Schemalägg och visa innehåll med Chrome Sign Builder

Som administratör kan du schemalägga och visa innehåll i ditt hanterade nätverk med Chrome-enheter. Använd Chrome Sign Builder för att visa webbinnehåll som restaurangmenyer, bilder och YouTube-filmklipp eller spellistor. Du kan även visa presentationer som skapats med Google Presentationer.

När du konfigurerar Chrome Sign Builder skapar du scheman för att visa innehåll och ange webbadresserna. Senare kan du behöva ändra innehållet på dessa webbadresser, men du behöver inte uppdatera scheman och inställningar. Se exempel nedan på vad du kan schemalägga och visa. 

Exempel på innehåll som du kan schemalägga och visa

Visa en restaurangmeny
Använd Chrome Sign Builder för att visa menyer. Om du exempelvis vill visa menyer för frukost, lunch och middag skapar du tre scheman. Varje schema har en egen menywebbadress för att visa innehåll.
Spela en video eller spellista på YouTube
Du kan använda Chrome Sign Builder för att schemalägga videor och spellistor på YouTube. Vid den schemalagda tiden spelas videon upp och automatiskt i en slinga. Du kan även dölja videokontrollerna och stänga av tangentbords- och spelarkontrollerna.
Presentera med Google Presentationer

Du kan skapa en presentation med hjälp av Google Presentationer och visa den med Chrome Sign Builder. Kom ihåg att alla som kan komma åt presentationen också kan ändra den.

När du publicerar presentationen ska du ställa in den på att starta så snart den lästs in och på att starta om efter sista bilden.

Tips! När du lägger till webbadressen för presentationer i fönstret Lägg till nytt innehåll i Chrome Sign Builder ska du inte klicka på Öppna presentationsalternativ. Ändra istället inställningar i fönstret Publicera på webben i Presentationer och använd den publicerade URL:en. Mer information om den här lösningen finns i denna Chromium-bug.

Steg 1: Ladda ned Chrome Sign Builder

Implementera appen genom att följa stegen i Installera Chrome Sign Builder

Du kan ladda ned och installera Chrome Sign Builder på en av de Chrome-enheter där det kommer att implementeras. Implementeringen blir dock enklare om du installerar det på en annan dator.

När du startar Chrome Sign Builder, visas ett schemafönster och ett förhandsgranskningsfönster. Förhandsgranskningsfönstret är tomt tills du anger en webbadress för schemalagt innehåll.

Steg 2: Skapa ett schema

Skapa ett schema för specifika tidsintervall

Du kan skapa ett schema som visar innehåll för en viss tid. Till exempel kan du visa frukostmenyn på en restaurang mellan kl. 07:00 och 10:30. 

 1. Välj ett tidsintervall i kalendern.
  Du kan dra i markören för att förlänga tiden. 
 2. I fältet Webbadress anger du webbadressen för innehållet du vill visa.
 3. Klicka på Avancerat.
 4. (Valfritt) Om du vill duplicera schemat på andra dagar klickar du på listan bredvid Upprepa och väljer hur ofta du vill att innehållet ska upprepas. 
 5. (Valfritt) Om schemat ska fortsätta på obestämd tid markerar du rutan Upprepa på obestämd tid.
 6. Klicka på Spara
 7. (Valfritt) Om du vill lägga till nytt innehåll i schemat upprepar du dessa steg. 
Skapa ett schema som visar innehåll hela dagen under ett visst antal dagar

Dagordning för en konferensens är ett exempel på ett schema som visar samma innehåll hela dagen för ett visst antal dagar. Du kan använda en presentation för att visa dagordningen och du eller en annan användare kan ändra presentationen när det behövs under konferensen. Dessa förändringar visas enligt en uppdateringsfrekvens som du anger.

 1. Klicka på raden heldag under det datum du vill att visningen ska börja. 
 2. I fältet Webbadress anger du webbadressen för innehållet du vill visa.
 3. Klicka på Avancerat.
 4. Klicka på listan bredvid Repetera och välj Dagligen
 5. Avmarkera rutan Upprepa på obestämd tid.
 6. Lägg till ett slutdatum och en tid i fältet Tills
 7. Klicka på Spara
Skapa en som visar innehåll hela dagen för ett obegränsat antal dagar

En detaljhandel som vill visa öppettider är ett exempel på ett schema som visar innehåll varje dag varje vecka 24 timmar om dygnet.

 1. Klicka på raden heldag under det datum du vill att visningen ska börja. 
 2. I fältet Webbadress anger du webbadressen för innehållet du vill visa.
 3. Markera rutan Visa alltid
 4. (Valfritt) Ange hur ofta du vill att mediaskärmen ska uppdatera genom att klicka på Avancerat och markera rutan Läs in webbadressen automatiskt.
  Du kan ändra uppdateringstiden till något som passar dig.
 5. Klicka på Spara
Byta namn på eller ta bort ett schema

Byt namn

 1. Bredvid ditt schemanamn klickar du på nedåtpil Nedåtpil följt av Redigera inställningar
 2. I fältet Namn anger du ett nytt namn och klickar på Spara

Radera

 1. Välj Ta bort schema på menyn bredvid schemanamnet.
 2. Klicka på Ta bort

Steg 3: Exportera schemafilen

En schemafil innehåller information som webbadresserna för ditt innehåll, inställningar och scheman. Du måste exportera schemafilen så att du kan överföra den i implementeringsprocessen

 1. Till vänster om kalendern klickar du på Exportera.
 2. Ange ett namn för exportfilen och var du vill att den ska sparas. 
 3. Klicka på Spara

När du distribuerar Chrome Sign Builder klickar du på Ladda upp konfigurationsfil och väljer den exporterade schemaläggningsfilen. 

Kompletta andra uppgifter

Undvik en tom skärm

Försök att schemalägga innehållet så att mediespelarskärmen inte blir tom. Under tiden mellan frukost och lunch kan en restaurang till exempel visa ett meddelande som "Vi har stängt. Kom tillbaka lite senare". Eller visa en återkommande YouTube-spellista med exempel på förrätter eller evenemang på restaurangen.

Det enklaste sättet att undvika en tom skärm är att ange en standardwebbadress. Det är ett sätt att visa innehåll på mediaspelarens skärm när inget annat är schemalagt. 

Ange standardwebbadress

 1. Bredvid ditt schemanamn klickar du på nedåtpil Nedåtpil följt av Redigera inställningar
 2. Ange webbadressen i fältet Standardwebbadress
 3. Klicka på Spara
Schemalägga YouTube-innehåll

Schemalägga en video

 1. Öppna Chrome Sign Builder och välj en tid.
 2. I fältet Webbadress anger du webbadressen till YouTube-videon.
 3. (Valfritt) Om du vill konfigurera avancerade inställningar klickar du på Öppna avancerad YouTube-konfiguration och ändrar någon av standardinställningarna.
 4. Klicka på Klar följt av Spara.

Schemalägga en spellista

 1. Öppna Chrome Sign Builder och välj en tid.
 2. I fältet Webbadress rutan anger du webbadressen till delningslänken för den första videon i spellistan.
 3. Klicka på Öppna avancerad YouTube-konfiguration.
 4. I rutan Spelliste-id anger du spellistans id.
 5. (Valfritt) Ändra någon av standardinställningarna för videokonfiguration.
 6. Klicka på Klar följt av Spara.

Läs mer om att skapa och hantera spellistor.

 

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?