Planerar du en strategi för återgång till kontorsarbete? Se hur Chrome OS kan vara till hjälp.

Enheter för hanterad gästsession

För administratörer som hanterar Chrome OS-enheter för företag eller skolor.

Chromebook icon updated Dec 2013

Med hanterade gästsessioner kan flera användare dela ChromeOS-enheter utan att behöva logga in på sitt Google-konto. De kan till exempel använda hanterade gästsessioner för att konfigurera ChromeOS-enheter som låneenheter eller delade datorer.

Med hanterade gästsessioner kan användarna få en fullständig webbupplevelse och få tillgång till flera webbplatser i ett fönsterläge (ej helskärm).

Innan du börjar

 • Registrera de enheter som du vill låta användarna köra hanterade gästsessioner på. Mer information finns i Registrera Chrome OS-enheter.
 • Placera enheter som användarna ska använda för att köra hanterade gästsessioner i en organisationsenhet. Du kan bara placera en ChromeOS-enhet i en organisationsenhet i taget. Du kan sedan tillämpa inställningar för hanterade gästsessioner på enheter i organisationsenheten.
 • Dynamiska grupper för hanterad gästsession prioriteras framför användarens dynamiska grupper på inloggningsskärmen. Kontrollera att användarnas namn och bilder visas på inloggningsskärmen. Mer information finns på inloggningsskärmen.
 • Chrome Enterprise Upgrade och Chrome Education Upgrade, antingen fristående eller i paket med enheter, krävs för varje ChromeOS-enhet som du vill köra en hanterad gästsession på. Kiosk & Signage Upgrade har inte stöd för implementering av hanterade gästsessioner.
 • Privata appar och tillägg som är begränsade till användare på en domän kan inte installeras eftersom hanterade gästsessioner inte kräver att användare loggar in.

Konfigurera hanterade gästsessioner

Steg 1: Konfigurera ChromeOS-enheterna
 1. Logga inGoogles administratörskonsol.

  Logga in med ditt administratörskonto (slutar inte på @gmail.com).

 2. Från Administratörskonsolen öppnar du Meny ""följt av"" Enheterföljt avChromeföljt avInställningarföljt avHanterade gästsessioner.
 3. Om du vill att inställningen ska gälla alla väljer du organisationsenheten på den högsta nivån. Välj annars en underordnad organisationsenhet.
 4. Bredvid Hanterad gästsession väljer du ett alternativ:
  • Om du vill använda hanterade gästsessioner på ChromeOS-enheter väljer du Tillåt hanterade gästsessioner.
  • Om du vill starta en hanterad gästsession automatiskt väljer du Starta hanterad gästsession automatiskt.
 5. Ange namnet som du vill att användarna ska se för sessionen. Exempelvis Skolbiblioteket på Storstadsskolan eller Solarmora delad dator.
 6. Konfigurera inställningarna för hanterade gästsessioner. Mer information finns i steg 2 nedan.
 7. Klicka på Spara.
Steg 2: Konfigurera inställningar för hanterad gästsession

Inställningar som är unika för hanterade gästsessioner finns i tabellen nedan. De flesta inställningar som finns på sidan Inställningar för hanterad gästsession är också tillgängliga på sidan Inställningar för användare och webbläsare. Policyerna fungerar på liknande sätt, men de gäller i gästsessionen i stället för när användarna är inloggade. Dessa policyer beskrivs i Ange Chrome-policyer för användare eller webbläsare.

Inställning Beskrivning
Hanterad gästsession

Sessionsnamnet visas på inloggningsskärmen

Namnet som du vill att användarna ska se för sessionen.

Inställningarna nedan är bara tillgängliga för hanterade gästsessioner som startas automatiskt på ChromeOS-enheter

Fördröjning av autostart

Ange hur många sekunder du vill vänta innan den hanterade gästsessionen startas automatiskt.

Aktivera statusövervakning för enhet

Välj Aktivera statusövervakning för enhet när du vill tillåta att statusen för den offentliga miljön rapporteras. Sedan kan du kontrollera om en enhet är online och fungerar som den ska. Mer information finns i Övervaka kioskhälsa.

Aktivera uppladdning av systemlogg för enhet

Viktigt! Innan du använder denna inställning måste du informera användarna av hanterade enheter för offentlig miljö om att deras aktivitet kan komma att övervakas och att data kan registreras och delas av misstag. Om du inte informerar användarna bryter du mot villkoren i ditt avtal med Google.

Välj Aktivera överföring av systemlogg för enhet när du automatiskt vill registrera systemloggar för enheter i offentlig miljö. Loggar registreras var 12:e timme och laddas upp till administratörskonsolen. Loggarna sparas i upp till 60 dagar.

Du kan när som helst ladda ned sju loggar:

 • Varje dag under de senaste fem dagarna

 • 30 dagar sedan

 • 45 dagar sedan

Mer information finns i Övervaka kioskhälsa.

Skärmrotation (medurs)

Om du vill konfigurera skärmrotation för dina enheter för offentlig miljö väljer du önskad skärmorientering. Om du exempelvis roterar skärmen till stående layout väljer du 90 grader. Denna princip kan åsidosättas genom manuell konfiguration av enheten i en annan skärmorientering.

Maximal sessionslängd för användare Logga ut användaren från sessionen efter en viss tid, mellan en och 1 440 minuter. För obegränsade sessioner anger du inget värde.
Inställningar för inaktivitet

Åtgärd vid inaktivitet

Välj vad du vill att enheten ska göra när inaktiv tid löper ut. Välj om enheterna ska övergå till viloläge, avsluta sessionen, stängas av eller inte göra något.

Inaktiv tid i minuter

Om du vill ange den inaktiva tiden anger du ett värde i minuter. Om du vill använda systemstandarden, som varierar efter enhet, lämnar du rutan tom.

Åtgärd vid stängt lock

Välj om du vill att enheterna ska övergå till viloläge, avsluta sessionen, stängas av eller inte göra något när användarna stänger enhetens lock.

Visa bekräftelserutan för utloggning

Som standard är Visa dialogrutan för utloggning när det sista fönstret stängs markerat. Användarna uppmanas att bekräfta om de vill logga ut från Chrome när de stänger det sista fönstret.

Om du väljer Visa inte utloggningsruta när det sista fönstret stängs loggas användarna inte automatiskt ut från Chrome när de stänger det sista fönstret.

Starta webbläsare vid start Anger om Chrome-webbläsaren ska startas automatiskt när användarna startar sina ChromeOS-enheter.
Sessionsspråk

Ange ordningen på de rekommenderade språken på ChromeOS-enhetens inloggningsskärm.

 • Om du inte anger några rekommenderade språk behålls det aktuella språket i ChromeOS som standard när en hanterad gästsession startas. Användaren kan ändra denna standardinställning när han eller hon startar sessionen.
 • Om du bara anger ett språk används detta språk i ChromeOS när en hanterad gästsession startas. Användaren kan ändra denna standardinställning när han eller hon startar sessionen.
 • Om du anger fler än ett språk uppmanar ChromeOS användaren att välja ett språk när en hanterad gästsession startas. Du kan välja språkordning i listan. Som standard använder Chrome den populäraste tangentbordslayouten för det valda språket. Användarna kan ändra tangentbordslayouten när de startar sessionen.

Språket och tangentbordslayouten återställs till sina tidigare värden när den hanterade gästsessionen avslutas.

Kvarstående visningsinställningar

Tillåter att enheterna behåller visningsinställningar som användarna anger i hanterade gästsessioner, även efter att sessionerna har avslutats. Som standard återställs alla visningsinställningar när en session är slut.

Steg 3: Tillämpa ytterligare inställningar och policyer

Du kan konfigurera enhetspolicyer, användarpolicyer och nätverksinställningar. Mer information finns i Konfigurera enhetspolicyer för ChromeOS och Ange Chrome-policyer för användare eller webbläsare.

Så här konfigurerar du hanterade gästsessioner

Läs om hur du skapar organisationsenheter, tillämpar en första policy för hanterad gästsession och flyttar registrerade enheter till organisationsenheten för att ta emot policyn.

How to set up managed guest sessions

Så här bläddrar användarna i hanterade gästsessioner

På inloggningsskärmen ser användarna det visningsnamn för sessionen som du angav i steg 1 ovan. Användare som vill utnyttja en hanterad gästsession gör så här:

 1. Klicka på den hanterade gästsessionen.
  Användare ser:
  • domännamnet på organisationen som hanterar sessionen
  • ett meddelande om att administratören kan ha åtkomst till all aktivitet under sessionen, inklusive lösenord och kommunikation.
 2. Klicka på Nästa.
 3. Om det finns ett anpassat avtal om användarvillkor klickar du på Godkänn för att starta sessionen.
 4. Börja surfa på webben.

Sessionen är giltig tills användaren loggar ut, når den maximala sessionstiden eller når den angivna inaktivitetstiden för enheten. När den hanterade gästsessionen är slut loggas användaren automatiskt ut och all lokal användardata rensas från enheten.

När hanterade gästsessioner ska användas

Prov

Om du bara vill ge eleverna en viss tid kan du ställa in en anpassad provtid. Du kan låsa internetåtkomsten för att förhindra att eleverna söker efter svar online eller tar skärmdumpar. Läs mer om att använda Chromebooks för prov.

Användning i bibliotek

Du kan ange längden på sessionen. Du kan även konfigurera enheten för att skriva ut till lokala skrivare och nätverksskrivare med CUPS (Common UNIX Print System). Mer information finns i Hantera lokala skrivare och nätverksskrivare.

Företagscenter eller cybercafé

På samma sätt som i bibliotektsläget kan du ställa in tiden för användarsessionen. Du kan även konfigurera enhetsbaserade policyer på enheten.

Butik

Du kan konfigurera enheten så att den inte har en sessionstimer. Användarna kan då använda enheten i en kiosk eller i en butikslokal under obegränsad tid. Du kan även automatiskt starta en hanterad gästsession på enheten. Läs om kioskinställningar.

Vanliga frågor

Öppna alla   |   Stäng alla

Kan användare skriva ut från en ChromeOS-enhet med hanterade gästsessioner?
Ja. Du kan låta användarna skriva ut till lokala skrivare och nätverksskrivare med hjälp av CUPS (Common UNIX Print System). Mer information finns i Hantera lokala skrivare och nätverksskrivare.
Hur skiljer sig hanterade gästsessioner från gästläget?
Gästsurfning är bra när du snabbt vill komma ut och surfa på webben. I gästläget kan du dock inte förkonfigurera appar, begränsa sessionens längd, aktivera en rad olika säkerhetspolicyer eller hantera sessioner på ett sätt som många företag och skolor kräver. Med hanterad gästsession kan du tillämpa många användarpolicyer utan att varje användare måste logga in. Läs mer om Gästsessioner.
Vilka meddelanden kan användare se?

Din organisation hanterar den här enheten och har åtkomst till all användaraktivitet, inklusive besökta webbsidor, lösenord och e-post.

Användarna ser detta meddelande när de loggar in på en hanterad gästsession om deras enhet har någon av följande avancerade inställningar:

Din organisation hanterar den här enheten och kan kanske övervaka din aktivitet.”

Användarna ser det här meddelandet om autostart inte har aktiverats och enheten inte har någon av de avancerade inställningar som anges ovan.

Relaterade ämnen

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?
false
Sök
Rensa sökning
Stäng sökrutan
Googles appar
Huvudmeny
false
Sök i hjälpcentret
true
true
true
true
true
410864