. Detaljerad information om registreringstoken finns i dokumentationen om Chrome Browser Cloud Management.

Krävs administratörsbehörighet i Windows för denna process för tokenregistrering?

Ja. På Windows stöds enbart systeminstallationer.

Vad laddas upp under registreringsprocessen?

Under registreringsprocessen laddar Chrome upp följande information:

 •   Registreringstoken
 •   Enhets-id
 •   Datornamn
 •   Operativsystem
 •   Operativsystemsversion

Varför ser jag inte avsnittet för Chrome-hantering på administratörskonsolen?

Om du har den gamla versionen av G Suite är Chrome-hanteringen för närvarande inte tillgänglig på administratörskonsolen. Stöd för den gamla kostnadsfria utgåvan kommer att distribueras i framtiden.

Nästa steg

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?