Övervaka Chrome-webbläsare från administratörskonsolen

For administrators who enroll Windows, Mac, or Linux computers in Chrome Browser Cloud Management.

När du hanterar registrerade Chrome-webbläsare från administratörskonsolen kan du enkelt granska webbläsaranvändningen i administratörskonsolen. Spåra registreringsdatum, installerade tillägg, tillämpade policyer med mera. 

Visa webbläsarinformation

  1. Logga inGoogles administratörskonsol.

    Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

  2. Öppna Enheter på administratörskonsolens startsida följt av Chrome-hantering.
  3. Klicka på Webbläsare.

Granska information om webbläsare du hanterar

Du kan se följande information för de webbläsare du hanterar.

Webbläsarinformation Beskrivning
Datornamn Namnet på datorn som webbläsaren körs på.
Organisationsenhet Den organisationsenhet som webbläsaren tillhör.
Senaste aktivitet Datum och tid för den senaste användaraktiviteten i webbläsaren.
Webbläsarversion Webbläsarens fullständiga versionsnummer.
Antal tillägg Hur många tillägg och appar som har installerats i webbläsaren. Om du klickar på en rad öppnas webbläsarens informationssida och informationen för varje app och tillägg anges.
Antal policyer Hur många policyer som har konfigurerats i webbläsaren. Om du klickar på en rad öppnas webbläsarens informationssida och uppgifterna för varje tillämpad policy anges.
Operativsystemsversion Operativsystemet för den dator som webbläsaren körs på.
Datoranvändare Namnet på den användare som är inloggad på datorn som webbläsaren körs på.
Resurs-id Du kan fylla i det här fältet för att underlätta organisationen av hanterade webbläsare. Om du vill ändra det klickar du på en rad för att gå till webbläsarens detaljsida.
Plats Du kan fylla i det här anpassade fältet för att organisera de webbläsare du hanterar. Redigera genom att klicka på en rad och öppna webbläsarens detaljsida.
Anmärkningar Du kan lägga till anteckningar om webbläsarna som du hanterar i det här anpassade fältet. Redigera genom att klicka på en rad och öppna webbläsarens detaljsida.

Sök efter webbläsare

Med sökrutan kan du söka efter specifika webbläsare i organisationen. Som standard sker sökning via sökrutan i alla fält, inklusive information på sidan med webbläsarinformation. Du kan begränsa din sökning till ett visst fält med hjälp av en operator. Om du exempelvis enbart vill söka efter webbläsare där datornamnet innehåller ANVÄNDARE5, söker du efter datornamnet: användare5.

Söktips

  • Om inget annat anges är sökningar inte skiftlägeskänsliga.
  • Du kan inkludera flera söktermer åtskilda av blanksteg. Tabellen uppdateras och visar enbart webbläsare som matchar alla dina söktermer.
  • Du kan söka efter en exakt matchning med strängar med tre tecken eller längre, där termerna avgränsas av blanksteg, bindestreck och punkter. Om ett datornamn exempelvis är ANVÄNDARE5-W returnerar en sökning efter användare5-W och ANVÄNDARE5 rätt resultat men en sökning efter ANVÄNDARE returnerar inte rätt resultat.
Sökoperator Beskrivning
machine_name Söker i kolumnen Datornamn.
Exempel: machine_name:användare5
location Söker i kolumnen Plats.
Exempel: location:montreal
user

Söker i fältet Användare på sidan med webbläsarinformation.
Exempel: user:användare5

Obs! Användarfältet är inte detsamma som datorfältet. Se operatorn recent_user nedan om du vill söka efter datoranvändare.

asset_id Söker fältet Resurs-id på sidan med webbläsarinformation. Det här fältet är skiftlägeskänsligt. 
Exempel: asset_id:12345678
note Söker i kolumnen Anteckningar. Lägg i flera ord inom citationstecken om du vill söka efter en viss fras.
Exempel: note:”utvecklare dator”
register Matchar datumintervallet då webbläsaren registrerades. Datumet finns i fältet Registreringsdatum på sidan med information om webbläsaren. Du kan använda registeroperatoren för att hitta exakta datum och matchningsintervall.
Exempel: Om du vill se webbläsare som registrerades den 1 januari 2019, anger du register:2019-01-01.
Exempel: Om du vill se webbläsare som registrerades på eller efter den 1 januari 2019 anger du register:2019-01-01. 
Exempel: Om du vill se webbläsare som registrerades i januari, 2019 anger du register:2019-01-01..2019-01-31.
os Söker i kolumnen för operativsystemversion.
Exempel: os:windows
os_platform Söker i kolumnen för operativsystem.
Exempel: os_platform:windows
os_version

Söker efter operativsystemversionen som anges på sidan med webbläsarinformation.
Exempel: os_version:10.0.17134.165 

Obs! Den här operatorn är inte densamma som sökoperatorn os_platform, eftersom os_version söker på sidan med webbläsarinformation och inte i kolumnen för OS-version.

arch Söker i fältet Arkitektur på sidan med webbläsarinformation.
Exempel: arch:x86_64
browser_version Söker i kolumnen Webbläsarversion.
Exempel: browser_version:71
enrollment_token Söker efter en registreringstoken som används för att registrera en webbläsare. Token finns på webbläsarens informationssida under Datorpolicyer.
Exempel: enrollment_token:abcd1234-a1a1-xyxy-aaaa-1234abcd
report Söker efter datum för när webbläsare har skickat en rapport. Används för att hitta exakta datum och matchningsintervall.
Exempel: report:2019-01-01 returnerar alla webbläsare som skickade en rapport den 1 januari 2019
Exempel: report:.. 2019-01-01 returnerar alla webbläsare som skickade en rapport på eller före den 1 januari 2019
sync Söker efter datum för när webbläsare har synkroniserats. Du kan använda detta för att hitta exakta datum och matchningsintervall.
Exempel: Sync:2019-01-01 returnerar alla webbläsare som synkroniserades den 1 januari 2019
num_extensions Söker i kolumnen Antal tillägg. Det går inte att söka efter intervall, men du kan sortera listan för att hitta webbläsarna med de mest eller minst installerade tilläggen genom att klicka på kolumnrubriken.
Exempel: num_extensions:10
num_policies Söker i kolumnen Antal policyer. Det går inte att söka efter intervall, men du kan sortera listan för att hitta webbläsarna med de mest eller minst installerade tilläggen genom att klicka på kolumnrubriken.
Exempel: num_policies:10
recent_user Söker i kolumnen Datoranvändare.
Exempel: recent_user:WIN10MACHINE\användarnamn
last_activity Söker i kolumnen Senaste aktivitet. Du kan använda detta för att hitta exakta datum och matchningsintervall.
Exempel: last_activity:2019-01-01 ... returnerar alla webbläsare som har haft aktivitet på eller efter den 1 januari 2019.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?