Skapa och distribuera Chrome-kioskappar

Den här artikeln gäller för Chrome-administratörer och utvecklare med erfarenhet av att utveckla Chrome-appar.

Som Chrome-administratör kan du göra om enheter som kör Chrome OS till enheter med en enda uppgift, exempelvis en digital skylt eller interaktiv display. Du kan distribuera färdiga kioskappar från Chrome Web Store eller skapa egen egen kioskapp.

I Chrome-version 57 och senare har vissa enheter som kör Chrome OS stöd för Android-appar. Information om hur du installerar Android-appar på hanterade Chrome-enheter finns i Använd Android-appar på Chrome-enheter som körs som en kiosk.

Tänk på följande

 • Innan du kan distribuera kioskappar på enheter som kör Chrome OS måste du registrera enheterna. Mer information finns i Registrera Chrome-enheter.
 • Du kan använda paketerade Chrome-appar för att skapa kioskappar. Men du kan inte använda värdbaserade appar.
 • Använd Chrome-appar som är konfigurerade för att visas på en helskärm.
 • Följ metodtipsen för Chrome-apputveckling.

Steg 1: Skapa en Chrome-kioskapp

Som utvecklare har du två möjligheter att skapa en kioskapp som du kan distribuera på Chrome-enheter. Du kan använda en befintlig webbapp eller skapa en ny.

Jag har en webapp

Om du har en webapp kan du använda Chrome App Builder för att paketera den som en kioskapp.
 1. Skapa en mapp för appens filer på en dator.
 2. Öppna Chrome App Builder-tillägget.
  Om du inte redan har det, måste du lägga till Chrome App Builder-tillägget i webbläsaren Chrome.
 3. För kioskappen anger du appnamnet och den ursprungliga versionen.
  Ge den första versionen ett lågt nummer, som 0.0.0.1. Då har du utrymme att höja versionsnumret när du överför nya versioner av appen.
 4. Ange webbadressen för appens nuvarande startsida.
  Detta blir målsidan för den nya kioskappen.
 5. (Valfritt) Välj navigeringskontroller, som bakåt, framåt, läs in på nytt och starta om sessionen.
 6. (Valfritt) Ange tidsgränsvärden:
  • Tidsgränsen nåddes för sessionen – tiden som appen är inaktiv innan webbdata (appens cache och cookies) rensas.
  • Tidsgräns för att återvända till startsidan – tiden som appen är inaktiv innan den återgår till startsidan. Webbläsningsdata rensas inte.
   Standardvärdet för Tidsgränsen nåddes för sessionen och Tidsgräns för att återvända till startsidan är 0 minuter – appen når inte tidsgränsen.
 7. (Valfritt) Ange användarvillkoren för appens användare.
 8. (Valfritt) Rotera startsidan så att den passar enheten där den ska köras.
  Rotera exempelvis en app 90 grader om om du vill köra den på en enhet som har stående skärmlayout.
 9. Välj Kioskläge aktiverat.
 10. Klicka på Exportera kioskapp.
 11. Exportera appfilerna till och klicka på Välj.

När du har skapat en kioskapp med Chrome App Builder kan du anpassa den genom att lägga till fler filer.

Jag vill skapa en ny app

Använd de exempelfiler som anges i stegen nedan för att skapa en enkel kioskapp.
 1. Skapa en mapp för appens filer på en dator. 
 2. Skapa appens HTML-fil.
  1. Skapa en HTML-fil med hjälp av en textredigerare.
   Här är ett exempel på HTML-fil.
  2. Spara filen som application.html i appens mapp.
 3. Skapa manifestet.
  1. Skapa en JSON-fil (JavaScript® Object Notation) i en textredigerare. Här är ett exempel på JSON-fil.
  2. Kontrollera att kiosk_enabled är inställt på true "kiosk_enabled": true.
  3. (Valfritt) Förhindra att en app körs som en vanlig app genom att ställa in kiosk_only till true "kiosk_only": true.
  4. (Valfritt) Påskynda tiden det tar för webbsidor att laddas i kioskappens WebView-kontroll genom att ange partition="persist:" i webview-taggen.
   Mer information finns i utvecklarinformation för partitionsattributet.
  5. Kontrollera att JSON-koden är formaterad korrekt med ett JSON-valideringsverktyg från tredje part, till exempel JSONLint.
  6. I appens mapp sparar du filen som manifest.json.
 4. Ange appens höjd och bredd.
  1. Skapa en CSS-fil (Cascading Style Sheet) med en textredigerare. Här är ett exempel på CSS-fil.
  2. Spara filen som application.css i appens mapp.
   Obs! Kioskappar expanderas automatiskt till helskärm.
 5. (Valfritt) Tillåt användarna att avsluta kiosksessionen.
  1. Skapa en Javascript-fil (JS) med en textredigerare. Här är ett exempel på JS-fil.
  2. Spara filen som application.js i appens mapp.
 6. Skapa bakgrundsskriptet.
  1. Skapa en JS-fil med en textredigerare. Här är ett exempel på JS-fil.
  2. Spara filen som background.js i appens mapp.
 7. Skapa appikonerna för appen och spara dem i appmappen.
  1. Skapa en ikon som är 128 x 128 pixlar och spara den som 128.png.
  2. Skapa en ikon som är 96 x 96 pixlar och spara den som 96.png.

Alternativt kan du använda denna exempel på zip-fil som innehåller appfiler för en testapp med navigeringskontroller och en återställningsknapp. En liveversion av appen, Chrome Browser Kiosk App 1.0, finns i Chrome Web Store. Du kan redigera filerna med vilken textredigerare som helst.

Steg 2. Testa kioskappen

Som utvecklare bör du se till att kioskappen fungerar på en enhet som kör Chrome OS.

 1. Logga in på Google-kontot på en Chrome-enhet.
 2. Spara appens mapp på testenheten.
 3. Gå till chrome://extensions.
 4. Slå på Utvecklarläge överst till höger.
 5. Klicka på Ladda okomprimerat.
 6. Leta upp och välj appens mapp.
 7. Öppna en ny flik i Chrome följt av klicka på Appar följt av klicka på appen. Se till att appen eller tillägget laddas och fungerar korrekt.
 8. Gör vid behov ändringar i manifest.json-filen, ange värd för appmappen och testa igen. Upprepa tills appen fungerar korrekt.

Steg 3: Publicera i Chrome Web Store

Som utvecklare kan du välja att göra appar och tillägg tillgängliga för alla eller kontrollera vem som kan installera dem. Du kan publicera kioskappar på två sätt i Chrome Web Store:

 • Offentligt – alla kan se och installera appen.
 • Olistat – endast användare med applänken kan se och installera den. Appen visas inte i sökresultaten i Chrome Web Store. Du kan dela applänken med användare utanför domänen.

Om du vill lägga till en kioskapp i Chrome Web Store komprimerar du mappen som innehåller dina filer. Publicera den sedan i Chrome Web Store

Steg 4: Implementera kioskappen

Som administratör kan du lägga till kioskappen i Googles administratörskonsol. Om du har flera appar som du vill lägga till kan du lägga till alla samtidigt med standardpolicyerna. Du kan även lägga till en app i taget för att konfigurera policyerna för dem.

Lägga till flera appar

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter följt av Chrome-hantering från startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser Enheter på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Klicka på Enhetsinställningar.
 4. Till vänster väljer du den organisation som du vill konfigurera policyer för.
  Välj organisationen på toppnivå för alla användare. Annars väljer du en underordnad organisation.
 5. Bläddra till Kioskinställningar.
 6. För Kioskappar klickar du på Hantera kioskappar.
 7. Om du vill lägga till en app klickar du på Chrome Web Store och söker efter kioskappen:
  • Om det är en offentlig app söker du med appnamnet eller appens id.
  • För en olistasd app söker du med hjälp av appens id.
 8. Om du vill lägga till en app manuellt klickar du på Ange en anpassad app:
  • För en app för godkänd testare i Chrome Web Store anger du app-id och webbadress https://clients2.google.com/service/update2/crx.
  • För en app som inte finns i Chrome Web Store anger du app-id och webbadress till den externa webbservern.
 9. Klicka på Lägg till följt av Spara.
 10. Bekräfta genom att klicka på Spara.

Lägg till enskilda appar

 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Öppna Enheter följt av Chrome-hantering från startsidan för administratörskonsolen.

  Om du inte ser Enheter på startsidan klickar du på Fler kontroller längst ned.

 3. Klicka på Apphantering.
 4. Välj Chrome-appar i filtermenyn Apptyp till vänster.
 5. Klicka på appen du vill konfigurera.
 6. Klicka på Kioskinställningar.
 7. Till vänster väljer du den organisation där du vill att användarna ska köra kioskappen.
  Välj organisationen på toppnivå för alla användare. Annars väljer du en underordnad organisation.
 8. Ställ in app- och tilläggspolicyerna. Läs mer om varje inställning.
 9. Klicka på Spara.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?