Schemalägg och visa inneåll med Chrome Sign Builder

Chrome Anmäl Builder är ett verktyg för digitala skyltar som gör att du kan schemalägga och visa innehåll i ditt nätverk av hanterade Chrome-enheter.

Chrome Sign Builder gör det lätt att visa webbinnehåll som restaurangmenyer, bilder och YouTube-filmklipp och spellistor samt Google Presentationer. De kan redigeras av alla som har tillgång till presentationen.

Du konfigurerar Chrome Sign Builder en gång. I första installationen skapar du scheman och anger webbadresser för innehåll som visas enligt tidsplanen. Senare måste du kanske ändra innehållet på dessa webbadresser, men du behöver inte konfigurera scheman och inställningar i Chrome Sign Builder. 

Vanliga användningsområden

Restaurangmeny
Om du vill visa menyer för frukost, lunch och middag skapar du tre scheman, där varje schema har en egen menywebbadress för att visa innehåll.
YouTube-videoklipp eller spellista
Du kan använda Chrome Sign Builder för att schemalägga videor och spellistor på YouTube. Vid den schemalagda tiden spelas videon upp och automatiskt i en slinga. Du kan även dölja videokontrollerna och stänga av tangentbords- och spelarkontrollerna. Du kan ändra någon av följande standardinställningar.

YouTube-konfiguration

Schemalägga YouTube-innehåll

 1. Öppna Chrome Sign Builder och välj en tid för att öppna rutan Lägg till nytt innehåll.
 2. Om du vill schemalägga en video:
  1. I rutan Webbadress anger du webbadressen till länken för videodelning.
  2. (Valfritt) Om du vill konfigurera avancerade inställningar klickar du på Öppna avancerad YouTube-konfiguration och gör dina inställningar.
  3. Klicka på Klar.
 3. Om du vill schemalägga en spellista:
  1. I rutan Webbadress rutan anger du webbadressen till delningslänken för den första videon i spellistan.
  2. Klicka på Öppna avancerad YouTube-konfiguration.
  3. I rutan Spelliste-id anger du spellistans id.
  4. (Valfritt) Ange eventuella andra inställningar.
  5. Klicka på Klar.
 4. Klicka på Spara.

Exempel

Ursprunglig YouTube-webbadress: https://www.youtube.com/watch?v%3DoGPc_o-e4BQ

Webbadress som har ändrats av Chrome Sign Builder: https://www.youtube.com/embed/oGPc_o-e4BQ?autoplay=1&autohide=1&loop=1&controls=0&disablekb=0 

Google-presentation

När du visar innehåll i en Google-presentation innebär det att alla som kan få tillgång till presentationen kan ändra den digitala skylten. När du publicerar presentationen ska du ställa in den på att starta så snart den lästs in och på att starta om efter sista bilden.

Obs! När du lägger till webbadressen för presentationer i fönstret Lägg till nytt innehåll i Chrome Sign Builder ska du inte klicka på Öppna presentationsalternativ. Ändra istället nödvändiga inställningar i fönstret Publicera på webben i Google Presentationer och använd den publicerade URL:en. Mer information om den här lösningen finns i denna Chromium-bug.

Google-presentation

Bästa metoder

Du bör schemalägga innehållet så att mediaspelarskärmen inte blir tom. Under tiden mellan frukost och lunch kan en restaurang till exempel visa ett meddelande som "Vi har stängt. Kom tillbaka lite senare". Eller visa en återkommande YouTube-spellista med exempel på förrätter eller evenemang på restaurangen.

Det finns två sätt att undvika en tom skärm när du skapar scheman. Du kan skapa ett standardschema som visas 24 timmar om dygnet alla dagar i veckan och dessutom skapa scheman för specifika tidsperioder. I exemplet med restaurangen är standardhändelsen "Vi har stängt. Kom tillbaka lite senare". Om frukostmeny är planerad från 06:00 till 10:00 visas den istället.

Det bästa sättet att undvika en tom skärm är att ange en standardwebbadress som visar det du vill när ingenting är schemalagt. Vi rekommenderar detta istället för att du skapar ett standardschema, eftersom det gör kalendern mindre rörig och lättare att underhålla. 

Jobba med Chrome Sign Builder

Hämta Chrome Sign Builder från Chrome Web Store. Du kan hämta och installera Chrome Sign Builder på en av de Chrome-enheter där det kommer att implementeras, men implementeringen blir enklare om du installerar det på en annan dator.

När du startar Chrome Sign Builder, visas ett schemafönster och ett förhandsgranskningsfönster. Förhandsgranskningsfönstret är tomt tills du anger en webbadress för schemalagt innehåll.

Skapa ett schema
Skapa ett schema för specifika tidsintervall

Restaurangmenyer är exempel på scheman som visar innehåll en begränsad tid, t.ex. en frukostmeny som bara visas från 07.00 till 10.30. Välj ett tidsintervall i kalendern. På samma sätt som med Google Kalender kan du välja ett tidsintervall på trettio minuter eller dra markören över flera timmar eller dagar. Ange webbadressen för innehållet som du vill visa. Automatiskt omladdning av URL uppdaterar innehållet som visas.

Du kan duplicera schemat i kalendern genom att upprepa det. Om du till exempel skapar ett schema för en frukostmeny som ska visas från 07:00 till 10:30 på måndag och upprepar det varje dag, finns schemat i kalendern varje dag i veckan.

Schema i Chrome Sign Builder

Ange ett namn på schemat genom att välja Redigera inställningar på rullgardinsmenyn bredvid schemanamnet och skriva in namnet.

Skapa ett schema som visar innehåll hela dagen för ett visst antal dagar

Dagordning för en konferensens är ett exempel på ett schema som visar samma innehåll hela dagen för ett visst antal dagar. En Google-presentation kan innehålla dagordningen och en admin kan ändra presentationen när behövs under konferensen. Dessa förändringar skulle visas enligt en uppdateringsfrekvens du anger.

Klicka på raden heldag under dagen då konferensen startar. När du har angett webbadressen klickar du på Avancerat så visas inställningarna för automatisk omladdning av webbadressen och start- och slutdatum för konferensen.

Konferensschema för Chrome Sign Builder
Skapa ett schema som visar innehåll hela dagen för ett obegränsat antal dagar

Detaljhandel som vill visa öppettider är ett exempel på ett "evighet"-schema som visar innehåll varje dag varje vecka 24 timmar om dygnet. Klicka på raden heldag under dagen du vill börja visa öppettiderna för och välj Visa alltid.

Ange hur ofta du vill att mediaskärmen ska uppdatera genom att klicka på Avancerat och läs in webbadressen automatiskt. Du kan ändra standardfrekvensen för uppdatering på 10 sekunder till det som är lämpligt för din digital skylt.

Öppettider i Chrome Sign Builder
Ange standardwebbadress

Att ange en standardwebbadress är ett sätt att visa innehåll på mediaspelarens skärm när inget annat är schemalagt. Detta är viktigt att göra eftersom det förhindrar att mediaspelaren visar en tom skärm. Om du vill ange en standardwebbadress väljer du Redigera inställningar på rullgardinsmenyn bredvid schemanamnet och anger standardwebbadressen.

Om du inte har en standardwebbadress kan du klicka på Återställ webbadress. I Chrome Sign Builder visas då ett meddelande om att inget har schemalagts för att visas. Om du tillåter att en vit skärm visas blir det svårt att veta om det är problem med mediaspelaren eller om inget är schemalagt. 

Ändra inställningar för Chrome Sign Builder
Exportera schemafilen

En schemafil innehåller webbadresserna för ditt innehåll, inställningar som skärmriktning och de scheman som du har skapat. Du måste exportera schemafilen genom att klicka på Exportera så att du kan överföra den i implementeringsprocessen. 

När du implementerar Chrome Sign Builder till de organisationsenheter där du vill att din digitala skylt ska visas, klickar du på ÖVERFÖR KONFIGURATIONSFIL och väljer schemat du exporterade. När enheterna på dessa organisationsenheter startar visas den digitala skylten med schemat, webbadresserna och inställningarna som du har konfigurerat.

Ta bort ett schema

Om du vill ta bort ett schema klickar du på det i kalendern och klickar sedan på Ta bort. Du kan även välja Ta bort schema på rullgardinsmenyn bredvid schemanamnet.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?