Snabbstart för Chrome-webbläsaren (Windows)

2. Ange policyer

Du kan ställa in policymallar för att styra Chrome-webbläsaren på hanterade Windows-datorer. Du använder redigeraren för hantering av gruppolicy för att konfigurera policyerna. 

Tips! Detaljerade steg finns i implementeringsvägledningen för Chrome-webbläsaren för Windows.

Steg 1: Lägg till policymallen för Chrome-webbläsaren

Du kan för närvarande använda grupppolicyn för att styra över 200 policyer i en chrome.admx-fil. När du laddar filen är varje policy aktiv med en standardinställning (ej konfigurerad) som kan ändras när som helst.

Så här lägger du till policymallen:

 1. Öppna det nedladdade Chrome-webbläsarpaketet och öppna Konfiguration följt av admx.
 2. Kopiera filerna för google.admx och chrome.admx till mappen Policydefinition. (Exempel: C:\Windows\PolicyDefinitions)
 3. Öppna relevant språkmapp i mappen admx. Om du till exempel befinner dig i USA öppnar du mappen en-US.
 4. Kopiera filerna google.adml och chrome.adm till den matchande språkmappen i mappen Policydefinition. (Exempel: C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US)
 5. Öppna Gruppolicy och bekräfta att filerna har laddats korrekt. Om ett fel uppstår beror det normalt på att filerna är felaktiga. Kontrollera platserna och bekräfta igen.

Steg 2: Ställ in policy

I gruppolicy kan du konfigurera policyer för att styra Chrome-webbläsaren på hanterade datorer. Avgör standardinställningarna för en viss policy genom att öppna den i Gruppolicy.

 1. Öppna gruppolicy och öppna Administrativa mallar följt av Google följt av Google Chrome.
  Obs! Alla policyer finns inte i mappen Google Chrome. Titta noga i undermapparna.
 2. Hitta och öppna den policy du vill konfigurera.
 3. Välj ett alternativ:
  • Aktivera – gör att du kan ändra policyn från standardinställningen.
  • Inaktivera – förhindrar att policyn påverkar Chrome-webbläsaren.
  • Ej konfigurerad – återställer policyn till standardvärdet.

Här är några policyer som hjälper dig att komma igång.

Policynamn
(I gruppolicy)
Beskrivning

Visa hemknappen i verktygsfältet

Visar hemknappen på verktygsfältet.
Konfigurera startsidans webbadress (mappen Startsida) Ställer in standardwebbadressen för startsidan.
Aktivera rapportering av användning och kraschrelaterade data Avgör om anonym data skickas till Google.
Konfigurera svart lista för installation av tillägg (mappen Tillägg) Anger vilka användare som inte kan installera. Tillägg som redan har installerats kommer att inaktiveras om de svartlistas.
Aktivera Säker webbsökning Aktiverar funktionen Google säker webbsökning och förhindrar att användarna ändrar inställningar som är relaterade till den.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?