Hindra användarna från att ladda ned skadliga filer

Chrome-version 61 och senare.

Gäller för hanterade Chrome-webbläsare på Windows, Mac och Linux.

Som Chrome-administratör kan du skydda använda policyn DownloadRestrictions för att hindra användare från att ladda ned farliga filer, som skadlig programvara eller smittade filer. Du kan förhindra användarna från att ladda ned alla filer eller de som Google Säker webbsökning identifierar som farliga. Om användarna försöker ladda ned farliga filer visas ett varningsmeddelande i Säker webbsökning som de inte kan gå förbi.

Steg 1: Granska policyn

Policy: DownloadRestrictions

Hindrar att användarna kringgår varningar i Säker webbsökning för att ladda ned farliga filer. Eller förhindrar alla nedladdningar.

Ställ in denna policy med något av följande värden:

 • 0 Inga begränsningar: alla nedladdningar är tillåtna. Användarna får fortfarande varningar om webbplatser som har identifierats som farliga av Säker webbsökning. De kan kringgå varningen och få åtkomst till webbplatsen.
 • 1 Blockera farliga nedladdningar: alla nedladdningar är tillåtna, förutom de som har varningar i Säker webbsökning om farliga nedladdningar.
 • 2 Blockera potentiellt farliga nedladdningar: alla nedladdningar är tillåtna, förutom de som är markerade med varningar i Säker webbsökning om potentiellt farliga nedladdningar.
 • 3Blockera alla nedladdningar: inga nedladdningar är tillåtna.

Ej inställd: Standardvärdet är Inga begränsningar, enligt beskrivningen ovan.

Policyn begränsar följande

Om du ställer in denna policy begränsas nedladdningar som aktiveras på webbsidor när användarna klickar på en nedladdningslänk på sidan eller högerklickar på en fil och väljer Spara länk som.

Begränsningar gäller dock inte när användare sparar en webbsida genom att klicka på Arkiv följt av Spara sidan som eller Skriv ut följt av Spara som PDF.

Steg 2: Ställ in policyn

Klicka nedan för steg för steg-anvisningar, baserat på hur du vill hantera dessa policyer.

Windows
Gäller för Windows-användare som loggar in på ett hanterat konto i webbläsaren Chrome.

Använda gruppolicy 

I redigeraren för Microsoft Windows-gruppolicy (mappen Dator eller Användarkonfiguration):
 1. Öppna Policyer följt av Administrativa mallar följt av Google följt av Google Chrome.
 2. Aktivera Tillåt nedladdningsbegränsningar.
 3. Ange ett alternativ:
  • Blockera alla nedladdningar
  • Blockera alla farliga nedladdningar
  • Blockera potentiellt farliga nedladdningar
  • Inga särskilda begränsningar
 4. Implementera policyn för användarna.
Mac
Gäller för AppleMac-användare som är inloggade på ett hanterat konto i Chrome-webbläsaren.

Lägg till eller uppdatera följande nyckel i konfigurationsprofilen för Chrome och implementera sedan ändringen till användarna.

Ställ in nyckeln DownloadRestrictions till <integer>value</integer>, där <value> är 0, 1, 2 eller 3.

Exempelkod:

<key>DownloadRestrictions</key>
  <dict>
  <integer>1</integer>
</dict>

Linux
Gäller för Linux-användare som är inloggade på ett hanterat konto i Chrome-webbläsaren.

Lägg till eller uppdatera en JSON-fil i önskad JSON-filredigerare och implementera sedan ändringen till användarna.

 1. Öppna mappen /etc/opt/chrome/policies/managed.
 2. Ställ in nyckeln DownloadRestrictions till 0, 12 eller 3.
   

Exempelkod:

{
"DownloadRestrictions": "1"
}

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?