Chrome-updates beheren (Windows)

Geldt voor Windows-gebruikers die inloggen op een beheerd account in de Chrome-browser.

Als Microsoft® Windows®-beheerder kun je Google Update gebruiken om te beheren hoe de Chrome-browser en Chrome-apps van je gebruikers worden geüpdatet. Je kunt de instellingen van Google Update beheren via de editor voor groepsbeleidbeheer.

Opmerking: Alleen computers die zijn gekoppeld aan een domein volgen beleidsregels die voor de computer zijn ingesteld via Groepsbeleid. Zorg dus dat al je apparaten zijn gekoppeld aan een Windows-domeincontroller.

Alles openen  |  Alles sluiten

Stap 1: Google Update installeren

De beleidstemplate van Google Update downloaden

Gebruik een beheertemplate om beleidsregels voor Google Update te installeren en te definiëren. In Microsoft® Windows 7® en hoger worden zowel ADM- als ADMX-templates ondersteund. Download de juiste Google Update-beleidstemplate voor je Windows-netwerk:

Microsoft® Windows XP®:

 1. Download de beheertemplate (ADM).
 2. Kopieer het bestand GoogleUpdate.adm naar de map Policy Definitions (Beleidsdefinities). (Voorbeeld: C:\Windows\PolicyDefinitions)
 3. Open Groepsbeleid en ga naar Computer Configuration (Computerconfiguratie) en vervolgens Policies (Beleid) en vervolgens Administrative Template (Beheertemplate)en vervolgens Google en vervolgens Google Update om te controleren of de template correct is geladen.

Microsoft® Windows Vista® en hoger:

 1. Download de op XML gebaseerde beheertemplate (ADMX) en pak deze uit.
 2. Open de map GoogleUpdateAdmx.
 3. Kopieer google.admx en GoogleUpdate.admx en plaats ze in de map Policy Definitions (Beleidsdefinities). (Voorbeeld: C:\Windows\PolicyDefinitions)
 4. Kopieer in de map GoogleUpdateAdmx/en-US de bestanden google.adml en GoogleUpdate.adml en plaats ze in de map en-US in Policy Definitions. (Voorbeeld: C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US)
 5. Open Groepsbeleid en ga naar Computer Configuration (Computerconfiguratie) en vervolgens Policies (Beleid) en vervolgens Administrative Template (Beheertemplate) en vervolgens Google en vervolgens Google Update om te controleren of de template correct is geladen.

Stap 2: Automatische updates configureren

Automatische updates inschakelen (aanbevolen)

Geldt voor de Chrome-browser en alle apps die worden beheerd door Google Update.

Met Groepsbeleid

We raden je aan automatische updates ingeschakeld te laten zodat je gebruikers essentiële beveiligingsfixes en nieuwe functies ontvangen zodra deze beschikbaar zijn.

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer Configuration (Computerconfiguratie)):

 1. Ga naar Google en vervolgens Google Update en vervolgens Applications (Apps).
 2. Schakel het beleid Update policy override default (Standaard updatebeleid overschrijven) in.
 3. Kies onder Options (Opties) de optie Always Allow Updates (recommended) (Updates altijd toestaan (aanbevolen)).
 4. Ga naar Google en vervolgens Google Update en vervolgens Applications (Apps) en vervolgens Google Chrome en herhaal stap 2 en 3 om te zorgen dat automatische updates altijd worden toegestaan voor de Chrome-browser.

Je kunt deze instelling indien nodig overschrijven voor een individuele app met het beleid Update policy override (Updatebeleid overschrijven) in de specifieke app-map.

Automatische updates van de Chrome-browser uitschakelen

Als een bepaalde release van de Chrome-browser een probleem veroorzaakt in je organisatie, kun je automatische updates uitschakelen totdat het probleem is opgelost. Je kunt automatische updates ook uitschakelen als je organisatie de Chrome-browser handmatig wil updaten. Zelfs als je automatische updates uitschakelt, blijft Google Update controleren op nieuwe updates.

Let op: We raden je af automatische updates uit te schakelen. Als je dit wel doet, worden er geen softwarefixes en beveiligingspatches toegepast op de Chrome-browser. Crashes en beveiligingsrisico's kunnen dan ook niet worden uitgesloten. Als je automatische updates toch moet uitschakelen, zorg dan dat er een procedure is voor tijdige updates in je hele netwerk. Of nog beter: implementeer een plan om automatische updates zo snel mogelijk opnieuw in te schakelen.

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer Configuration (Computerconfiguratie)):

 1. Ga naar Google en vervolgens Google Update en vervolgens Applications (Apps) en vervolgens Google Chrome.
 2. Schakel Update policy override (Updatebeleid overschrijven) in.
 3. Kies onder Options (Opties) de optie Updates disabled (Updates uitgeschakeld).

Als je automatische updates voor de Chrome-browser hebt uitgeschakeld, moet je zorgen dat ze ook zijn uitgeschakeld op de computers van gebruikers:

 1. Open op de computer van elke gebruiker de Chrome-browser en klik bovenaan op Meer Meer en vervolgens Instellingen.
 2. Klik links op Menu Menu en vervolgens Over Chrome.

Je zou nu de melding moeten zien dat updates zijn uitgeschakeld door een beheerder.

Alle automatische updates van Google uitschakelen

Als je alle updates voor Google-software handmatig wilt beheren, kun je alle automatische updates uitschakelen.

Let op: Als je alle automatische updates uitschakelt, worden softwarefixes en beveiligingspatches niet automatisch toegepast op alle Google-software, inclusief Google Update. Google Update communiceert nog steeds met internet tijdens handmatige updates en softwareherstel. Het is dus erg belangrijk om Google Update handmatig up-to-date te houden.

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer Configuration (Computerconfiguratie)):

 1. Ga naar Google en vervolgens Google Update en vervolgens Preferences (Voorkeuren).
 2. Schakel Auto-update check period override (Controletermijn voor automatische updates overschrijven) in.
 3. Voer 0 in het vak Opties in.
Updates aan Chrome-browsercomponenten uitschakelen (optioneel)

Geldt alleen voor updates van Chrome-browsercomponenten.

Zelfs als je automatische updates voor de Chrome-browser uitschakelt, worden browsercomponenten nog wel automatisch geüpdatet. Voorbeelden van browsercomponenten zijn Adobe® Flash®, Widevine DRM (voor versleutelde media) en de herstelcomponent van Chrome-updater. Als je niet wilt dat deze componenten worden geüpdatet, schakel je het Chrome-beleid ComponentUpdatesEnabled uit in Groepsbeleid.

 1. Ga in Groepsbeleid (map Computer Configuration (Computerconfiguratie)) naar Google en vervolgens Google Chrome.
 2. Schakel Enables component updates in Google Chrome (Schakelt componentupdates in Google Chrome in) uit.
 3. Klik op Apply (Toepassen).

Opmerking: Dit beleid geldt niet voor alle componenten. Zie ComponentUpdatesEnabled voor de volledige lijst met uitgesloten componenten.

Stap 3: Automatische updates aanpassen

Automatische updates buiten werktijden plannen

Geldt voor de Chrome-browser en alle apps die worden beheerd door Google Update. 

Je kunt voorkomen dat automatische updates plaatsvinden gedurende bepaalde perioden, zoals de piekuren van je organisatie.

Met Groepsbeleid

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer of User Configuration (Gebruikersconfiguratie)):

 1. Ga naar Google en vervolgens Google Update en vervolgens Preferences (Voorkeuren).
 2. Schakel Time period in each day to suppress auto-update check (Periode waarin controle op automatische updates elke dag wordt onderdrukt) in.
 3. Stel onder Options (Opties) waarden in voor Hour (Uur), Min (Minuut) en Duration (Duur) om te voorkomen dat Google Update gedurende de opgegeven periode op updates controleert.
  Opmerking: Duration is het enige verplichte veld. Als waarde moet je minimaal 1 invoeren.
Chrome-browserupdates vastzetten op een specifieke versie

Geldt alleen voor Chrome-browserupdates.

Je kunt voorkomen dat Windows-computers worden geüpdatet naar een hogere versie dan een specifieke versie van de Chrome-browser.

Let op: Chrome-browserupdates dienen slechts tijdelijk op een specifieke versie te worden vastgezet, bijvoorbeeld tijdens het testen van een nieuwe versie van de Chrome-browser. Vergeet niet het vastzetten van de computers van gebruikers weer ongedaan te maken, anders kunnen ze essentiële beveiligingsupdates missen. Gebruikers zullen ook nieuwe functies missen.

Met Groepsbeleid

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer Configuration (Computerconfiguratie)):

 1. Ga naar Google en vervolgens Google Update en vervolgens Applications (Apps) en vervolgens Google Chrome.
 2. Schakel Target Version Prefix Override (Voorvoegsel voor de doelversie overschrijven) in.
 3. Voer onder Options (Opties) het releasenummer in van de laatste versie van de Chrome-browser waarvan je wilt dat gebruikers die ontvangen. Voer bijvoorbeeld 63 in om te voorkomen dat browsers worden geüpdatet naar een hogere versie dan Chrome-versie 63.
  Opmerking: Je kunt incrementele versies gebruiken, bijvoorbeeld 63.12.4385.
De Chrome-browser terugzetten naar een eerdere versie

Geldt alleen voor Chrome-browserupdates. Gebruik dit beleid op eigen risico.

We raden je aan de nieuwste versie van de Chrome-browser te gebruiken om te zorgen dat gebruikers worden beschermd door de nieuwste beveiligingsupdates. Gebruik dit beleid met Target version prefix override (Voorvoegsel voor de doelversie overschrijven) om de Chrome-browser op Windows-computers tijdelijk terug te zetten op een specifieke versie.Als je een eerdere versie van de Chrome-browser uitvoert, stel je je gebruikers bloot aan bekende beveiligingsproblemen. Als je de browser terugzet op een andere versie, worden de browsergegevens van alle gebruikers automatisch verwijderd, tenzij je een van de volgende acties uitvoert:

 • Chrome-synchronisatie inschakelen: Met Groepsbeleid kun je Chrome-synchronisatie inschakelen voor alle gebruikers. Je kunt ze ook vragen deze functie zelf in te schakelen. Zie Afdwingen dat gebruikers inloggen bij de Chrome-browser voor meer informatie. Nadat je de browser hebt teruggezet, moeten gebruikers opnieuw inloggen bij de Chrome-browser om hun gesynchroniseerde gegevens te zien.
 • Roaming-gebruikersprofielen inschakelen: Als je het beleid voor roaming-profielen inschakelt in de Chrome-browser, zien gebruikers die inloggen op een Windows-computer in je organisatie automatisch hun gesynchroniseerde gegevens wanneer ze de Chrome-browser openen. Zie De Chrome-browser gebruiken met roaming-gebruikersprofielen voor meer informatie.

Opmerking: Met dit beleid kun je de Chrome-browser alleen terugzetten op versie 72 of hoger. Zie De Chrome-versie downgraden voor informatie over hoe je kunt downgraden naar versie 71 of lager van de Chrome-browser.

Met Groepsbeleid

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer Configuration (Computerconfiguratie)):

 1. (Aanbevolen) Schakel Chrome-synchronisatie in voor alle gebruikers in je organisatie.
 2. Ga naar Google en vervolgens Google Update en vervolgens Applications (Apps) en vervolgens Google Chrome.
 3. Schakel Rollback to Target version (Doelversie herstellen) in.
 4. Klik op OK.
 5. Schakel Target Version Prefix Override (Voorvoegsel voor de doelversie overschrijven) in.
 6. Voer onder Options (Opties), in vak Target Version Prefix (Voorvoegsel voor de doelversie) het releasenummer in van de versie van de Chrome-browser die je wilt terugzetten voor je gebruikers. Voer bijvoorbeeld 72 in om terug te gaan naar versie 72.
 7. Klik op OK.
Updates verspreiden om het bandbreedtegebruik te verminderen

Geldt voor de Chrome-browser en alle apps die worden beheerd door Google Update.

Je kunt automatische updates uitstellen om de piek in bandbreedtegebruik in een netwerk te verminderen. We raden je echter aan updates niet uit te stellen, om de totale bandbreedte die voor updates wordt gebruikt te beperken.

Met Groepsbeleid

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer of User Configuration (Gebruikersconfiguratie)):

 1. Ga naar Google en vervolgens Google Update en vervolgens Preferences (Voorkeuren).
 2. Schakel Auto-update check period override (Controletermijn voor automatische updates overschrijven) in.
 3. Voer onder Options (Opties) in het vak Minutes between update checks (Minuten tussen updatecontroles) een waarde tussen 60 en 43.200 in om het aantal minuten tussen updatecontroles op te geven.
De Chrome-browser updaten vanuit het cachegeheugen om de gebruikte bandbreedte te verminderen

Als je organisatie in het netwerk een cachegeheugen heeft ingesteld voor een tussenliggende proxy, kun je Chrome-browserupdates uitvoeren via het cachegeheugen. De bij Google gedownloade updates kunnen in het cachegeheugen worden opgeslagen door de meeste proxyservers met een cachegeheugen op het web. Proxy's met een cachegeheugen gebruiken minder bandbreedte en reageren sneller door vaak opgevraagde websites in het cachegeheugen te plaatsen en opnieuw te gebruiken.

Veel standaardinstellingen voor proxy's met een cachegeheugen werken echter niet optimaal voor Chrome-browserupdates. Ervaren IT-beheerders kunnen de volgende instellingen configureren om te zorgen dat de software van uw proxy met een cachegeheugen Chrome-browserupdates in het cachegeheugen kan opslaan:

 • Maximum grootte bestandsobject: De maximum grootte voor individuele bestanden die door de proxy in het cachegeheugen worden geplaatst. Updates worden gedownload als één bestand. Zorg dus dat de maximum grootte voor bestandsobjecten minstens 1 GB is.
 • Grootte cachedirectory: Sommige proxyservers met een cachegeheugen op het web slaan objecten op in het geheugen. U kunt deze servers ook configureren om objecten op te slaan op de harde schijf. Zorg dat er voldoende opslagruimte vrij is in het cachegeheugen, zowel in het geheugen als op de harde schijf. Browsers halen objecten die zijn opgeslagen in het geheugen sneller op dan objecten die zijn opgeslagen op de harde schijf.
 • URL-instellingen: Als de server toestaat dat u instellingen toevoegt voor bepaalde domeinen, geef dan de voorkeur aan dl.google.com/* en www.google.com/dl/*. Dit is waar apparaten Chrome-browserupdates ophalen.
 • Maximum objectgrootte in het geheugen: Servers houden geen objecten vast in het geheugen die groter zijn dan de hier opgegeven waarde. Deze waarde moet hoog genoeg zijn om Chrome-browserupdates in het geheugen vast te houden, maar laag genoeg om te voorkomen dat grotere objecten het cachegeheugen opvullen. Stel de maximum objectgrootte in het geheugen in op een redelijke waarde, zoals 2000 KB.
 • Cacheruimte op schijf: De totale hoeveelheid ruimte op de harde schijf die de server kan gebruiken om objecten in het cachegeheugen te plaatsen. Als u een grote harde schijf heeft (meer dan 30 GB), kunt u deze waarde verhogen zodat meer objecten in het cachegeheugen kunnen worden opgeslagen.

Alle Google Update-beleidsregels bekijken

Standaard beleidsregels (Preferences)

Gebruik Preferences-beleidsregels (Voorkeuren) om het standaardgedrag van Google Update te beheren.

Met Groepsbeleid

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer Configuration (Computerconfiguratie)):

 1. Ga naar Google en vervolgens Google Update en vervolgens Preferences (Voorkeuren).
 2. Schakel het beleid in en stel de opties in die van toepassing zullen zijn op alle apps die worden vermeld in Groepsbeleid. (Voorbeelden hieronder)
  Opmerking: Deze beleidsregels kunnen worden overschreven als er conflicterende beleidsregels zijn ingesteld op app-niveau.
Beleidsregels Beschrijving
Auto-update check period override (Controletermijn voor automatische updates overschrijven) Beschikbaar in Google Update-versie 1.2.145.5.

Het minimum aantal minuten tussen automatische controles op updates. Wanneer dit beleid is ingeschakeld, overschrijft het beleid de standaardperiode. Waarden tussen 1 en 43.200 minuten zijn toegestaan.

We raden je aan niet alle automatische controles op updates uit te schakelen. Bij uitschakeling wordt de waarde van UpdatedDefault ingesteld op nul (0) in het Windows-register. Als je toch alle controles uitschakelt, worden apps die Google Update gebruiken niet meer automatisch geüpdatet. En apps die niet beschikken over de functie voor handmatige updates, kun je niet updaten. Als je updates voor een specifieke app wilt voorkomen, moet je het beleid Update policy override (Updatebeleid overschrijven) gebruiken voor die app (meer informatie staat hieronder).

Download URL class override (Klasse van download-URL overschrijven) Beschikbaar in Google Update-versie 1.3.26.1.

Geeft de updateservers informatie over de URL's voor update-payloads die worden geretourneerd in de updatereactie. Momenteel kun je alleen cacheable (cachebaar) kiezen.

Als dit beleid is ingeschakeld, kan het gebeuren dat de server reageert met een payload die kan worden gecachet door downstreamproxy's of vergelijkbare typen oplossingen voor het cachen van content. De server kan het beleid negeren, afhankelijk van de werkbelasting en verschillende andere factoren. Standaard kunnen de update-payloads in de meeste gevallen niet worden gecachet. Dit is meestal geen probleem voor consumentenexemplaren van Chrome, maar kan een probleem zijn voor bepaalde zakelijke omgevingen.

Time period in each day to suppress auto-update check (Periode waarin controle op automatische updates elke dag wordt onderdrukt) Beschikbaar in Google Update-versie 1.3.33.6.

Als deze instelling is ingeschakeld, worden updatecontroles elke dag vanaf Hour:Minute (Uur:Minuut) onderdrukt voor een periode van Duration (Duur) (in minuten).

Duration houdt geen rekening met de ingang van de zomer- of wintertijd. Als de begintijd bijvoorbeeld 22:00 uur is en de duur 480 minuten, worden de updates acht uur lang onderdrukt, ongeacht of de klok een uur vooruit- of achteruitgaat gedurende die periode.

App-beleidsregels

Geldt alleen voor Google-apps.

Gebruik app-beleidsregels om te bepalen hoe Google Update samenwerkt met sommige Google-apps. Standaardbeleidsregels worden overschreven door app-specifieke beleidsregels.

Standaard app-beleidsregels wijzigen

 1. Ga in Groepsbeleid naar Google en vervolgens Google Update en vervolgens Applications (Apps).
 2. Open, activeer en configureer de beleidsopties voor alle apps (meer informatie staat hieronder).
Beleid Beschrijving
Allow installation default (Standaardinstallatie toestaan) Beschikbaar in Google Update-versie 1.2.145.5.

Geeft aan wat het standaardgedrag is wanneer Google-apps worden geïnstalleerd met Google Update. Dit beleid geldt alleen voor installaties die Google Update of Google Installer gebruiken. Het beleid kan niet voorkomen dat een gebruiker een Google-app installeert die geen gebruik maakt van Google Update. Opmerking: Dit beleid kan worden overschreven door het beleid 'Allow installation' (Installatie toestaan) voor individuele apps.
Update policy override default (Standaardupdatebeleid overschrijven) Beschikbaar in Google Update-versie 1.2.145.5.

Geeft het standaardbeleid aan voor software-updates van Google.
 • Always allow updates (recommended) (Updates altijd toestaan (aanbevolen)): Updates worden altijd toegepast wanneer ze via een periodieke of handmatige updatecontrole worden gevonden. 
  Dit is de standaard aanbevolen instelling. Als deze optie is geselecteerd, probeert Google Update Chrome tijdens de geplande taak automatisch te updaten. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderdrukkingsperiode en de minimale controleperiode. Gebruikers kunnen on demand updates uitvoeren via de pagina chrome://settings/help.
 • Automatic silent updates only (Alleen automatische stille updates): Updates worden automatisch toegepast wanneer ze via een periodieke updatecontrole worden gevonden.
 • Manual updates only (Alleen handmatige updates): Updates worden alleen toegepast wanneer de gebruiker handmatig op updates controleert. (Niet in alle apps is hiervoor een interface beschikbaar.)
 • Updates disabled (Updates uitgeschakeld): Updates worden nooit toegepast. Als je updates uitschakelt, worden nieuwe Google-apps die in de toekomst worden uitgebracht ook niet geüpdatet. Dit kan invloed hebben op toekomstige versies van geïnstalleerde apps.
Als je Manual updates only kiest, moet je regelmatig op updates controleren met de functie voor handmatige updates in elke app (indien ondersteund). Als je updates uitschakelt, moet je regelmatig op updates controleren en deze beschikbaar stellen aan gebruikers.

Deze instelling heeft geen invloed op updates aan Google Update. Google Update blijft zichzelf updaten.

Specifieke app-beleidsregels wijzigen

De map Applications (Apps) in Groepsbeleid bevat alle Google-apps die gebruik maken van Google Update. Je kunt beleidsregels instellen voor specifieke apps.

 1. Ga in Groepsbeleid naar Google en vervolgens Google Update en vervolgens Applications (Apps) en vervolgens app-naam.
 2. Schakel het beleid in dat je wilt wijzigen (meer informatie staat hieronder).
Beleid Beschrijving
Allow installation (Installatie toestaan) Beschikbaar in Google Update-versie 1.2.145.5.

Geeft aan of een specifieke app kan worden geïnstalleerd met Google Update.
Target version prefix override (Voorvoegsel voor de doelversie overschrijven) Beschikbaar in Google Update-versie 1.3.33.5

Geeft aan naar welke versie Google Chrome moet worden geüpdatet. Als dit beleid is ingeschakeld, wordt de app geüpdatet naar de versie die deze beleidswaarde als voorvoegsel heeft. Geldige waarden zijn bijvoorbeeld 55, 55.24 en 55.24.34. Als je 55 (of een van de andere waarden) invoert, kan Google Update uitgebrachte updates blijven ontvangen totdat de eerste versie van 56 wordt uitgebracht.
Update policy override (Updatebeleid overschrijven) Beschikbaar in Google Update-versie 1.2.145.5.

Geeft aan hoe Google Update beschikbare updates voor een specifieke app verwerkt.
 • Always allow updates (recommended) (Updates altijd toestaan (aanbevolen)): Updates worden altijd toegepast wanneer ze via een periodieke of handmatige updatecontrole worden gevonden.
  Dit is de standaard aanbevolen instelling. Als deze optie is geselecteerd, probeert Google Update Chrome tijdens de geplande taak automatisch te updaten. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderdrukkingsperiode en de minimale controleperiode. Gebruikers kunnen on demand updates uitvoeren via de pagina chrome://settings/help.
 • Automatic silent updates (Automatische stille updates): Updates worden automatisch toegepast wanneer ze via een periodieke updatecontrole worden gevonden.
 • Manual updates only (Alleen handmatige updates): Updates worden alleen toegepast wanneer de gebruiker handmatig op updates controleert. (Niet in alle apps is hiervoor een interface beschikbaar.)
 • Updates disabled (Updates uitgeschakeld): Updates worden nooit toegepast.
Als je Manual updates only selecteert, moet je regelmatig op updates controleren met de functie voor handmatige updates in de app (indien ondersteund). Als je updates uitschakelt, moet je regelmatig op updates controleren en deze beschikbaar stellen aan gebruikers.

Problemen oplossen

Stap 1: Een logbestand maken

Als je problemen ondervindt met automatische updates van Google, verzamel je logboeken om het probleem op te lossen. Ga als volgt te werk om Google Update-logboeken te genereren:

 1. Maak op je Windows-computer een tekstbestand met de naam GoogleUpdate.ini.
 2. Sla het bestand in de schijf-root C:\ op.
 3. Voeg de volgende content toe:
  [LoggingLevel] LC_UTIL=6 LC_SERVICE=6 LC_CORE=6 LC_NET=6 LC_OPT=6 [LoggingSettings] EnableLogging=1 ShowTime=1 LogToFile=1 AppendToFile=1 LogToStdOut=1 LogToOutputDebug=1 LogFilePath=GoogleUpdate.log
 4. Start de computer opnieuw op en open de Chrome-browser.
 5. Ga in de browser naar chrome://chrome om te proberen een update uit te voeren.

In C:\ProgramData\Google\Update\Log\GoogleUpdate.log zou je een logbestand moeten zien met informatie over updatepogingen. Hieronder vind je informatie over algemene logboekitems.

Stap 2: Algemene logboekitems bekijken

[Ignoring group policy][machine is not part of a domain] ([Groepsbeleid wordt genegeerd][computer hoort niet bij een domein]): Google Update denkt dat de computer niet is gekoppeld aan een Windows-domeincontroller. Alleen computers die zijn gekoppeld aan een domein respecteren beleidsregels die voor de computer zijn ingesteld door Groepsbeleid of het register, zoals het uitschakelen van automatische updates.

[Send][url=https://tools.google.com/service/update2][request=>?xml...: Google Update heeft een verzoek naar de servers van Google verzonden om te zien of er updates beschikbaar zijn. Het verzoek bevat informatie zoals de huidige app-versie en het platform. De servers van Google gebruiken de informatie om te reageren met de juiste update.

[Send response received][result 0x0][status code 200][<?xml... ...status="noupdate"...: De updatecontrole is geslaagd, maar de servers van Google hebben geen updates die overeenkomen met het verzoek van de client.

[Send response received][result 0x0][status code 200][<?xml... ...<url codebase="...: De updatecontrole is geslaagd en de servers van Google hebben een geüpdatete versie van de app aanbevolen. Het antwoord bevat het geüpdatete versienummer en een aantal URL's die de client kan gebruiken om het binaire updatebestand te downloaden.

Vragen

Hoe vaak worden taken van Google Update uitgevoerd?

Google Update wordt elk uur uitgevoerd om te bepalen welke taken moeten worden uitgevoerd. Elke individuele beleidsinstelling wordt bekeken om te bepalen of een taak dat uur moet worden uitgevoerd.

Als je bijvoorbeeld het beleid Auto-update check period override (Controletermijn voor automatische updates overschrijven) instelt zodat de minimale tijdsperiode tussen updatecontroles 480 minuten is, controleert Google Update elk uur of de laatste updatecontrole meer dan 480 minuten geleden is. Als dit niet het geval is, wacht Google Update totdat het na een uur weer wordt uitgevoerd en controleert dit vervolgens opnieuw.

Zo kun je ook een onderdrukkingsperiode instellen voor updates (Time period in each day to suppress auto-update check, Periode waarin controle op automatische updates elke dag wordt onderdrukt). Google Update controleert dan elk uur of de onderdrukkingsperiode aan de gang is. Als dit het geval is, worden er geen updates uitgevoerd. Google Update wacht dan totdat het na een uur weer wordt uitgevoerd en controleert opnieuw of de onderdrukkingsperiode aan de gang is.

Welke URL's worden gebruikt voor Chrome-browserupdates?

De Chrome-browser verzendt verzoeken naar meerdere URL's tijdens het controleren op en downloaden van updates. De volgorde van verzoeken wordt dynamisch tijdens runtime bepaald. Zowel HTTP- als HTTPS-protocollen kunnen worden geprobeerd. De volgende URL-lijst met hostnamen en paden kan op elk moment zonder kennisgeving worden gewijzigd:

 • www.google.com/dl/*
 • dl.google.com
 • google.com/dl/*
 • *.gvt1.com
 • tools.google.com/service/update2
 • clients2.google.com
 • update.googleapis.com/service/update2
 • clients4.google.com
 • https://m.google.com/devicemanagement/data/api

Opmerking: Hoewel cachen van de Chrome-browser voor het downloaden op computers in de hele organisatie officieel niet wordt ondersteund, kun je de eerste twee URL's in de lijst gebruiken om de updatebestanden voor je organisatie te cachen.

Hoe groot zijn Chrome-browserupdates?

De eerste installatie van de Chrome-browser is ongeveer 50 MB. Daaropvolgende updates van een versie naar de volgende zijn ongeveer 10-15 MB. Patchupdates zijn meestal 3-5 MB. Voor updates van een grote versie naar een latere niet-daaropvolgende grote versie is meestal een geheel nieuwe installatie vereist.

Hoe vaak controleert Google Update op updates?

Als je automatische updates inschakelt, controleert Google Update ongeveer elke vijf uur op de nieuwste update. In een grote organisatie met veel Windows-computers worden updates verspreid over deze periode van vijf uur.

Wat moet ik doen als Chrome al is geïnstalleerd op de computers van gebruikers?

Het Enterprise-installatieprogramma (MSI) van Chrome installeert Chrome voor alle gebruikers van een computer. Het installatieprogramma updatet de Chrome-browser voor alle gebruikers, mits de versie die je installeert hetzelfde is als of nieuwer is dan de versie die eerder op de computer is geïnstalleerd.

Als de Chrome-browser al is geïnstalleerd op een computer voor een individuele gebruiker (in de profieldirectory van die gebruiker), wordt die installatie niet gewijzigd door het Enterprise-installatieprogramma van Chrome. Als de gebruiker Chrome de volgende keer vanuit zijn profieldirectory opent, detecteert Chrome een andere installatie van Chrome die voor alle gebruikers beschikbaar is. De installatie van de huidige Chrome-browser wordt dan ongedaan gemaakt en de geüpdatete versie van de Chrome-browser die geldt voor alle gebruikers, wordt geopend.

Gerelateerde onderwerpen

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?