Aktivera eller inaktivera slutpunktsverifiering

Som administratör kan du använda slutpunktsverifiering för att se information om enheter med Chrome OS eller Chrome som har åtkomst till organisationens data. Du kan till exempel se information om operativsystemet, enheten och användaren. Du kan se användarnas personliga datorer samt de som ägs av organisationen. 

Datorer som stöds

 • Apple® Mac® OS X® El Capitan (10.11) och senare
 • Enheter som kör Chrome OS
 • Linux® Debian® och Ubuntu®
 • Microsoft® Windows® 7 och 10

Konfigurera verifiering av slutpunkt

Öppna alla   |   Stäng alla

Steg 1: Slå på verifiering av slutpunkt på administratörskonsolen
Innan du börjar: Om du vill tillämpa inställningen på vissa användare placerar du deras konton i en organisationsenhet.

Om du vill se datorer i organisationen måste verifiering av slutpunkt ha aktiverats på administratörskonsolen. Det är vanligtvis på som standard. Om du har stängt av den gör du så här för att slå på den igen:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Gå till Enheter från startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att Enheter ska visas.

 3. Klicka på Konfiguration till vänster under Mobil.
 4. Klicka på Verifiering av slutpunkt.
 5. Om du vill att inställningen ska gälla alla väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 6. Markera rutan Tillåt att stationära enheter rapporterar via tillägg i webbläsaren.
 7. Klicka på Spara. Om du har konfigurerat en underordnad organisationsenhet kan du eventuellt ärva eller åsidosätta inställningarna för en överordnad organisationsenhet.
Steg 2: Installera tillägget för verifiering av slutpunkt

Alternativ 1: Låt användare installera tillägget

För Linux-, Mac- och Windows-enheter kan användaren installera tillägget. Mer information och användarsteg finns i Låt en administratör övervaka datorn.

Alternativ 2: Tvångsinstallera tillägget på administratörskonsolen

Innan du börjar: Om du vill tillämpa inställningen på vissa användare placerar du deras konton i en organisationsenhet.
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter följt av Chrome-hantering från startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser Enheter på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Klicka på Appar och tillägg.
 4. Om du vill att inställningen ska gälla alla väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 5. Under Användare och webbläsare klickar du på Slutpunktsverifiering.
 6. Peka på Lägg till och klicka på Lägg till efter id Add by ID.
 7. I fältet Tilläggs-id anger du callobklhcbilhphinckomhgkigmfocg. Kopiera koden för att undvika fel.
 8. Välj Från Chrome Web Store på menyn under fältet och klicka på Spara.
 9. Till höger, under Certifikathantering, bredvid Tillåt åtkomst till nycklar och Tillåt företagsutmaning klickar du på Aktivera Aktivera.
 10. Bredvid Slutpunktsverifiering klickar du på nedåtpilen Nedåtpil och väljer ett alternativ:
  • Om du vill tvångsinstallera och fästa appen i verktygsfältet på enheter med Chrome OS väljer du Tvångsinstallera + fäst.
  • Om du vill tvångsinstallera appen väljer du Tvångsinstallera.
 11. Klicka på Spara. Om du har konfigurerat en underordnad organisationsenhet kan du eventuellt ärva eller åsidosätta inställningarna för en överordnad organisationsenhet.
  Inställningarna tillämpas normalt inom några minuter. Men det kan ta upp till 24 timmar innan de tillämpas för alla.

Alternativ 3: Använd en policy för att lägga till tillägget på hanterade enheter

Mac-, Windows- och Linux-enheter

Mer information finns i Ange policyer för Chrome-webbläsaren på hanterade datorer.

Steg 3: Installera den inbyggda hjälpen (endast Mac, Windows och Linux)

Om användarna installerar tillägget för slutpunktsverifiering uppmanas de automatiskt att installera den integrerade hjälpappen. Mer information finns i Konfigurera slutpunktsverifiering.

Om du (som administratör) installerar tillägget måste du installera den integrerade hjälpappen.

 1. Ladda ned den integrerade hjälpappen för Mac, Windows eller Linux.
 2. Använd ett externt verktyg för programvaruhantering för att installera den.
Steg 4: Konfigurera enhetsgodkännanden (valfritt)
Som administratör kan du individuellt granska varje enhet för ändpunktsverifiering som har åtkomst till företagsdata. Du kan tagga dessa enheter som godkända eller blockerade. Du kan använda taggen för konfiguration av åtkomstnivåer i Access Context Manager. Mer information finns i Kontrollera åtkomst till företagsdata.

Söka efter användare utan slutpunktsverifiering

Du kan hitta en lista med användare som inte har installerat slutpunktverifiering på sin enhet. Om du vill kan du skicka ett e-postmeddelande och be dem installera det.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Gå till Enheter från startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att Enheter ska visas.

 3. Klicka på Slutpunkter.
 4. Överst på enhetslistan klickar du på Lägg till ett filter.
 5. Välj Uteslut: Slutpunktsverifiering
 6. Om du vill skicka e-post till användare som inte har slutpunktsverifiering:
  1. Markera rutan bredvid varje användare.
  2. Klicka på Skicka e-post till användare E-post.
   Ett nytt e-postfönster öppnas med de användare du valt i fältet Till.
  3. Skriv din e-post och klicka på Skicka.

Stäng av verifiering av slutpunkt

Innan du börjar: Om du vill tillämpa inställningen på vissa användare placerar du deras konton i en organisationsenhet.

Om du stänger av verifiering av slutpunkt ser du inga datorer som läggs till efter det på administratörskonsolen. Du ser fortfarande datorer som övervakades tidigare, men enhetsinformationen uppdateras inte.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Gå till Enheter från startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att Enheter ska visas.

 3. Klicka på Konfiguration till vänster under Mobil.
 4. Klicka på Verifiering av slutpunkt.
 5. Om du vill att inställningen ska gälla alla väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 6. Avmarkera rutan Tillåt att stationära enheter rapporterar via tillägg i webbläsaren.
 7. Klicka på Spara. Om du har konfigurerat en underordnad organisationsenhet kan du eventuellt ärva eller åsidosätta inställningarna för en överordnad organisationsenhet.

Radera en enhet

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Gå till Enheter från startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att Enheter ska visas.

 3. Klicka på Verifiering av slutpunkt.
 4. Markera enheten du vill ta bort och klicka på Ta bort.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?