Tillåt eller blockera åtkomst till webbplatser

Gäller för hanterade Chrome-webbläsare och enheter som kör Chrome OS.

Som Chrome Enterprise-administratör kan du svartlista och vitlista webbadresser så att användare bara kan besöka vissa webbplatser. Om du vill begränsa användarnas internetåtkomst kan öka produktiviteten och skydda organisationen från virus och skadligt innehåll som finns på vissa webbplatser.

När ska du svartlista och vitlista webbadresser

Använd svartlistan och vitlistan för grundläggande webbadresshantering. Om du behöver starkare filtrering, använder du en innehållsfiltrering, webbproxyserver eller ett tillägg.

Använd svart- och vitlistning av webbadresser när du vill:

 • Tillåt åtkomst till alla webbadresser utom de som du blockerar – använd den svarta listan för att förhindra användare att besöka vissa webbplatser samtidigt som du ger dem åtkomst till resten av webben.
 • Blockera åtkomst till alla webbadresser utom de du tillåter – använd den svarta listan för att blockera åtkomst till alla webbadresser. Använd sedan vitlistan för att ge åtkomst till en begränsad lista med webbadresser. 
 • Definiera undantag för mycket restriktiva svarta listor – använd den svarta listan för att blockera åtkomst till alla webbadresser. Använd sedan vitlistan för att låta användare få åtkomst till vissa planer, underdomäner för andra domäner, portar eller specifika sökvägar.
 • Tillåt Chrome-webbläsaren att öppna appar – vitlista specifika externa protokollhanterare så att Chrome-webbläsaren automatiskt kan öppna vissa appar.

Ibland fungerar inte svartlistan och vitlistan som förväntat. Om du till exempel svartlistar en hel webbplats och vitlistar en specifik webbadress för webbplatsen, kan användarna få åtkomst till annat innehåll på webbplatsen.

Steg 1: Granska policyer

Policy Beskrivning

URLBlacklist

Hindra användarna från att få åtkomst till en lista med blockerade webbadresser. Användarna kan få åtkomst till alla webbadresser utom de du svartlistar.

Inte angivet: Användarna kan få åtkomst till alla webbadresser utan begränsning.

URLWhitelist

Använd med URLBlacklist för att tillåta användare att komma åt specifika webbadresser som undantag till den svarta listan över webbadresser. Vitlistan har företräde framför den svarta listan. Du måste ha minst en post på den svarta listan för att detta ska fungera. 

Ej inställd: Det finns inga undantag från de svartlistade webbadresserna.

Steg 2: Ange webbadresser som Chrome-användare får besöka

Klicka nedan för steg för steg-anvisningar, baserat på hur du vill hantera dessa policyer.

Adminkonsol

Gäller när användare är inloggade på ett hanterat Google-konto på en Chrome-webbläsare eller enhet som kör Chrome OS.

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter följt av Chrome-hantering från startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser Enheter på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Klicka på Inställningar för användare och webbläsare.
 4. Till vänster väljer du organisationen som innehåller de användare eller registrerade webbläsare som du vill konfigurera policyer för.

  Välj organisationen på toppnivå för alla användare och webbläsare. Annars väljer du en underordnad organisation.

 5. Bläddra till Webbadressblockering och ange webbadresser efter behov:

  Du kan svartlista och vitlista upp till 1 000 webbadresser.

 6. Klicka på Spara.
 • URLBlacklist känns inte igen av appar som använder Android System WebView. Om du vill tillämpa en svart lista för sådana appar definierar du de svartlistade webbadresserna i en textfil och tillämpar den svarta listan på Android-apparna per appbasis. För appar som inte använder Android System WebView kollar du i appens dokumentation efter ett liknande sätt att begränsa åtkomsten.
 • Undantag för URLBlacklist identifieras vanligen av Android-appar som använder Android System WebView. Andra appar kanske inte respekterar svartlistan. Du kan vitlista de appar som använder Android System WebView och utelämna de som inte gör det. Mer information om att vitlista Android-appar finns i Tillåt installation av godkända appar.
Windows

Gäller för Windows-användare som loggar in på ett hanterat konto i webbläsaren Chrome.

Använda gruppolicy

I redigeraren för Microsoft Windows-gruppolicy (mappen Dator eller Användarkonfiguration):

 1. Öppna Policyer följt av Administrativa mallar följt avGoogle följt av Google Chrome.
 2. Aktivera Blockera åtkomst till en lista med webbadresser.
  Tips! Om du inte ser den här policyn laddar du ned den senaste policymallen.
 3. Lägg till de webbadresser du vill blockera.
  Om du lämnar denna policy som Inte konfigurerad används beteendet för Ej inställd som beskrivs ovan.
 4. Aktivera Ger åtkomst till en lista med webbadresser
 5. Lägg till de webbadresser som du vill att användarna ska komma åt.
  Om du lämnar denna policy som Inte konfigurerad används beteendet för Ej inställd som beskrivs ovan.
 6. Implementera uppdateringen för användarna.

Du kan svartlista och vitlista upp till 1 000 webbadresser. För webbadressyntax, se URLBlacklist-filterformat.

Mac

Gäller för AppleMac-användare som är inloggade på ett hanterat konto i Chrome-webbläsaren.

I konfigurationsprofilen för Chrome-policy (.plistfil):

 1. Lägg till eller uppdatera följande nycklar.
  • Lägg till de webbadresser som du vill blockera i URLBlacklist-nyckeln.
  • Lägg till de webbadresser du vill att användarna ska få åtkomst till URLWhitelist-nyckeln.
 2. Implementera ändringarna för användarna.

Du kan svartlista och vitlista upp till 1 000 webbadresser. För webbadressyntax, se URLBlacklist-filterformat.

Exemplet visar hur du blockerar alla webbadresser utom mail.example.com, wikipedia.org och google.com.

<key>URLBlacklist</key>
<dict>
 <array>
  <string>*</string>
</array>
</dict>
<key>URLWhitelist</key>
<dict>
<array>
  <string>mail.example.com</string>
  <string>wikipedia.org</string>
  <string>google.com</string>
</array>
</dict>

Linux

Gäller för Linux-användare som är inloggade på ett hanterat konto i Chrome-webbläsaren.

Använd önskad JSON-filredigerare:

 1. Öppna mappen /etc/opt/chrome/policies/managed.
 2. Skapa eller uppdatera en JSON-fil och ange webbadresser efter behov:
  • I URLBlacklist lägger du till de webbadresser du vill blockera.
  • I URLWhitelist lägger du till de webbadresser du vill att användarna ska komma åt.
 3. Implementera uppdateringen för användarna.

Du kan svartlista och vitlista upp till 1 000 webbadresser. För webbadressyntax, se URLBlacklist-filterformat.

Exemplet visar hur du blockerar alla webbadresser utom mail.example.com, wikipedia.org och google.com.

Skapa först en fil som innehåller de svartlistade webbadresserna.

{
  "URLBlacklist": ["*"]
}

Skapa sedan en fil som innehåller de vitlistade webbadresserna.

{
    "URLWhitelist": ["mail.example.com", "wikipedia.org", "google.com"]
}

Steg 3: Verifiera att policyer tillämpas

När du har tillämpat Chrome-policyer måste användarna starta om Chrome-webbläsaren för att inställningarna ska träda i kraft. Du kan kontrollera användarnas enheter för att säkerställa att policyn har tillämpats korrekt.

 1. På en hanterad Chrome-enhet öppnar du chrome://policy.
 2. Klicka på Läs in policy på nytt.
 3. För URLBlacklist och URLWhitelist kontrollerar du att Status är inställd på OK.
 4. För URLBlacklist och URLWhitelist klickar du på Visa värde och ser till att värdefälten är desamma som de du angett i policyn.
Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?