Övervaka Chrome-webbläsare från administratörskonsolen

For administrators who enroll Windows, Mac, or Linux computers in Chrome Browser Cloud Management.

När du hanterar registrerade Chrome-webbläsare från administratörskonsolen kan du enkelt granska webbläsaranvändningen i administratörskonsolen. Spåra registreringsdatum, installerade tillägg, tillämpade policyer med mera.

Visa webbläsarinformation

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter på administratörskonsolens startsida följt av Chrome-hantering.
 3. Klicka på Hanterade webbläsare.
 4. Till vänster väljer du organisationen med de registrerade webbläsare som du vill visa.

  Välj organisationen på toppnivå om inställningarna ska gälla alla webbläsare. Annars väljer du en underordnad organisation. Läs mer

Granska information om webbläsare du hanterar

Du kan se följande information för de webbläsare du hanterar.

Webbläsarinformation Beskrivning
Datornamn Namnet på datorn som webbläsaren körs på.
Organisationsenhet Den organisationsenhet som webbläsaren tillhör.
Senaste aktivitet Datum och tid för den senaste användaraktiviteten i webbläsaren.
Webbläsarversion Webbläsarens fullständiga versionsnummer.
Antal tillägg Hur många tillägg och appar som har installerats i webbläsaren. Om du klickar på en rad öppnas webbläsarens informationssida och informationen för varje app och tillägg anges.
Antal policyer Hur många policyer som har konfigurerats i webbläsaren. Om du klickar på en rad öppnas webbläsarens informationssida och uppgifterna för varje tillämpad policy anges.
Operativsystemsversion Operativsystemet för den dator som webbläsaren körs på.
Datoranvändare Namnet på den användare som är inloggad på datorn som webbläsaren körs på.
Resurs-id Du kan fylla i det här fältet för att underlätta organisationen av hanterade webbläsare. Om du vill ändra det klickar du på en rad för att gå till webbläsarens detaljsida.
Plats Du kan fylla i det här anpassade fältet för att organisera de webbläsare du hanterar. Redigera genom att klicka på en rad och öppna webbläsarens detaljsida.
Anmärkningar Du kan lägga till anteckningar om webbläsarna som du hanterar i det här anpassade fältet. Redigera genom att klicka på en rad och öppna webbläsarens detaljsida.

Sök efter webbläsare

Med sökrutan kan du söka efter specifika webbläsare i organisationen. Som standard sker sökning via sökrutan i alla fält, inklusive information på sidan med webbläsarinformation. Du kan begränsa sökningen till ett specifikt fält med ett filter. Om du till exempel bara söker efter webbläsare där datornamnet motsvarar USER5 använder du filtret Datornamn.

Det finns även några extra filter som du kan använda för att söka med information som visas på webbläsarens informationssida.

Filternamn Beskrivning
Användare

Söker i fältet Användare på sidan med webbläsarinformation.
Obs! Användarfiltret är inte detsamma som filtret Datoranvändare. 

Registreringstid Filtrera efter det datum då webbläsaren registrerades. Datumet finns i fältet Registreringsdatum på sidan med information om webbläsaren. Du kan använda detta för att hitta exakta datum och matchningsintervall.
Operativsystem Filtrera efter operativsystemplattformen (t.ex. ”windows”, ”mac” osv.).
Operativsystemsversion

Filtrera efter operativsystemversionen som visas på webbläsarens informationssida (t.ex. 10.0.17134.165). Detta filter kan användas tillsammans med OS-plattformsfiltret för att filtrera på ett specifikt operativsystem och en version av detta operativsystem.

Arkitektur

Filtrera efter arkitekturen för datorn som webbläsaren körs på (den här informationen visas i fältet Arkitektur på webbläsarens informationssida).

Registreringstoken Filtrera efter registreringstoken som webbläsaren registrerades med. Token finns på webbläsarens informationssida under Datorpolicyer och har formen ”abcd1234-a1a1-xyxy-aaaa-1234abcd”. 
Senaste rapport Filtrera efter det datum då webbläsaren senast skickade en rapport. Du kan använda detta för att hitta exakta datum och matchningsintervall.
Senaste synkronisering av policy Filtrera efter det datum då webbläsarens policyer senast synkroniserades. Du kan använda detta för att hitta exakta datum och matchningsintervall.

Söktips

 • Om inget annat anges är sökningar inte skiftlägeskänsliga.
 • Du kan inkludera flera söktermer åtskilda av blanksteg. Tabellen uppdateras och visar enbart webbläsare som matchar alla dina söktermer.
 • Du kan söka efter en exakt matchning med strängar med tre tecken eller längre, där termerna avgränsas av blanksteg, bindestreck och punkter. Om ett datornamn exempelvis är ANVÄNDARE5-W returnerar en sökning efter användare5-W och ANVÄNDARE5 rätt resultat men en sökning efter ANVÄNDARE returnerar inte rätt resultat.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?