Utfasade Chrome-policyer

Senast uppdaterat för Chrome 76.

Gäller för hanterade Chrome-webbläsare och enheter som kör Chrome OS.

Den här sidan är för IT-administratörer som hanterar Chrome-webbläsare eller Chrome-enheter för företag eller skolor

Du kan använda Chrome-policyer för att styra hur användarna upplever Chrome-webbläsaren och enheter som kör Chrome OS. Nya utgåvor av Chrome introducerar nya policyer och fasar ibland ut gamla. Utfasade policyer fortsätter att fungera i den aktuella utgåvan, men de tas bort från framtida utgåvor av Chrome.

Du kan ta bort utfasade policyer med samma policyhanteringsverktyg som du använde för att konfigurera dem. Vi rekommenderar att du byter utfasade policyer mot en alternativ policy (se nedan). Du bör ta bort policyer som du inte använder.

För fullständiga beskrivningar av Chrome-policyer, inklusive de utfasade, se policylistan.

Policyer som nyligen fasats ut

Policy Alternativ
ContextualSuggestionsEnabled Inget alternativ tillgängligt.
EnableSymantecLegacyInfrastructure Inget alternativ tillgängligt.

Andra utfasade och borttagna policyer

Utfasade före Chrome 75

Följande policyer har fasats ut före Chrome 75. Använd alternativa policyer istället, när de är tillgängliga.

Policy Alternativ
AutoFillEnabled AutofillAddressEnabled och AutofillCreditCardEnabled
DefaultSearchProviderInstantURL Inget alternativ tillgängligt.
DefaultSearchProviderInstantURLPostParams Inget alternativ tillgängligt.
DefaultSearchProviderSearchTermsReplacementKey Inget alternativ tillgängligt.
DeveloperToolsDisabled DeveloperToolsAvailability
DeviceEcryptfsMigrationStrategy EcryptfsMigrationStrategy
EnableSha1ForLocalAnchors Inget alternativ tillgängligt.
ForceBrowserSignin BrowserSignin
IncognitoEnabled IncognitoModeAvailability
JavascriptEnabled DefaultJavaScriptSetting
MachineLevelUserCloudPolicyEnrollmentToken CloudManagementEnrollmentToken
MediaCacheSize Inget alternativ tillgängligt.
PacHttpsUrlStrippingEnabled Inget alternativ tillgängligt.
SafeBrowsingExtendedReportingOptInAllowed SafeBrowsingExtendedReportingEnabled
SSLVersionMax Inget alternativ tillgängligt.
SupervisedUserCreationEnabled Inget alternativ tillgängligt.
SupervisedUserContentProviderEnabled Inget alternativ tillgängligt.
SupervisedUsersEnabled Inget alternativ tillgängligt.
TabUnderAllowed DefaultPopupsSetting
UnsafelyTreatInsecureOriginAsSecure OverrideSecurityRestrictionsOnInsecureOrigin
Utfasade före Chrome 60

Följande policyer har fasats ut före Chrome 60. Använd alternativa policyer istället, när de är tillgängliga.

Utfasade policyer för pluginprogram

Policy Flash-alternativ Alternativ för PDF-visning
DisabledPlugins DefaultPluginsSetting AlwaysOpenPdfExternally
DisabledPluginsExceptions DefaultPluginsSetting AlwaysOpenPdfExternally
EnabledPlugins DefaultPluginsSetting AlwaysOpenPdfExternally

Utfasade fjärråtkomstpolicyer

Policy Alternativ
RemoteAccessHostClientDomain RemoteAccessHostClientDomainList
RemoteAccessHostDomain RemoteAccessHostDomainList

Andra utfasade policyer

Policy Alternativ
DefaultMediaStreamSetting Inget alternativ tillgängligt.
DisabledSchemes URLBlacklist
ForceSafeSearch ForceGoogleSafeSearch eller ForceYouTubeRestrict
ForceYouTubeSafetyMode ForceYouTubeRestrict
ProxyServerMode ProxyMode
RC4Enabled    Inget alternativ tillgängligt.
SigninAllowed SyncDisabled
SSLVersionFallbackMin Inget alternativ tillgängligt.
Permanent borttagen från policylistan

Följande policyer är inte längre tillgängliga i Chrome. Använd dem inte.

 • AlwaysAuthorizePlugins
 • AutoCleanUpStrategy
 • ClearSiteDataOnExit
 • DHEEnabled
 • DeviceStartUpFlags
 • DisablePluginFinder
 • DisableSpdy
 • DnsPrefetchingEnabled
 • EnableCommonNameFallbackForLocalAnchors
 • EnableDeprecatedWebBasedSignin
 • EnableOriginBoundCerts
 • EnterpriseWebStoreName
 • EnterpriseWebStoreURL
 • PasswordManagerAllowShowPasswords
 • PresentationIdleDelayScale
 • RemoteAccessClientFirewallTraversal
 • RemoteAccessHostRequireTwoFactor

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?