Utfasade Chrome-policyer

Senast uppdaterat för Chrome 70.

Gäller för hanterade Chrome-webbläsare och enheter som kör Chrome OS.

Den här sidan är för IT-administratörer som hanterar Chrome-webbläsare eller Chrome-enheter för företag eller skolor

Du kan använda Chrome-policyer för att styra hur användarna upplever Chrome-webbläsaren och enheter som kör Chrome OS. Nya utgåvor av Chrome introducerar nya policyer och fasar ibland ut gamla. Utfasade policyer fortsätter att fungera i den aktuella utgåvan, men de tas bort från framtida utgåvor av Chrome.

Du kan ta bort utfasade policyer med samma policyhanteringsverktyg som du använde för att konfigurera dem. Vi rekommenderar att du byter utfasade policyer mot en alternativ policy (se nedan). Du bör ta bort policyer som du inte använder.

För fullständiga beskrivningar av Chrome-policyer, inklusive de utfasade, se policylistan.

Policyer som nyligen fasats ut

Policy Alternativ
AutoFillEnabled AutofillAddressEnabled och AutofillCreditCardEnabled
DeveloperToolsDisabled DeveloperToolsAvailability
IncognitoEnabled IncognitoModeAvailability
JavascriptEnabled DefaultJavaScriptSetting
SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed SafeBrowsingExtendedReportingEnabled
UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure OverrideSecurityRestrictionsOnInsecureOrigin

Andra utfasade och borttagna policyer

Utfasade före Chrome 60

Följande policyer har fasats ut före Chrome 60. Använd alternativa policyer istället, när de är tillgängliga.

Utfasade policyer för pluginprogram

Policy Flash-alternativ Alternativ för PDF-visning
DisabledPlugins DefaultPluginsSetting AlwaysOpenPdfExternally
DisabledPluginsExceptions DefaultPluginsSetting AlwaysOpenPdfExternally
EnabledPlugins DefaultPluginsSetting AlwaysOpenPdfExternally

Utfasade fjärråtkomstpolicyer

Policy Alternativ
RemoteAccessHostClientDomain RemoteAccessHostClientDomainList
RemoteAccessHostDomain RemoteAccessHostDomainList

Andra utfasade policyer

Policy Alternativ
DefaultMediaStreamSetting Inget alternativ tillgängligt.
DisabledSchemes URLBlacklist
ForceSafeSearch ForceGoogleSafeSearch eller ForceYouTubeRestrict
ForceYouTubeSafetyMode ForceYouTubeRestrict
ProxyServerMode ProxyMode
SigninAllowed SyncDisabled
Permanent borttagen från policylistan

Följande policyer är inte längre tillgängliga i Chrome. Använd dem inte.

 • AlwaysAuthorizePlugins
 • AutoCleanUpStrategy
 • ClearSiteDataOnExit
 • DHEEnabled
 • DisablePluginFinder
 • DisableSpdy
 • DnsPrefetchingEnabled
 • EnableCommonNameFallbackForLocalAnchors
 • EnableDeprecatedWebBasedSignin
 • EnterpriseWebStoreName
 • EnterpriseWebStoreURL
 • PasswordManagerAllowShowPasswords
 • PresentationIdleDelayScale
 • RemoteAccessClientFirewallTraversal
 • RemoteAccessHostRequireTwoFactor

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?