Skapa och distribuera Chrome-kioskappar

Den här artikeln gäller för Chrome-administratörer och utvecklare med erfarenhet av att utveckla Chrome-appar.

Som Chrome-administratör kan du göra om enheter som kör Chrome OS till enheter med en enda uppgift, exempelvis en digital skylt eller interaktiv display. Du kan distribuera färdiga kioskappar från Chrome Web Store eller skapa egen egen kioskapp.

I Chrome-version 57 och senare har vissa enheter som kör Chrome OS stöd för Android-appar. Information om hur du installerar Android-appar på hanterade Chrome-enheter finns i Använd Android-appar på Chrome-enheter som körs som en kiosk.

Tänk på följande

 • Innan du kan distribuera kioskappar på enheter som kör Chrome OS måste du registrera enheterna. Mer information finns i Registrera Chrome-enheter.
 • Du kan använda paketerade Chrome-appar för att skapa kioskappar. Men du kan inte använda värdbaserade appar.
 • Använd Chrome-appar som är konfigurerade för att visas på en helskärm.
 • Följ metodtipsen för Chrome-apputveckling.

Steg 1: Skapa en Chrome-kioskapp

Som utvecklare har du två möjligheter att skapa en kioskapp som du kan distribuera på Chrome-enheter. Använd en befintlig webbapp och Chrome App Builder för att paketera den som en kioskapp eller skapa en ny webbapp.

Alternativ 1: Använd en befintlig webbapp

Innan du börjar: Lägg till Chrome App Builder i webbläsaren Chrome på datorn där du skapar kioskappen.
 1. På datorn där du skapar appen skapar du en mapp för appens filer.
 2. Öppna Chrome App Builder.
 3. Ange appens namn och den ursprungliga versionen.
  Ge den ursprungliga versionen ett lågt nummer, till exempel 0.0.0.1, så att du har utrymme att öka numret för nya versioner.
 4. Ange webbadressen för appens nuvarande startsida.
  Webbadressen är målsidan för den nya kioskappen.
 5. Välj navigeringskontroller, som bakåt, framåt, läs in på nytt och starta om sessionen.
 6. Ange tidsgränsvärden:
  • Tidsgräns för inaktivitet för session – tiden som appen är inaktiv innan webbinformationen rensas.
  • Tidsgräns för att återvända till startsidan – tiden som appen är inaktiv innan den återgår till startsidan. Webbläsningsdata rensas inte.
   Standardvärdet för Tidsgränsen nåddes för sessionen och Tidsgräns för att återvända till startsidan är noll minuter – appen når inte tidsgränsen.
 7. (Valfritt) Om du vill ange användarvillkor för appanvändare skriver du in texten.
 8. (Valfritt) Välj ett värde om du vill rotera startsidan så att den passar enheten där den ska köras.
  Rotera exempelvis en app 90 grader om om du vill köra den på en enhet som har stående skärmlayout.
 9. Välj Kioskläge aktiverat.
 10. Klicka på Exportera kioskapp.
 11. Välj plats som du vill exportera appfilerna till och klicka på Välj.

När du har skapat en kioskapp med Chrome App Builder kan du anpassa den genom att lägga till fler filer.

Alternativ 2: Skapa en ny app

Använd de exempelfiler som anges i stegen nedan för att skapa en enkel kioskapp.
 1. På datorn där du skapar appen skapar du en mapp för appens filer. 
 2. Skapa appens HTML-fil.
  1. Skapa en HTML-fil med hjälp av en textredigerare.
   Här är en exempel på HTML-fil.
  2. Spara filen som application.html i appens mapp.
 3. Skapa manifestet.
 4. Skapa en JSON-fil (JavaScript® Object Notation) i en textredigerare. Här är en exempel på JSON-fil.
 5. Kontrollera att kiosk_enabled är inställt på true "kiosk_enabled": true.
 6. (Valfritt) Förhindra att en app körs som en vanlig app genom att ställa in kiosk_only till true "kiosk_only": true.
 7. (Valfritt) Påskynda tiden det tar för webbsidor att laddas i kioskappens WebView-kontroll genom att ange partition="persist:" i webview-taggen.
  Mer information finns i utvecklarinformation för partitionsattributet.
 8. Kontrollera att JSON-koden är formaterad korrekt med ett JSON-valideringsverktyg från tredje part, till exempel JSONLint.
 9. I appens mapp sparar du filen som manifest.json.
 • Ange appens höjd och bredd.
  1. Skapa en CSS-fil med hjälp av en textredigerare. Här är en exempel på CSS-fil.
  2. Spara filen som application.css i appens mapp.
   Obs! Kioskappar expanderas automatiskt till helskärm.
 • (Valfritt) Så här tillåter du användarna att avsluta kiosksessionen:
  1. Skapa en JavaScript-fil med hjälp av en textredigerare. Här är en exempel på JS-fil.
  2. Spara filen som application.js i appens mapp.
 • Skapa bakgrundsskriptet:
  1. Skapa en JavaScript-fil med hjälp av en textredigerare. Här är en exempel på JS-fil.
  2. Spara filen som background.js i appens mapp.
 • Skapa appikonerna för appen och spara dem i appmappen:
  1. Skapa en ikon som är 128 x 128 pixlar och spara den som 128.png.
  2. Skapa en ikon som är 96 x 96 pixlar och spara den som 96.png.
 • Alternativt kan du använda denna exempel på zip-fil som innehåller appfiler för en testapp med navigeringskontroller och en återställningsknapp. En liveversion av appen, Chrome Browser Kiosk App 1.0, finns i Chrome Web Store. Du kan redigera filerna med vilken textredigerare som helst.

  Steg 2. Testa kioskappen

  Som utvecklare bör du se till att kioskappen fungerar på en enhet som kör Chrome OS.

  1. Logga in på Google-kontot på en Chrome-enhet.
  2. Spara appens mapp på testenheten.
  3. Gå till chrome://extensions.
  4. Slå på Utvecklarläge överst till höger.
  5. Klicka på Ladda okomprimerat.
  6. Leta upp och välj appens mapp.
  7. Öppna en ny flik i webbläsaren Chrome och klicka på Appar följt av appen. Kontrollera att den laddas och fungerar korrekt.
  8. Gör vid behov ändringar i manifest.json-filen, ange värd för appmappen och testa igen. Upprepa tills appen fungerar korrekt.

  Steg 3: Publicera i Chrome Web Store

  Som utvecklare kan du välja att göra appar och tillägg tillgängliga för alla eller kontrollera vem som kan installera dem. Du kan publicera kioskappar på två sätt i Chrome Web Store:

  • Offentligt – alla kan se och installera appen.
  • Olistat – endast användare med applänken kan se och installera den. Appen visas inte i sökresultaten i Chrome Web Store. Du kan dela applänken med användare utanför domänen.

  Så här lägger du till en kioskapp i Chrome Web Store:

  1. Komprimera mappen som innehåller dina filer.
  2. Följ stegen i Publicera i Chrome Web Store

  Steg 4: Implementera kioskappen

  Som administratör kan du lägga till kioskappen i Googles administratörskonsol.

  1. Logga inGoogles administratörskonsol.

   Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

  2. Öppna Enheter på administratörskonsolens startsida följt av Chrome-hantering.
  3. Klicka på Appar och tillägg.
  4. Till vänster väljer du den organisationsenhet som du vill konfigurera inställningar för.
   Välj organisationen på toppnivå för alla användare. Annars väljer du en underordnad organisation. Inledningsvis ärver en organisationsenhet inställningarna från sin överordnade.
  5. Klicka på Kioskar högst upp.
  6. Klicka på Lägg till Lägg till fråga och välj Lägg till från Chrome Web Store.
  7. Sök efter appen som du vill implementera och klicka på Välj.
  8. Godkänn appbehörigheter åt organisationen om du uppmanas att göra det.
  9. Ställ in appen och tilläggspolicyn i panelen till höger. Läs mer om varje inställning.
  10. Klicka på Spara.

  Relaterade ämnen

  Var det här till hjälp?
  Hur kan vi förbättra den?