Snelstartgids voor de Chrome-browser (Windows)

2. Beleid instellen

U kunt beleidstemplates instellen om de Chrome-browser te beheren op beheerde Windows-computers. Gebruik de editor voor groepsbeleid om het beleid in te stellen. 

Tip: Zie Implementatiehandleiding voor de Chrome-browser voor Windows voor uitgebreide stappen.

Stap 1: De beleidstemplate voor de Chrome-browser toevoegen

Met het groepsbeleid kunt u momenteel meer dan 200 beleidsregels in een chrome.admx-bestand beheren. Wanneer u het bestand laadt, is elk beleid actief met een standaardinstelling (Niet geconfigureerd) die op elk moment kan worden gewijzigd.

Ga als volgt te werk om de beleidstemplate toe te voegen:

 1. Open de gedownloade Chrome-browserbundel en ga naar Configuratie en dan admx.
 2. Kopieer de bestanden google.admx en chrome.admx naar de templatemap Beleidsdefinitie. (Voorbeeld: C:\Windows\PolicyDefinitions)
 3. Open in de map admx de juiste taalmap. Als u zich bijvoorbeeld in de VS bevindt, opent u de map en-US.
 4. Kopieer de bestanden google.adml en chrome.adm naar de overeenkomstige taalmap in de map Beleidsdefinitie. (Voorbeeld: C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US)
 5. Open Groepsbeleid om te bevestigen of de bestanden correct zijn geladen. Als er een fout optreedt, komt dit meestal doordat de bestanden zich op een onjuiste locatie bevinden. Controleer de locaties en bevestig opnieuw.

Stap 2: Beleid instellen

In Groepsbeleid kunt u beleidsregels instellen om de Chrome-browser te beheren op beheerde computers. Als u de standaardinstellingen voor een bepaald beleid wilt bepalen, opent u dit in Groepsbeleid.

 1. Open Groepbeleid en ga naar Beheertemplates en dan Google en dan Google Chrome.
  Opmerking: Niet alle beleidsregels staan in de hoofdmap Google Chrome. Kijk ook in de submappen.
 2. Zoek en open het beleid dat u wilt configureren.
 3. Kies een optie:
  • Inschakelen: hiermee kunt u de standaardinstelling van het beleid wijzigen.
  • Uitschakelen: hiermee wordt voorkomen dat het beleid invloed heeft op de Chrome-browser.
  • Niet geconfigureerd: hiermee worden de standaardinstelling van het beleid hersteld.

Hier ziet u enkele beleidsregels om u op weg te helpen.

Beleidsnaam
(In Groepsbeleid)
Beschrijving

Startknop op de werkbalk weergeven

De startknop wordt op de werkbalk weergegeven.
De URL van de homepage configureren (map Homepage) De standaard-URL voor de homepage wordt ingesteld.
Rapportage van gebruiks- en crashgegevens inschakelen Hiermee wordt bepaald of anonieme gegevens naar Google worden verstuurd.
Zwarte lijst voor de installatie van extensies configureren (map Extensies) Hiermee kunt u opgeven welke extensie gebruikers niet kunnen installeren. Extensies die al zijn geïnstalleerd, worden uitgeschakeld als ze op de zwarte lijst staan.
Safe Browsing inschakelen Hiermee wordt de functie Safe Browsing van Google ingeschakeld en voorkomen dat gebruikers instellingen wijzigen die daarmee verband houden.

 

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?