Ben je aan het plannen om weer op kantoor te gaan werken? Bekijk hoe Chrome OS hieraan kan bijdragen.

Chrome-updates beheren (Windows)

Als Microsoft Windows-beheerder kun je Google Update gebruiken om te beheren hoe de Chrome-browser en Chrome-apps van je gebruikers worden geüpdatet. Je kunt de instellingen van Google Update beheren via de editor voor groepsbeleidbeheer.

Je kunt de waarden van het Google Update-beleid dat voor een computer is ingesteld, bekijken in de lijst met Chrome-beleid op chrome://policy.

Opmerking: Alleen computers die zijn gekoppeld aan een domein of worden beheerd door MDM, volgen beleidsregels die voor de computer zijn ingesteld via Groepsbeleid. Zorg dus dat al je apparaten zijn gekoppeld aan een Windows-domeincontroller of een Azure Active Directory-domein, of dat ze worden beheerd door MDM.

Alles openen  |  Alles sluiten

Stap 1: Google Update installeren

De beleidstemplate van Google Update downloaden

Gebruik een beheertemplate om beleidsregels voor Google Update te installeren en te definiëren. In Microsoft Windows 7 en hoger worden zowel ADM- als ADMX-templates ondersteund. Download de juiste Google Update-beleidstemplate voor je Windows-netwerk:

Microsoft Windows Vista en hoger

 1. Download de op XML gebaseerde beheertemplate (ADMX) en pak deze uit.
 2. Open de map GoogleUpdateAdmx.
 3. Kopieer google.admx en GoogleUpdate.admx en plaats ze in de map Policy Definitions (Beleidsdefinities). (Voorbeeld: C:\Windows\PolicyDefinitions)
 4. Kopieer in de map GoogleUpdateAdmx/en-US de bestanden google.adml en GoogleUpdate.adml en plaats ze in de map en-US in Policy Definitions. (Voorbeeld: C:\Windows\PolicyDefinitions\en-US)
 5. Open Groepsbeleid en ga naar Computer Configuration (Computerconfiguratie) and then Policies (Beleid) and then Administrative Template (Beheertemplate)and then Google and then Google Update om te controleren of de template correct is geladen.

Microsoft XP

 1. Download de beheertemplate (ADM).
 2. Kopieer het bestand GoogleUpdate.adm naar de map Policy Definitions (Beleidsdefinities). (Voorbeeld: C:\Windows\PolicyDefinitions)
 3. Open Groepsbeleid en ga naar Computer Configuration (Computerconfiguratie) and then Policies (Beleid) and then Administrative Template (Beheertemplate)and then Google and then Google Update om te controleren of de template correct is geladen.

Stap 2: Automatische updates instellen

Automatische updates aanzetten (aanbevolen)

Geldt voor de Chrome-browser en alle apps die worden beheerd door Google Update.

Groepsbeleid gebruiken

We raden je aan automatische updates aan te laten staan zodat je gebruikers essentiële beveiligingsfixes en nieuwe functies krijgen zodra deze beschikbaar zijn.

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer Configuration (Computerconfiguratie)):

 1. Ga naar Googleen danGoogle Updateen dan Applications (Apps).
 2. Zet het beleid Update policy override default (Standaard updatebeleid overschrijven) aan.
 3. Kies onder Options (Opties) de optie Always Allow Updates (recommended) (Updates altijd toestaan (aanbevolen)).
 4. Ga naar Googleen danGoogle Updateen danApplications (Apps)en danGoogle Chrome en herhaal stap 2 en 3 om te zorgen dat automatische updates altijd worden toegestaan voor de Chrome-browser.

Je kunt deze instelling indien nodig overschrijven voor een individuele app met het beleid Update policy override (Updatebeleid overschrijven) in de specifieke app-map.

Chrome-browserupdates uitzetten

Als je updates voor de Chrome-browser wilt stoppen, kun je automatische updates uitzetten en voorkomen dat gebruikers de browser zelf handmatig updaten. Zelfs als je updates uitzet, blijft Google Update controleren op nieuwe updates.

Belangrijk: We raden je af automatische updates uit te zetten. Anders worden er geen softwarefixes en beveiligingspatches toegepast op de Chrome-browser. Crashes en beveiligingsrisico's kunnen dan ook niet worden uitgesloten. Als je updates toch moet uitzetten, zorg dan dat er een procedure is voor tijdige updates in je hele netwerk. Of nog beter: implementeer een plan om updates zo snel mogelijk opnieuw aan te zetten.

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer Configuration (Computerconfiguratie)):

 1. Ga naar Googleen danGoogle Updateen dan Applications (Apps)en dan Google Chrome.
 2. Zet Update policy override (Updatebeleid overschrijven) aan.
 3. Kies onder Options (Opties) de optie Updates disabled (Updates uit).

Als je Chrome-browserupdates hebt uitgezet, moet je controleren of deze ook zijn uitgezet op de computers van gebruikers:

 1. Open op de computer van elke gebruiker de Chrome-browser en klik bovenaan op MeerMeeren dan Instellingen.
 2. Klik links op MenuMenuen danOver Chrome.

Je zou een opmerking moeten zien dat updates zijn uitgezet door een beheerder.

Alle app-updates uitzetten

Belangrijk: Als je alle app-updates uitzet, worden softwarefixes en beveiligingspatches niet automatisch toegepast op alle Google-software.

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer Configuration (Computerconfiguratie)):

 1. Ga naar Googleen danGoogle Updateen dan Applications (Apps).
 2. Zet Update policy override default (Standaard updatebeleid overschrijven) aan.
 3. Selecteer onder Options (Opties) de optie Updates disabled (Updates uit).

Zelfs als app-updates zijn uitgezet, blijft Google Update zichzelf updaten.

Updates aan Chrome-browsercomponenten uitzetten (optioneel)

Geldt alleen voor updates van Chrome-browsercomponenten.

Zelfs als je updates voor de Chrome-browser uitzet, worden browsercomponenten (zoals Widevine DRM) nog steeds automatisch geüpdatet.

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer Configuration (Computerconfiguratie)):

 1. Ga naar Googleen danGoogle Chrome.
 2. Zet Enable component updates in Google Chrome (Componentupdates in Google Chrome aanzetten) uit.
 3. Klik op Apply (Toepassen).

Opmerking: Dit beleid geldt niet voor alle componenten. Zie ComponentUpdatesEnabled voor de complete lijst met uitgesloten componenten.

Stap 3: Updates aanpassen

Automatische updates buiten werktijden plannen

Geldt voor de Chrome-browser en alle apps die worden beheerd door Google Update.

U kunt voorkomen dat automatische updates plaatsvinden gedurende bepaalde perioden, zoals de piekuren van uw organisatie.

Met Groepsbeleid

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer of User Configuration (Gebruikersconfiguratie)):

 1. Ga naar Googleand then Google Updateand thenPreferences (Voorkeuren).
 2. Schakel Time period in each day to suppress auto-update check (Periode waarin controle op automatische updates elke dag wordt onderdrukt) in.
 3. Stel onder Options (Opties) waarden in voor Hour (Uur), Min (Minuut) en Duration (Duur) om te voorkomen dat Google Update gedurende de opgegeven periode op updates controleert.
  Opmerking: Duration is het enige verplichte veld. Als waarde moet u minimaal 1 invoeren.
Chrome-browserupdates vastzetten op een specifieke versie

Geldt alleen voor Chrome-browserupdates.

Je kunt de Chrome-browserversie (hoofdversie of specifieke volledige versie) opgeven waarnaar Windows-computers moeten worden geüpdatet. Het duurt enkele weken voordat Google alle computers op het Stabiele kanaal heeft geüpdatet naar een nieuwe versie van de Chrome-browser. Soms kunnen updates langer duren.

 • Geef de hoofdversie op met de indeling 'xx.'. Computers blijven beveiligingsupdates ontvangen zolang de hoofdversie die je opgeeft de hoofdversie is op het Stabiele kanaal. De Chrome-browser wordt geüpdatet naar de nieuwste subversie nadat deze voor 100% is uitgerold. Dit kan enkele weken duren.
 • Geef de volledige versie op met de indeling 'xx.xx.xx.xx'. Computers worden geüpdatet naar de exacte versie die je opgeeft zodra deze beschikbaar is.

We raden je aan in de meeste gevallen de indeling voor de hoofdversie (xx.) te gebruiken om te zorgen dat apparaten altijd worden geüpdatet naar de nieuwste subversie van die hoofdversie. Soms is het echter nodig om een bepaalde versie op te geven met de indeling voor de volledige versie (xx.xx.xx.xx). Bijvoorbeeld als je een kritieke beveiligingsupdate moet implementeren en het volgens het uitrolschema van Google te lang duurt voordat de versie is geüpdatet voor alle gebruikers. Of als een bepaalde versie is goedgekeurd via interne testen in je organisatie.

Soms worden subversies niet uitgerold voor 100% van de gebruikers vanwege een bug of beveiligingsupdate waarvoor een nieuwe subversie vereist is. Als je de indeling voor de volledige versie (xx.xx.xx.xx) gebruikt, wordt mogelijk niet de nieuwste versie geïmplementeerd of wordt er een versie geïmplementeerd die bekende bugs bevat.

Let op: Zet Chrome-browserupdates slechts tijdelijk op een specifieke versie vast, bijvoorbeeld als je een nieuwe versie van de Chrome-browser test. Vergeet niet het vastzetten ongedaan te maken op de computers van gebruikers, anders krijgen ze geen kritieke beveiligingsupdates en nieuwe functies.

Groepsbeleid gebruiken

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer Configuration (Computerconfiguratie)):

 1. Ga naar Googleen danGoogle Updateen dan Applications (Apps)en dan Google Chrome.
 2. Zet Target Version Prefix Override (Voorvoegsel voor de doelversie overschrijven) aan.
 3. Vul onder Options (Opties) de Chrome-browserversie in waarvan je wilt dat gebruikers deze gebruiken.
  Als je updates wilt vastzetten op de hoogst beschikbare hoofdversie, voeg je een punt (.) toe na het versienummer. Vul bijvoorbeeld 90. in als je wilt dat browsers worden geüpdatet naar de hoogst beschikbare versie van Chrome 90.
  Opmerking: Je kunt versienummers gebruiken met maximaal 4 delen, zoals 90.0.3945.117.
De Chrome-browser terugzetten naar een eerdere versie

Geldt alleen voor Chrome-browserupdates. Gebruik dit beleid op eigen risico.

We raden je aan de nieuwste versie van de Chrome-browser te gebruiken om te zorgen dat gebruikers worden beschermd door de nieuwste beveiligingsupdates. Gebruik het beleid Rollback to Target version (Doelversie herstellen) met Target version prefix override (Voorvoegsel voor de doelversie overschrijven) om de Chrome-browser op Windows-computers tijdelijk terug te zetten op een specifieke versie.Als je een eerdere versie van de Chrome-browser uitvoert, stel je je gebruikers bloot aan bekende beveiligingsproblemen.

De Chrome-browser slaat lokaal op apparaten een momentopname op van gebruikersgegevens na elke grote versie-update. Standaard worden de 3 meest recente momentopnamen bewaard. Met Groepsbeleid kun je opgeven hoeveel momentopnamen er moeten worden bewaard op de apparaten van gebruikers. Zie Gegevens bewaren tijdens versiedowngrades voor meer informatie.

Als je geen momentopnamen op gebruikersapparaten bewaart (het beleid Beperkt het aantal momentopnamen van gebruikersgegevens dat wordt bewaard voor gebruik bij een noodrollback is ingesteld op 0), worden de browsergegevens van alle gebruikers automatisch verwijderd, tenzij je een van de volgende acties uitvoert:

 • Chrome-synchronisatie aanzetten: Met Groepsbeleid kun je Chrome-synchronisatie aanzetten voor alle gebruikers. Je kunt ze ook vragen deze functie zelf aan te zetten. Zie Afdwingen dat gebruikers inloggen bij de Chrome-browser voor meer informatie. Nadat je de browser hebt teruggezet, moeten gebruikers opnieuw inloggen bij de Chrome-browser om hun gesynchroniseerde gegevens te zien.
 • Roaming-gebruikersprofielen aanzetten: Als je het beleid voor roaming-profielen aanzet in de Chrome-browser, zien gebruikers die inloggen op een Windows-computer in je organisatie automatisch hun gesynchroniseerde gegevens wanneer ze de Chrome-browser openen. Zie De Chrome-browser gebruiken met roaming-gebruikersprofielen voor meer informatie.

Opmerking: Je kunt dit beleid alleen gebruiken om de Chrome-browser terug te zetten op een van de 3 meest recente hoofdversies. Zie De Chrome-versie downgraden voor informatie over hoe je kunt downgraden naar eerdere versies van de Chrome-browser.

Groepsbeleid gebruiken

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer Configuration (Computerconfiguratie)):

 1. (Aanbevolen) Zet Chrome-synchronisatie aan voor alle gebruikers in je organisatie.
 2. Ga naar Googleen danGoogle Updateen dan Applications (Apps)en dan Google Chrome.
 3. Zet Rollback to Target version (Doelversie herstellen) aan.
 4. Klik op OK.
 5. Zet Target Version Prefix Override (Voorvoegsel voor de doelversie overschrijven) aan.
 6. Vul onder Options (Opties), in vak Target Version Prefix (Voorvoegsel voor de doelversie) het releasenummer in van de versie van de Chrome-browser die je wilt terugzetten voor je gebruikers. Vul bijvoorbeeld 89 in om terug te gaan naar de meest recente release van versie 89.
 7. Klik op OK.
De Chrome-browser instellen op een specifiek releasekanaal

Geldt alleen voor Chrome-browserupdates.

Vanaf Chrome-versie 90 kun je met Google Update het Stabiele kanaal, het Uitgebreide Stabiele kanaal, het Bètakanaal of het Dev-kanaal voor de Chrome-browser kiezen. Chrome volgt standaard de updates op het Stabiele kanaal.

Zie Releasekanalen van de Chrome-browser om te bepalen welk kanaal je moet kiezen voor je gebruikers.

Overwegingen

 • Overstappen naar een stabieler kanaal: Als je de browser overzet naar een stabieler kanaal (bijvoorbeeld van het Bètakanaal naar het Stabiele kanaal), heeft het stabielere kanaal waarschijnlijk een lager versienummer.
  Bijvoorbeeld: Het Stabiele kanaal heeft versie 90 en het Bètakanaal versie 91. Chrome zet het kanaal standaard pas over als er een hogere versie beschikbaar is. Chrome downgradet niet naar een lagere versie.
 • Overstappen naar het Uitgebreide Stabiele kanaal: Als je overstapt naar het Uitgebreide Stabiele kanaal raden we je aan het beleid Doelversie herstellen te gebruiken om de Chrome-browser terug te zetten op een eerdere versie. Anders krijgt de Chrome-browser mogelijk niet de nieuwste beveiligingsoplossingen.
  Als je bijvoorbeeld Chrome-versie 95 gebruikt en je overstapt van het Stabiele kanaal naar het Uitgebreide Stabiele kanaal, krijgt de browser geen beveiligingsfixes meer voor Chrome-versie 95. Chrome krijgt alleen beveiligingsfixes als je Chrome-versie 94 (de vorige Uitgebreide Stabiele versie) terugzet.
 • Als je Chrome wilt overschakelen naar een kanaal met een lagere versie, stel je TargetChannel in op het gewenste kanaal en vraag je Chrome een rollback uit te voeren naar de gewenste versie. Zie De Chrome-browser terugzetten op een eerdere versie hierboven voor meer informatie.

De Chrome-browser op het Stabiele kanaal of het Uitgebreide Stabiele kanaal zetten

 1. (Aanbevolen) Zet Chrome-synchronisatie aan voor alle gebruikers in je organisatie.
 2. Ga in Groepsbeleid (map Computer Configuration (Computerconfiguratie)) naar Googleen danGoogle Updateen danApplications (Apps)en danGoogle Chrome.
 3. Zet Target Channel override (Doelkanaal overschrijven) aan.
 4. Stel onder Options (Opties) het doelkanaal in. Vul de waarde stable (stabiel) of extended (uitgebreid stabiel) in.
 5. Klik op OK.
 6. Als je Chrome meteen wilt overzetten naar een stabieler kanaal, zet je Doelversie herstellen aan.
 7. Klik op OK.
Updates verspreiden om het bandbreedtegebruik te verminderen

Geldt voor de Chrome-browser en alle apps die worden beheerd door Google Update.

Je kunt de tijd tussen updatecontroles verlengen om de piek in bandbreedtegebruik in een netwerk te verminderen. We raden je echter aan updates niet uit te stellen, om de totale bandbreedte die voor updates wordt gebruikt te beperken.

Met Groepsbeleid

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer of User Configuration (Gebruikersconfiguratie)):

 1. Ga naar Google en dan Google Update en dan Preferences (Voorkeuren).
 2. Zet Auto-update check period override (Controletermijn voor automatische updates overschrijven) aan.
 3. Voer onder Options (Opties) in het vak Minutes between update checks (Minuten tussen updatecontroles) een waarde tussen 1 en 43.200 in om het aantal minuten tussen updatecontroles op te geven.
De Chrome-browser updaten vanuit het cachegeheugen om de gebruikte bandbreedte te verminderen

Als je organisatie in het netwerk een cachegeheugen heeft ingesteld voor een tussenliggende proxy, kun je Chrome-browserupdates uitvoeren via het cachegeheugen. De bij Google gedownloade updates kunnen in het cachegeheugen worden opgeslagen door de meeste proxyservers met een cachegeheugen op het web. Proxy's met een cachegeheugen gebruiken minder bandbreedte en reageren sneller door vaak opgevraagde websites in het cachegeheugen te plaatsen en opnieuw te gebruiken.

Veel standaardinstellingen voor proxy's met een cachegeheugen werken echter niet optimaal voor Chrome-browserupdates. Ervaren IT-beheerders kunnen de volgende instellingen configureren om te zorgen dat de software van uw proxy met een cachegeheugen Chrome-browserupdates in het cachegeheugen kan opslaan:

 • Maximum grootte bestandsobject: De maximum grootte voor individuele bestanden die door de proxy in het cachegeheugen worden geplaatst. Updates worden gedownload als één bestand. Zorg dus dat de maximum grootte voor bestandsobjecten minstens 1 GB is.
 • Grootte cachedirectory: Sommige proxyservers met een cachegeheugen op het web slaan objecten op in het geheugen. U kunt deze servers ook configureren om objecten op te slaan op de harde schijf. Zorg dat er voldoende opslagruimte vrij is in het cachegeheugen, zowel in het geheugen als op de harde schijf. Browsers halen objecten die zijn opgeslagen in het geheugen sneller op dan objecten die zijn opgeslagen op de harde schijf.
 • URL-instellingen: Als de server toestaat dat u instellingen toevoegt voor bepaalde domeinen, geef dan de voorkeur aan dl.google.com/* en www.google.com/dl/*. Dit is waar apparaten Chrome-browserupdates ophalen.
 • Maximum objectgrootte in het geheugen: Servers houden geen objecten vast in het geheugen die groter zijn dan de hier opgegeven waarde. Deze waarde moet hoog genoeg zijn om Chrome-browserupdates in het geheugen vast te houden, maar laag genoeg om te voorkomen dat grotere objecten het cachegeheugen opvullen. Stel de maximum objectgrootte in het geheugen in op een redelijke waarde, zoals 2000 KB.
 • Cacheruimte op schijf: De totale hoeveelheid ruimte op de harde schijf die de server kan gebruiken om objecten in het cachegeheugen te plaatsen. Als u een grote harde schijf heeft (meer dan 30 GB), kunt u deze waarde verhogen zodat meer objecten in het cachegeheugen kunnen worden opgeslagen.

Alle Google Update-beleidsregels bekijken

Standaard beleidsregels (Preferences)

Gebruik Preferences-beleidsregels (Voorkeuren) om het standaardgedrag van Google Update te beheren.

Groepsbeleid gebruiken

Doe het volgende in Groepsbeleid (map Computer Configuration (Computerconfiguratie)):

 1. Ga naar Googleen dan Google Updateen danPreferences (Voorkeuren).
 2. Zet het beleid aan en stel de opties in die van toepassing zullen zijn op alle apps die worden vermeld in Groepsbeleid. (Voorbeelden hieronder)
  Opmerking: Deze beleidsregels kunnen worden overschreven als er conflicterende beleidsregels zijn ingesteld op app-niveau.
Beleidsregels Beschrijving
Auto-update check period override (Controletermijn voor automatische updates overschrijven) Beschikbaar in Google Update-versie 1.2.145.5

Het minimumaantal minuten tussen automatische controles op updates. Als dit beleid aanstaat, overschrijft het de standaardperiode. Waarden tussen 1 en 43.200 minuten zijn toegestaan.

We raden je aan niet alle automatische controles op updates uit te zetten. Bij het uitzetten wordt de waarde van UpdatedDefault ingesteld op nul (0) in het Windows-register. Als je toch alle controles uitzet, worden apps die Google Update gebruiken niet meer automatisch geüpdatet. En apps die niet beschikken over de functie voor handmatige updates, kun je niet updaten. Als je niet wilt dat een specifieke app wordt geüpdatet, moet je het beleid Update policy override (Updatebeleid overschrijven) gebruiken voor die app (meer informatie staat hieronder).

Klasse van download-URL overschrijven Beschikbaar in Google Update-versie 1.3.26.1

Geeft de updateservers informatie over de URL's voor update-payloads die worden geretourneerd in de updatereactie. Momenteel kun je alleen cacheable (cachebaar) kiezen.

Als dit beleid is aangezet, kan het gebeuren dat de server reageert met een payload die kan worden gecachet door downstreamproxy's of vergelijkbare typen oplossingen voor het cachen van content. De server kan het beleid negeren, afhankelijk van de werkbelasting en verschillende andere factoren. Standaard kunnen de update-payloads in de meeste gevallen niet worden gecachet. Dit is meestal geen probleem voor consumentenexemplaren van Chrome, maar kan een probleem zijn voor bepaalde zakelijke omgevingen.

Time period in each day to suppress auto-update check (Periode waarin controle op automatische updates elke dag wordt onderdrukt) Beschikbaar in Google Update-versie 1.3.33.6

Als deze instelling aanstaat, worden updatecontroles elke dag vanaf Hour:Minute (Uur:Minuut) onderdrukt voor een periode van Duration (Duur) (in minuten).

Duration houdt geen rekening met de ingang van de zomer- of wintertijd. Als de begintijd bijvoorbeeld 22:00 uur is en de duur 480 minuten, worden de updates 8 uur lang onderdrukt, ongeacht of de klok een uur vooruit- of achteruitgaat gedurende die periode.

Cloudbeleid heeft voorrang op groepsbeleid

Beschikbaar in Google Update-versie 1.3.35.441

Zorgt dat cloudbeleid uit de Beheerdersconsole groepsbeleid overschrijft.

App-beleidsregels

Geldt alleen voor Google-apps.

Gebruik app-beleidsregels om te bepalen hoe Google Update samenwerkt met bepaalde Google-apps. Beleid per app overschrijft standaardbeleid.

Standaard app-beleidsregels wijzigen

 1. Ga in Groepsbeleid naar Googleand thenGoogle Updateand thenApplications (Apps).
 2. Open, activeer en stel de beleidsopties in voor alle apps (meer informatie hieronder).
Beleid Beschrijving
Allow installation default (Standaardinstallatie toestaan)

Beschikbaar in Google Update-versie 1.2.145.5

Bepaalt het standaardgedrag voor installatie van Google-apps door Google Update. Dit beleid geldt alleen voor installaties die Google Update of Google Installer gebruiken. Het beleid kan niet voorkomen dat een gebruiker een Google-app installeert die Google Update niet gebruikt.

Opmerking: Dit beleid kan worden overschreven door het beleid Allow installation (Installatie toestaan) voor individuele apps.

 • Always allow Installs (Installatie altijd toestaan, aanbevolen): App-installatie is toegestaan.
 • Always allow Machine-Wide Installs, but not Per-User Installs (Apparaatbrede installaties toestaan, maar installaties per gebruiker niet): App-installatie is alleen toegestaan voor apparaatbrede installaties (voor alle gebruikers). App-installatie in profielmappen van gebruikers is niet toegestaan. Beschikbaar in Google Update-versie 1.3.35.451.
 • Installs disabled (Installaties uitgeschakeld): App-installatie is niet toegestaan.

Dit beleid is alleen beschikbaar voor Windows-instanties die zijn gekoppeld aan een Microsoft Active Directory-domein.

Update policy override default (Standaard updatebeleid overschrijven) Beschikbaar in Google Update-versie 1.2.145.5

Bepaalt het standaardbeleid voor software-updates van Google.
 • Always allow updates (Updates altijd toestaan, aanbevolen): Updates worden altijd toegepast als ze via een periodieke of handmatige updatecontrole worden gevonden.
  Dit is de standaard aanbevolen instelling. Als deze optie is geselecteerd, probeert Google Update Chrome tijdens de geplande taak automatisch te updaten. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderdrukkingsperiode en de minimale controleperiode. Gebruikers kunnen on demand updates uitvoeren via de pagina chrome://settings/help.
 • Automatic silent updates only (Alleen automatische stille updates): Updates worden automatisch toegepast als ze via een periodieke updatecontrole worden gevonden.
 • Manual updates only (Alleen handmatige updates): Updates worden alleen toegepast als de gebruiker handmatig op updates controleert. (Niet in alle apps is hiervoor een interface beschikbaar.)
 • Updates disabled (Updates uit): Updates worden nooit toegepast. Als je updates uitzet, worden nieuwe Google-apps die in de toekomst worden uitgebracht ook niet geüpdatet. Dit kan invloed hebben op toekomstige versies van geïnstalleerde apps.
Als je Manual updates only (Alleen handmatige updates) kiest, moet je regelmatig op updates controleren met de functie voor handmatige updates in elke app (indien ondersteund). Als je updates uitzet, moet je regelmatig controleren op updates en deze beschikbaar maken voor gebruikers.

Deze instelling heeft geen invloed op updates voor Google Update. Google Update blijft zichzelf updaten.

Specifieke app-beleidsregels wijzigen

De map Applications (Apps) in Groepsbeleid bevat alle Google-apps die Google Update gebruiken. Je kunt beleidsregels instellen voor specifieke apps.

 1. Ga in Groepsbeleid naar Googleand thenGoogle Updateand thenApplications (Apps)and thenapp-naam.
 2. Zet het beleid aan dat je wilt wijzigen (meer informatie hieronder).
Beleid Beschrijving
Installatie toestaan

Beschikbaar in Google Update-versie 1.2.145.5

Bepaalt of een specifieke app kan worden geïnstalleerd met Google Update. Dit beleid geldt alleen voor installaties die Google Update of Google Installer gebruiken. Het beleid kan niet voorkomen dat een gebruiker een Google-app installeert die Google Update niet gebruikt.

 • Always allow Installs (Installatie altijd toestaan, aanbevolen): App-installatie is toegestaan.
 • Always allow Machine-Wide Installs, but not Per-User Installs (Apparaatbrede installaties toestaan, maar installaties per gebruiker niet): App-installatie is alleen toegestaan voor apparaatbrede installaties (voor alle gebruikers). App-installatie in profielmappen van gebruikers is niet toegestaan. Beschikbaar in Google Update-versie 1.3.35.451.
 • Installs disabled (Installaties uitgeschakeld): App-installatie is niet toegestaan.

Dit beleid is alleen beschikbaar voor Windows-instanties die zijn gekoppeld aan een Microsoft Active Directory-domein.

Doelversie herstellen

Hiermee geef je op dat Google Update installaties van de Google-app moet terugzetten op de versie die wordt bepaald door Target version prefix override (Voorvoegsel voor de doelversie overschrijven) of Target channel override (Doelkanaal overschrijven).

Als dit beleid aanstaat, worden installaties met een hogere versie dan de versie die is opgegeven door de doeloverschrijvingen, teruggezet naar de hoogst beschikbare versie die overeenkomt met de doelversie.

Als er geen doeloverschrijving is ingesteld, heeft dit beleid geen effect.

Dit beleid is alleen beschikbaar voor Windows-instanties die zijn gekoppeld aan een Microsoft Active Directory-domein.

Doelkanaal overschrijven Hiermee geef je de naam op van het releasekanaal dat de Google-app moet volgen bij het krijgen van updates. Google Chrome ondersteunt Stabiel, Bèta en Dev.
Target version prefix override (Voorvoegsel voor de doelversie overschrijven) Beschikbaar in Google Update-versie 1.3.33.5

Bepaalt naar welke versie de Google-app moet worden geüpdatet. Als dit beleid aanstaat, wordt de app geüpdatet naar de versie die deze beleidswaarde als voorvoegsel heeft. Als je bijvoorbeeld 90, 55.24 of 90.24.34 invult, zijn dit allemaal geldige waarden voor Google Chrome. Als je 90 (of een van de andere waarden) invult, kan Google Update uitgebrachte updates blijven krijgen totdat de eerste versie van 91 wordt uitgebracht.
Update policy override (Updatebeleid overschrijven) Beschikbaar in Google Update-versie 1.2.145.5

Bepaalt wat Google Update doet met beschikbare updates voor een specifieke app.
 • Always allow updates (Updates altijd toestaan, aanbevolen): Updates worden altijd toegepast als ze via een periodieke of handmatige updatecontrole worden gevonden.
  Dit is de standaard aanbevolen instelling. Als deze optie is geselecteerd, probeert Google Update Chrome tijdens de geplande taak automatisch te updaten. Hierbij wordt rekening gehouden met de onderdrukkingsperiode en de minimale controleperiode. Gebruikers kunnen on demand updates uitvoeren via de pagina chrome://settings/help.
 • Automatic silent updates (Automatische stille updates): Updates worden automatisch toegepast als ze via een periodieke updatecontrole worden gevonden.
 • Manual updates only (Alleen handmatige updates): Updates worden alleen toegepast als de gebruiker handmatig op updates controleert. (Niet in alle apps is hiervoor een interface beschikbaar.)
 • Updates disabled (Updates uit): Updates worden nooit toegepast.
Als je Manual updates only selecteert, moet je regelmatig op updates controleren met de functie voor handmatige updates in de app (indien ondersteund). Als je updates uitzet, moet je regelmatig controleren op updates en deze beschikbaar maken voor gebruikers.

Problemen oplossen

Een logbestand maken

Als je problemen ondervindt met automatische updates van Google, verzamel je logboeken om het probleem op te lossen. Ga zo te werk om Google Update-logboeken aan te maken:

 1. Maak op je Windows-computer een tekstbestand met de naam GoogleUpdate.ini.
 2. Sla het bestand in de schijf-root C:\ op.
 3. Voeg de volgende content toe:
  [LoggingLevel]
  LC_UTIL=6
  LC_SERVICE=6
  LC_CORE=6
  LC_NET=6
  LC_OPT=6
  [LoggingSettings]
  EnableLogging=1
  ShowTime=1
  LogToFile=1
  AppendToFile=1
  LogToStdOut=1
  LogToOutputDebug=1
  LogFilePath=GoogleUpdate.log
 4. Start de computer opnieuw op en open de Chrome-browser.
 5. Ga in de browser naar chrome://settings/help om te proberen een update uit te voeren.

In C:\ProgramData\Google\Update\Log\GoogleUpdate.log zou je een logbestand moeten zien met informatie over updatepogingen. Hieronder vind je informatie over algemene logboekitems.

Veelgebruikte logboekitems bekijken

[Ignoring group policy][machine is not part of a domain] ([Groepsbeleid wordt genegeerd][computer hoort niet bij een domein]): Google Update denkt dat de computer niet is gekoppeld aan een Windows-domeincontroller. Alleen computers die zijn gekoppeld aan een domein respecteren beleidsregels die voor de computer zijn ingesteld door Groepsbeleid of het register, zoals het uitschakelen van automatische updates.

[Send][url=https://tools.google.com/service/update2][request=>?xml...: Google Update heeft een verzoek naar de servers van Google verzonden om te zien of er updates beschikbaar zijn. Het verzoek bevat informatie zoals de huidige app-versie en het platform. De servers van Google gebruiken de informatie om te reageren met de juiste update.

[Send response received][result 0x0][status code 200][<?xml... ...status="noupdate"...: De updatecontrole is geslaagd, maar de servers van Google hebben geen updates die overeenkomen met het verzoek van de client.

[Send response received][result 0x0][status code 200][<?xml... ...<url codebase="...: De updatecontrole is geslaagd en de servers van Google hebben een geüpdatete versie van de app aanbevolen. Het antwoord bevat het geüpdatete versienummer en een aantal URL's die de client kan gebruiken om het binaire updatebestand te downloaden.

Controleren of beleid wordt toegepast op apparaten

Nadat je Google Update-beleid hebt toegepast, moeten gebruikers de Chrome-browser opnieuw starten voordat de instellingen van kracht worden. Controleer op de apparaten van gebruikers of het ingestelde Google Update-beleid correct wordt toegepast.

 1. Ga op een beheerd apparaat naar chrome://policy.
 2. Klik op Beleid opnieuw laden.
 3. Vink het vakje aan voor Beleid weergeven zonder waarde ingesteld.
 4. Scroll naar Google Update-beleid.
 5. Controleer of Status is ingesteld op OK voor het beleid dat je hebt ingesteld.
 6. Controleer voor het beleid dat je hebt ingesteld of de beleidswaarden overeenkomen met wat je hebt ingesteld.

Vragen

Waar is Google Update geïnstalleerd?

Afhankelijk van het type installatie van de beheerder wordt Google Update in een of beide van deze locaties uitgevoerd:

 • Per apparaat: %ProgramFiles(x86)%\Google\Update
 • Per gebruiker: %LOCALAPPDATA%\Google\Update
Hoe vaak worden taken van Google Update uitgevoerd?

Google Update wordt elk uur uitgevoerd om te bepalen welke taken moeten worden uitgevoerd. Elke individuele beleidsinstelling wordt bekeken om te bepalen of een taak dat uur moet worden uitgevoerd.

Als je bijvoorbeeld het beleid Auto-update check period override (Controletermijn voor automatische updates overschrijven) instelt zodat de minimale tijdsperiode tussen updatecontroles 480 minuten is, controleert Google Update elk uur of de laatste updatecontrole meer dan 480 minuten geleden is. Als dit niet het geval is, wacht Google Update totdat het na een uur weer wordt uitgevoerd en controleert dit vervolgens opnieuw.

Zo kun je ook een onderdrukkingsperiode instellen voor updates (Time period in each day to suppress auto-update check, Periode waarin controle op automatische updates elke dag wordt onderdrukt). Google Update controleert dan elk uur of de onderdrukkingsperiode aan de gang is. Als dit het geval is, worden er geen updates uitgevoerd. Google Update wacht dan totdat het na een uur weer wordt uitgevoerd en controleert opnieuw of de onderdrukkingsperiode aan de gang is.

Welke URL's worden gebruikt voor Chrome-browserupdates?

De Chrome-browser stuurt verzoeken naar meerdere URL's als er wordt gecontroleerd op updates en als updates worden gedownload. De volgorde van verzoeken wordt dynamisch tijdens runtime bepaald. Zowel HTTP- als HTTPS-protocollen kunnen worden geprobeerd. De volgende URL-lijst met hostnamen en paden kan in de toekomst worden gewijzigd:

 • www.google.com/dl/*
 • dl.google.com
 • google.com/dl/*
 • *.gvt1.com
 • tools.google.com/service/update2
 • clients2.google.com
 • update.googleapis.com/service/update2
 • clients4.google.com
 • https://m.google.com/devicemanagement/data/api

Opmerking: Hoewel cachen van de Chrome-browser voor het downloaden op computers in de hele organisatie officieel niet wordt ondersteund, kun je de eerste 2 URL's in de lijst gebruiken om de updatebestanden voor je organisatie te cachen.

Welke URL's worden gebruikt voor extensie-updates?

Deze lijst met URL's kan in de toekomst worden gewijzigd vanwege het veranderende karakter van het extensieplatform en de Chrome Web Store:

 • clients2.googleusercontent.com/crx/blobs/*
Hoe groot zijn Chrome-browserupdates?

De eerste installatie van de Chrome-browser is ongeveer 50 MB. Daaropvolgende updates van een versie naar de volgende zijn ongeveer 10-15 MB. Patchupdates zijn meestal 3-5 MB. Voor updates van een grote versie naar een latere niet-daaropvolgende grote versie is meestal een geheel nieuwe installatie vereist.

Hoe vaak controleert Google Update op updates?

Google Update controleert ongeveer elke 5 uur op de nieuwste update. In een grote organisatie met veel Windows-computers worden updates verspreid over deze periode van 5 uur.

Wat moet ik doen als Chrome al is geïnstalleerd op de computers van gebruikers?

Het Enterprise-installatieprogramma (MSI) van Chrome installeert Chrome voor alle gebruikers van een computer. Het installatieprogramma updatet de Chrome-browser voor alle gebruikers, mits de versie die je installeert hetzelfde is als of nieuwer is dan de versie die eerder op de computer is geïnstalleerd.

Als de Chrome-browser al is geïnstalleerd op een computer voor een individuele gebruiker (in de profieldirectory van die gebruiker), wordt die installatie niet gewijzigd door het Enterprise-installatieprogramma van Chrome. Als de gebruiker Chrome de volgende keer vanuit de profieldirectory opent, detecteert Chrome een andere installatie van Chrome die voor alle gebruikers beschikbaar is. De installatie van de huidige Chrome-browser wordt dan ongedaan gemaakt en de geüpdatete versie van de Chrome-browser die geldt voor alle gebruikers, wordt geopend.

Gerelateerde onderwerpen

Google en de gerelateerde merken en logo's zijn handelsmerken van Google LLC. Alle andere bedrijfs- en productnamen zijn handelsmerken van de bedrijven waarmee ze in verband worden gebracht.

Was dit nuttig?
Hoe kunnen we dit verbeteren?
Zoeken
Zoekopdracht verwijderen
Zoekfunctie sluiten
Google-apps
Hoofdmenu
Zoeken in het Helpcentrum
true
410864
false