Vanliga frågor om Chrome Enterprise och Education

Den här sidan är för IT-administratörer som hanterar Chrome-webbläsare eller Chrome-enheter för företag eller skolor

Allmänt

Hur skiljer sig Chrome-webbläsaren för företag från Chrome-webbläsaren för konsumenter?

Chrome-webbläsaren för företag (kallas ibland Chrome Enterprise) är samma Chrome-webbläsare som används av konsumenter. Skillnaden består i hur webbläsaren implementeras och hanteras. IT-administratörer som laddar ned Chrome Enterprise-paketet kan installera Chrome-webbläsaren via MSI och hantera organisationens Chrome-webbläsare via gruppolicy för att tillämpa över 200 policyer.

Vilka plattformar kan jag hantera Chrome-webbläsaren på?

Chrome stöder administrationsfunktioner i Windows, Mac och Linux.

Mer information finns i Börja hantera Chrome-webbläsaren.

Installation

Finns det ett Windows MSI för att installera Chrome-webbläsaren?

Ja. Om du vill ladda ned senaste MSI laddar du ned Chrome Enterprise-paketet.

Om du vill ladda ned Chrome-webbläsaren för personligt bruk öppnar du https://www.google.com/chrome/.

Kan jag återställa tidigare versioner av Google Chrome?

Google rekommenderar att du alltid använder den senaste versionen av Chrome. Gör så här om du behöver använda en tidigare version:

 1. Avinstallera din nuvarande version.
 2. Ta bort alla användares sparade profildata genom att ta bort följande katalog:
  • Windows Vista och senare: C:\Users\<användare>\AppData\Local\Google\Chrome\User Data
  • Windows XP och tidigare: C:\Documents and Settings\<användare>\Local Settings\Application Data\Google\Chrome\User Data
   Obs! Du måste ha aktiverat dolda mappar för att kunna följa hela sökvägen.
  • Mac OS X: ~/Library/Application Support/Google/Chrome/Default
  • Linux: ~/.config/google-chrome/Default

  Varning! När du tar bort dessa mappar tas användarnas bokmärken, webbhistorik osv. permanent bort.

 3. Installera om den äldre versionen.
Finns det äldre versioner av Windows MSI för Chrome-webbläsaren?

Nej, äldre versioner av MSI-filer är inte tillgängliga och de saknar stöd.

Kan jag installera MSI per system i stället för per användare?

MSI-filen installeras endast på systemnivå så att alla användare på datorn får åtkomst till samma instans av Chrome.

Uppdateringar

Hur ofta uppdateras Chrome?

Google släpper en uppdatering av Chrome-webbläsaren och Chrome-enheterna ungefär var sjätte vecka.

Var hittar jag viktig information för respektive version av Chrome?

Vi publicerar viktig information för företagsadministratörer vid utgåvor med större förändringar av Chrome-webbläsaren. Du kan även följa uppdateringar på den allmänna Chrome-versionsbloggen: https://chromereleases.googleblog.com.

Hur kan jag få förhandsinformation om säkerhetsuppdateringar?

Läs om säkerhetsuppdateringar så snart är de är offentliga genom att prenumerera på bloggen https://chromereleases.googleblog.com.

Policyer och inställningar

Hur kontrollerar jag vilka Chrome-policyer som används?

Ange chrome://policy i adressfältet för Chrome. Då visas alla policyer som för tillfället tillämpas på webbläsaren eller Chrome-enheten.

Se även Visa en enhetens nuvarande Chrome-policy.

Vilka är skillnaderna mellan användarnas policyer och enhetspolicyer? Hur många policyer är tillgängliga för Chrome?

Det finns över 200 tillgängliga för lokal hantering (Windows, Mac, Linux) och över 100 för molnhantering från administratörskonsolen.

Hur hanterar jag Chrome-webbläsaren på Windows-enheter i mitt företag?

Du kan tillämpa Chrome-policyer på företags Windows-datorer med Windows Gruppolicy, Windows Registry Settings och master_preferences.

Mer information finns i Chrome-webbläsaren på Windows (lokal hantering).

Fungerar policyer jag ställer om mina användare redan har installerat Chrome-webbläsaren?

Ja, på företagshanterade enheter. På en hemdator måste användaren logga in på Chrome med sitt hanterade Google-konto (till exempel G Suite) för att policyerna ska fungera i Chrome.

Stöd

Hur många versioner tillbaka i Chrome-webbläsaren och Chrome OS finns det stöd för?

Google stöder endast den senaste versionen som släppts i kanalerna för utvecklare, betaversioner och stabila utgåvor.

Mer information finns i Lanseringskanaler för Chrome-webbläsaren och Metodtips för Chrome OS-lansering.

Kan jag få support via telefon eller e-post?

Ja, om du har ett G Suite- eller G Suite for Education-konto, eller om ditt företag har köpt support för Chrome Enterprise.

Hur anmäler jag ett fel?

Anmäl en bugg i vårt offentliga buggspårningsverktyg. Vi rekommenderar att du först använder sökfälten för att leta efter liknande buggar. Då kan du se om buggen redan är löst.

Tyvärr kan vi inte ge någon exakt tidsuppgift om när specifika buggar åtgärdas. Du kan följa den offentliga buggen och se när ändringar görs, när den markeras som löst och när den avslutas.

Vilka andra supportresurser online finns? Hur ser jag till att Chrome fungerar med mitt företags interna applikationer?

Om användarna behöver få åtkomst till webbplatser och appar i en äldre webbläsare (exempelvis de som använder sig av ActiveX, Java eller Silverlight), använder du stöd för äldre webbläsare för att automatiskt växla mellan Chrome och en annan webbläsare. Testa dina interna applikationer på Beta- och Dev-kanalerna i Chrome för att se till att dina system fungerar med de kommande stabila utgåvorna av Chrome.

Om du hittar problem i Google Chrome (sidkrascher, webbsidor visas annorlunda i Chrome jämfört med i Safari osv.) så meddela oss gärna genom att anmäla ett fel.

Var det här till hjälp?
Hur kan vi förbättra den?