Toegang tot websites toestaan ​​of blokkeren

Geldt voor beheerde Chrome-browsers en apparaten met Chrome OS.

Als Chrome Enterprise-beheerder kunt u URL's op een zwarte en een witte lijst zetten, zodat gebruikers alleen naar bepaalde websites kunnen gaan. Als u de internettoegang van gebruikers beperkt, kan dit leiden tot meer productiviteit en wordt uw organisatie beschermd tegen virussen en schadelijke content die op sommige websites wordt aangetroffen.

Wanneer moet u URL's op de zwarte of de witte lijst zetten

Gebruik de zwarte en witte lijst voor basisbeheer van URL's. Als u geavanceerder wilt filteren, gebruikt u een webproxyserver of extensie voor het filteren van content.

Gebruik de zwarte en witte lijst voor URL's voor het volgende:

 • Toegang geven tot alle URL's, behalve de URL's die u blokkeert: Met de zwarte lijst kunt u voorkomen dat gebruikers naar bepaalde websites gaan, maar hebben ze wel toegang tot de rest van het web.
 • De toegang blokkeren tot alle URL's, behalve de URL's die u toestaat: Blokkeer alle URL's met de zwarte lijst. Zet vervolgens de URL's die u wel wilt toestaan op de witte lijst. 
 • Uitzonderingen opgeven voor erg beperkende zwarte lijsten: Blokkeer alle URL's met de zwarte lijst. Geef gebruikers vervolgens met de witte lijst toegang tot bepaalde schema's, subdomeinen van andere domeinen, poorten of specifieke paden.
 • De Chrome-browser toestaan apps te openen: Zet specifieke externe protocolhandlers op de witte lijst, zodat bepaalde apps automatisch kunnen worden geopend door de Chrome-browser.

Soms werken de zwarte en witte lijst niet zoals verwacht. Als u bijvoorbeeld een hele website op de zwarte lijst zet en een specifieke webpagina-URL voor die site op de witte lijst zet, kunnen gebruikers mogelijk toegang krijgen tot andere content op die website.

Stap 1: Het beleid bekijken

Beleid Beschrijving

URLBlacklist

Hiermee voorkomt u dat gebruikers bepaalde geblokkeerde URL's openen. Gebruikers hebben toegang tot alle URL's, behalve de URL's die u op de zwarte lijst zet.

Niet ingesteld: gebruikers hebben zonder beperkingen toegang tot alle website-URL's.

URLWhitelist

Gebruik deze optie met URLBlacklist om gebruikers toegang te geven tot specifieke URL's als uitzondering op de zwarte lijst met URL's. De witte lijst krijgt voorrang op de zwarte lijst. Er moet minstens één item op de zwarte lijst staan voordat de witte lijst werkt. 

Niet ingesteld: er zijn geen uitzonderingen voor de zwarte lijst.

Stap 2: URL's opgeven die Chrome-gebruikers kunnen bezoeken

Klik hieronder voor de stappen, afhankelijk van hoe u dit beleid wilt beheren.

Beheerdersconsole

Dit beleid geldt wanneer gebruikers zijn ingelogd op een beheerd Google-account in een van de Chrome-browsers of op een apparaat met Chrome OS.

 1. Log in bij de Google Beheerdersconsole.

  Log in met uw beheerdersaccount (dit eindigt niet op @gmail.com).

 2. Ga op de homepage van de Beheerdersconsole naar Apparatenand thenChrome-beheer.
 3. Klik op Instellingen voor gebruikers en browsers.
 4. Selecteer links de organisatie-eenheid met de gebruikers of ingeschreven browsers waarvoor je het beleid wilt instellen.

  Als je wilt dat het beleid geldt voor alle gebruikers en browsers, selecteer je de organisatie op het hoogste niveau. Selecteer anders een onderliggende organisatie-eenheid.

 5. Scroll naar URL-blokkering en voer de juiste URL's in:

  Je kunt maximaal duizend URL's op de zwarte en witte lijst zetten.

 6. Klik op Opslaan.
Als je Android-apps hebt ingeschakeld op ondersteunde Chrome-apparaten in je organisatie, geldt het volgende:
 • URL Blacklist wordt niet herkend door apps die Android System WebView gebruiken. Als u wilt dat deze apps op de zwarte lijst komen te staan, moet u de URL's in een tekstbestand zetten en de zwarte lijst per app toepassen op de Android-apps. Bekijk voor apps die Android System WebView niet gebruiken de app-documentatie voor informatie over hoe u de toegang op deze manier kunt beperken.
 • URL-blacklistuitzondering wordt meestal wel herkend door Android-apps die Android System WebView gebruiken. Andere apps volgen de zwarte lijst echter niet altijd. U kunt de apps die Android System WebView gebruiken op de witte lijst zetten en de apps weglaten die dit niet gebruiken. Zie De installatie van goedgekeurde apps toestaan voor informatie over hoe u Android-apps op de witte lijst kunt zetten.
Windows

Geldt voor Windows-gebruikers die inloggen op een beheerd account in de Chrome-browser.

Met Groepsbeleid

Doe het volgende in de groepsbeleidsobjecteditor van Microsoft Windows (map Computer of Gebruikersconfiguratie):

 1. Ga naar Beleiden danBeheersjablonenen danGoogleen danGoogle Chrome.
 2. Schakel Toegang blokkeren voor een lijst met URL's in.
  Tip: Als je dit beleid niet ziet, download je de nieuwste beleidstemplate.
 3. Voeg de URL's toe die u wilt blokkeren.
  Als je dit beleid op Niet geconfigureerd laat staan, wordt het gedrag gebruikt dat hierboven staat beschreven onder Niet ingesteld.
 4. Schakel Toegang verlenen aan een lijst met URL's in.
 5. Voeg de URL's toe waartoe gebruikers toegang hebben.
  Als je dit beleid op Niet geconfigureerd laat staan, wordt het gedrag gebruikt dat hierboven staat beschreven onder Niet ingesteld.
 6. Implementeer de update voor uw gebruikers.

U kunt maximaal 1000 URL's op de zwarte en witte lijst zetten. Zie URL Blacklist filter format (Indeling van URL-blacklistfilter) voor de URL-syntaxis.

Mac

Geldt voor AppleMac-gebruikers die zijn ingelogd op een beheerd account in de Chrome-browser.

Doe het volgende in het configuratieprofiel voor Chrome-beleid (.plist-bestand):

 1. Voeg de volgende sleutels toe of update ze.
  • Voeg de URL's die u wilt blokkeren toe aan de sleutel URLBlacklist.
  • Voeg de URL's waartoe u gebruikers toegang wilt geven toe aan de sleutel URLWhitelist.
 2. Implementeer de wijzigingen voor uw gebruikers.

U kunt maximaal 1000 URL's op de zwarte en witte lijst zetten. Zie URL Blacklist filter format (Indeling van URL-blacklistfilter) voor de URL-syntaxis.

In het voorbeeld ziet u hoe u alle URL's blokkeert, behalve mail.example.com, wikipedia.org en google.com.

<key>URLBlacklist</key>
<dict>
 <array>
  <string>*</string>
</array>
</dict>
<key>URLWhitelist</key>
<dict>
<array>
  <string>mail.example.com</string>
  <string>wikipedia.org</string>
  <string>google.com</string>
</array>
</dict>

Linux

Geldt voor Linux-gebruikers die zijn ingelogd op een beheerd account in de Chrome-browser.

Doe het volgende in je voorkeursbewerker voor JSON-bestanden:

 1. Ga naar de map /etc/opt/chrome/policies/managed.
 2. Maak of update een JSON-bestand en voer de juiste URL's in:
  • Voeg aan URLBlacklist de URL's toe die u wilt blokkeren.
  • Voeg aan URLWhitelist de URL's toe waartoe u gebruikers toegang wilt geven.
 3. Implementeer de update voor uw gebruikers.

U kunt maximaal 1000 URL's op de zwarte en witte lijst zetten. Zie URL Blacklist filter format (Indeling van URL-blacklistfilter) voor de URL-syntaxis.

In het voorbeeld ziet u hoe u alle URL's blokkeert, behalve mail.example.com, wikipedia.org en google.com.

Maak eerst een bestand met de URL's op de zwarte lijst.

{
  "URLBlacklist": ["*"]
}

Maak vervolgens een bestand met de URL's op de witte lijst.

{
    "URLWhitelist": ["mail.example.com", "wikipedia.org", "google.com"]
}

Stap 3: Controleren of het beleid is toegepast

Nadat je Chrome-beleid hebt toegepast, moeten gebruikers de Chrome-browser opnieuw starten voordat de instellingen van kracht worden. U kunt op de apparaten van uw gebruikers controleren of het beleid juist wordt toegepast.

 1. Ga op een beheerd apparaat naar chrome://policy.
 2. Klik op Beleid opnieuw laden.
 3. Controleer of de status van URLBlacklist en URLWhitelist is ingesteld op OK.
 4. Klik voor URLBlacklist en URLWhitelist op Waarde weergeven en controleer of de velden hetzelfde zijn als die je hebt ingesteld voor het beleid.
Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?