Aktivera eller inaktivera slutpunktsverifiering

Som administratör kan du se detaljer om användarenheter med Chrome OS eller Chrome Browser som får åtkomst till organisationens data. Du kan till exempel se information om operativsystemet, enheten och användaren. Du kan se användarnas personliga datorer samt de som ägs av organisationen. 

Datorer som stöds

 • Enheter som kör Chrome OS
 • Apple® Mac® OS X® El Capitan (10.11) och senare
 • Microsoft® Windows® 7 och 10

Konfigurera verifiering av slutpunkt

Steg 1: Slå på verifiering av slutpunkt på administratörskonsolen

Om du vill se datorer i organisationen måste verifiering av slutpunkt ha aktiverats på administratörskonsolen. Det är vanligtvis på som standard. Om du har stängt av den gör du så här för att slå på den igen:

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enhetshantering på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att kunna se enhetshantering.

 3. Klicka på Konfiguration till vänster under Mobil.
 4. Klicka på Verifiering av slutpunkt.
 5. Markera rutan Tillåt att stationära enheter rapporterar via tillägg i webbläsaren.
 6. Klicka på Spara.
Steg 2: Installera tillägget för verifiering av slutpunkt

Chrome-webbläsaren, tillägg verifiering av slutpunkt och en integrerad hjälpapp måste vara installerade på de datorer du vill övervaka. Du kan implementera tillägget till datorer eller låta Mac- eller Windows-användare installera det manuellt från Chrome Web Store.

Om du implementerar tillägget uppmanas användarna att godkänna att slutpunktsverifiering installeras på deras enhet (i enlighet med Googles sekretesspolicy). Du har 2 alternativ för att implementera tillägget:

 • Implmentera tillägget automatiskt på datorer med Chrome-användarpolicyn för tvångsinstallerade appar och tillägg. Mer information finns i Konfigurera Chrome-policyer på användarnivå.
  Obs! Om du vill använda det här alternativet på enheter som kör Chrome OS aktiverar du policyerna Tillåt åtkomst till klientcertifikat och nycklar och Tillåt åtkomst för att utmana företagets nycklar för tillägget för verifiering av slutpunkt. Mer information finns i Hantera enskilda appar på Chrome
 • För Mac och Windows anger du en Chrome-datorpolicy och implementerar den till dina företagsägda enheter. Mer information finns i Ange policyer på enhetsnivå för Chrome-webbläsaren.
Steg 3: Installera den integrerade hjälpappen (endast Mac och Windows)

Om övervakningen ska fungera måste en integrerad hjälpapp installeras på Mac- och Windows-datorer.

Den integrerade hjälpappen kan installeras på två sätt: 

Steg 4: Konfigurera enhetsgodkännanden (valfritt)

Som administratör kan du individuellt granska varje enhet för ändpunktsverifiering som har åtkomst till företagsdata. Du kan tagga dessa enheter som godkända eller blockerade. Du kan använda taggen för konfiguration av åtkomstnivåer i Access Context Manager. Mer information finns i Kontrollera vilka enheter som har åtkomst till din data

 

Se eller ta bort övervakade datorer

Se övervakade datorer
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enhetshantering på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att kunna se enhetshantering.

 3. Klicka på Verifiering av slutpunkt.
 4. (Valfritt) Om du vill söka efter enheter per operativsystem, serienummer eller användare, använder du filtren till vänster. 
 5. Klicka på ett enhets-id för att se mer information om enheten. Mer information finns i Information som du kan övervaka.
Information som du kan övervaka
Du kan se följande information om datorer som har verifiering av slutpunkt installerad:
Kategori Resursnamn Beskrivning Enheter som stöds
Överensstämmelse för enhet Status Enhetens hanteringsstatus: Godkänd eller okänd Mac
Chrome OS
Windows
Användaruppgifter Namn Användarens namn Mac
Chrome OS
Windows
E-post Listor över användarens id för e-post och alias Mac
Chrome OS
Windows
Policyprofil Första synkroniseringen Datum och tid då användaren först synkroniserade företagsdata på enheten Mac
Chrome OS
Windows
Senaste synkroniseringen Datum och tid för den senaste synkroniseringen Mac
Chrome OS
Windows
Status för enhetslösenord

Om enheten har ett lösenord för skärmlås

Obs! Den här egenskapen rapporterar inte om enheten har andra typer av lösenord (som ett firmware-lösenord för Mac).

Mac (endast för hanterade enheter)
Windows
Krypteringsstatus Om enheten är krypterad   Mac
Chrome OS
Windows
Enhetsegenskaper Enhets-id Unikt nummer som är kopplat till användarens enhet Mac
Chrome OS
Windows
Serienummer Serienummer på enheten Mac
Chrome OS
Windows
Typ Typ av enhet Mac
Chrome OS
Windows
Operativsystem Namn på operativsystemet  Mac
Chrome OS
Windows
Verifierad åtkomst

Anger om Chrome OS följer organisationens policyer 

Relaterade ämnen:

Chrome OS
 

 

Radera en enhet

Om du tar bort en enhet tas den bort från listan över hanterade enheter. Informationen tas inte bort från enheten. Och användaren kan fortsätta att komma åt företagskontot på enheten.
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enhetshantering på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att kunna se enhetshantering.

 3. Klicka på Verifiering av slutpunkt.
 4. Markera enheten du vill ta bort och klicka på Ta bort.

Stäng av verifiering av slutpunkt

Om du stänger av verifiering av slutpunkt ser du inga datorer som läggs till efter det på administratörskonsolen. Du ser fortfarande datorer som övervakades tidigare, men enhetsinformationen uppdateras inte.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enhetshantering på startsidan för administratörskonsolen.

  Du måste kanske klicka på Fler kontroller längst ned för att kunna se enhetshantering.

 3. Klicka på Konfiguration till vänster under Mobil.
 4. Klicka på Verifiering av slutpunkt.
 5. Avmarkera rutan Tillåt att stationära enheter rapporterar via tillägg i webbläsaren.
 6. Klicka på Spara.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?